Nokia Lumia 520 - Mijn Lumia-telefoon geeft me geen signaal wanneer ik een oproep of een bericht ontvang

  1. Controleer een belvolume en een profiel. Druk op een volumetoets om de volumestatusbalk boven in het scherm te zien. Gebruik de toetsen Volume omhoog en Volume omlaag om de luidheid van het belsignaal (schaal 0 tot 30) aan te passen. Tik op de tekst naast het belsignaalpictogram om het profiel (alleentrillen, bellen+trillen) te wijzigen. 
  2. Controleer of het probleem zich met een specifieke beltoon voordoet: Ga naar Instellingen > beltonen+geluiden > Beltoon en tik op een afspeelknop om een voorbeeld van de beltoon te horen.
  3. Schakel de belsignaaltrilling tijdelijk uit (Instellingen > beltonen+geluid > trillen) om te bepalen of uw telefoon wordt beïnvloed door bewegingsinstellingen zoals Draaien om te dempen.
  4. Zorg ervoor dat het doorschakelen niet is ingeschakeld: Tik op het telefoonpictogram > ... > Instellingen.

Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de de telefoon opnieuw starten door tegelijkertijd de toetsen aan/uit en volume omlaag ingedrukt te houden totdat de telefoon trilt. Als u ze loslaat start de telefoon opnieuw op. Na deze handeling moet u mogelijk het volume en de ingestelde datum en tijd op de telefoon aanpassen. Hierdoor wordt uw persoonlijke inhoud niet verwijdert.