Naplánujte si svůj den

To může být obtížné období roku. Zdá se, že zima se nechce vzdát a předat vládu jaru. Dny jsou šedivé, vlhké a pořád ještě příliš krátké. Pravděpodobně jste již také vyčerpali veškeré nadšení a optimismus, které jste měli začátkem ledna. Nejspíše už jste porušili svá novoroční předsevzetí.

fiilis-2

Neměli byste se cítit zle. V žádném případě v tom nejste sami. Úspěšnost novoročních předsevzetí je otřesná. Psychologové na University of Hertfordshire v rámci svého výzkumu zjistili, že méně než 25 % lidí se podaří dodržet svá předsevzetí. Většina z nás se spíše identifikuje s jinou zkušeností: ostýchavé přiznání, že se nám nepodařilo dodržet předsevzetí z minulého roku – a nepravděpodobná prohlášení, že tento rok bude jiný. A koloběh pokračuje...

Tento koloběh lze však zlomit. Ta depresivní čísla neznamenají, že bychom se nemohli změnit nebo že změna je možná jen pokud se ocitneme mezi těmi několika málo šťastlivci s dostatkem štěstí či pevné vůle na to, abychom svá předsevzetí dokázali dodržet. Problémem je aspekt „velkého třesku“ většiny takových předsevzetí – přání změnit něco velkého dramatickým způsobem. Místo toho bychom se měli poučit od přírody a postupně se vyvíjet. Zapomeňte na ty novoroční jednorázové pokusy – a měňte svůj život postupně a po troškách.

Tim Brown, generální ředitel společnosti IDEO, brilantní řešení problému z minulého roku: plánujte každý nadcházející den:

Můžeme pracovat i v rámci omezení daných naším vlastním charakterem – a přitom být pořád agilní, rozvíjet schopnosti a opakovat činnosti. Můžeme provádět experimenty, činit objevy a měnit naše perspektivy. Považuje dnešek za jakýsi prototyp. Co byste změnili?

Prosazuje přístup „ze dne na den“, díky němuž můžete významně změnit způsob, jakým žijete. To odpovídá tradičním doporučením – mají-li vaše předsevzetím přetrvat, musí být chytrá (SMART). To je samozřejmě akronym odvozený od anglických slov Specific, Measurable, Achievable, Realistic a Time-Limited (specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově omezené).

Přístup „ze den na den“ tak splňuje požadavek na reálnost a časovou omezenost. Tento přístup je také měřitelný a dosažení specifických cílů je mnohem snazší. Jistě, jednotlivé cíle budou menší než jakákoliv rozmáchlá tradiční předsevzetí, avšak celkově (po mnoho dnů, kdy postupně měníme své zvyky a pracovní návyky) dojde k mnohem větší změně, než jakou by kdy přineslo jediné, velké (a nedodržené) předsevzetí. V podstatě se pokoušíte do svého života integrovat nové zvyky, každý den a po troškách. Nesnažíte se o dodržení velkých předsevzetí.

Psychoterapeutka Phillipa Parry odpověděla týdeníku The Observer, proč tolik lidí zápasí se svým životem:

Dávka dopaminu posílí špatný zvyk a my si pak namluvíme cokoliv, abychom získali další dávku. Známé, automatické a pohodlné činnosti nám připadají správné, i když nás poškozují. Potřebujeme tedy pomoc v podobě určitého rituálu, který nám pomůže tyto známé, automatické a pohodlné činnosti prokouknout.

Tento rituál, při němž plánujeme každičký jednotlivý den, je přesně ta pomoc, kterou potřebujete, abyste začali své pracovní dny lépe využívat.

Budeme potěšeni, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu

Po dokončení nám napište názor na naší webovou stránku

Vyplňte krátký dotazník a povězte nám, jak jste se na webu cítili. Po dokončení procházení se otevře dotazník k vyplnění.

Na tlačítko klikněte až po dokončení procházení

Děkujeme!

Dotazník se zobrazí při opuštění stránky.

Po dokončení nám napište názor na naší webovou stránku

Na tlačítko klikněte až po dokončení procházení

Děkujeme!

Dotazník bude odeslán prostřednictvím e-mailu.