Aplikace Mapy

Datum účinnosti: 25.04.2014

Vaše soukromí v aplikacích Mapy

Zásady ochrany soukromí společnosti Nokia objasňují, jak zpracováváme vaše osobní údaje, pokud se rozhodnete používat naše výrobky a služby. Kromě toho se na používání aplikací Mapy, včetně aplikací Mapy, Autem, Tady jsem a Průvodci (dále jen „Služba“) vztahují následující informace.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás se zpracováním dat v rámci různých funkcí Služeb. Funkce této Služby umožňují vyhledat na mapě místa a adresy, pracovat s nimi a přistupovat k relevantnímu obsahu, a také najít na mapě místo, kde se právě nacházíte. Navigace vám umožňuje najít optimální cestu do cíle – i uvnitř budov. Pomocí funkce Tady jsem můžete rovněž zaznamenávat navštívená místa. Svou polohu můžete také znovu prožít a sdílet s přáteli v různých sociálních sítích (SNS).

Služby rovněž obsahují průvodce, který vám poskytne nejrelevantnější místní obsah a místní služby nabízené třetími stranami. Doporučujeme vám prostudovat si zásady ochrany soukromí uplatňované těmito třetími stranami, když jste s nimi v kontaktu. Společnost Nokia nemá kontrolu nad obsahem a funkcemi těchto služeb a nenese za ně odpovědnost.

Jaké údaje společnost Nokia shromažďuje?

Shromažďujeme tyto kategorie informací:

Registrační a kontaktní údaje

Některé funkce vyžadují použití účtu Nokia, například pokud chcete sdílet svou polohu s jinými uživateli nebo si synchronizovat kontakty. Ostatní funkce Služby můžete nadále používat bez přihlášení.

Lokalizační a místopisné údaje

Naše Služba využívá údaje o vaší skutečné poloze (dále jen „lokalizační údaje“) a informace o místech (dále jen „místopisné údaje“). Lokalizační údaje udávají, kde se právě nacházíte nebo kde jste byli. Lokalizační údaje jsou založeny na dostupných metodách určování polohy, například technologii A-GPS nebo IP adrese. V mnoha přístrojích je použitá metoda určování polohy znázorněna ikonou v uživatelském rozhraní Služby. Místopisné údaje jsou obecné informace týkající se konkrétní geografické lokality (např. obec nebo poloha restaurace), které jste nám mohli poskytnout, například vaše oblíbená místa.

Není-li uvedeno jinak, ve spojení s vašimi lokalizačními údaji používáme náhodné identifikátory, které neidentifikují vaši osobu.

Když začnete používat aplikaci Služby, aplikace aktivuje vámi zvolené metody určování polohy, aby zjistila vaši aktuální polohu (více informací o metodách určování polohy viz níže).

Služba může odeslat vaše lokalizační údaje společnosti Nokia, když v rámci Služby použijete online funkce, které využívají určování polohy, například si vyžádáte informace o službách či nabídkách v okolí, použijete funkce předpovědi počasí, sdílíte svou polohu nebo použijete funkci Tady jsem, nebo když si Služba vyžádá nové mapy nových oblastí, do nichž jste s využitím navigace vstoupili. Jak je upřesněno níže, když využíváte funkci navigace, mohou být shromažďovány lokalizační údaje, a to za účelem vylepšení služby a bez identifikace vaší osoby. Místopisné údaje mohou být odesílány společnosti Nokia například tehdy, když synchronizujete svá oblíbená místa nebo funkcí Tady jsem označíte nějaké místo jako navštívené.

Informace o využívání služby

Můžeme shromažďovat obecné statistické údaje o funkcích Služby, které byly ve vašem přístroji využity, jako je doba trvání relace, počet kliknutí na různé funkce, zda byla služba použita v online nebo offline režimu a další podobné údaje, aniž bychom přitom shromažďovali vaše lokalizační údaje. V režimu offline mohou být tyto údaje uloženy ve vašem přístroji pro účely dalšího zpracování. Když Službu použijete v režimu online, odešlou se do naší společnosti a poté se z přístroje odstraní.

Když v rámci Služby použijete funkce „navigace Autem“ nebo „Moje poloha“, z vašeho přístroje se odesílají do společnosti Nokia lokalizační údaje, rychlost, směr a časová značka. Tyto informace slouží k detekci dopravních zácp, vzorců dopravního provozu, změn silničních podmínek a dalších podobných okolností, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější službu. Tyto informace se analyzují za účelem rozlišení nezávislých tras a vzorců dopravního provozu a obsahují identifikátor, který zůstává v platnosti po dobu trasy. Odesílají se do naší společnosti, když použijete Službu online, nebo v případě, že Službu používáte offline, při připojení přístroje prostřednictvím aplikace Nokia Suite, Map Loader nebo přes Wi-Fi do počítače. Poté se z přístroje odstraní.

Technické informace a transakce

Když používáte Službu online, společnost Nokia může automatizovaně shromažďovat některé technické informace, například typ vašeho mobilního telefonu, jedinečné identifikátory telefonu nebo operátora, IP adresu, časové pásmo, technické podrobnosti o vašem počítačovém klientu a vaše transakce se společností Nokia.

Jiná využití vašich údajů

Neosobní využití lokalizačních nebo místopisných údajů

Vaše lokalizační a místopisné údaje nespojujeme s jinými informacemi, podle kterých vás lze identifikovat, například s účtem Nokia, ledaže jste nás o to požádali. Pokud například ukážete na místo na mapě, abyste si je uložili do oblíbených, nespojujeme tuto informaci s vašimi lokalizačními údaji, pokud jste nás o to nepožádali. Nasadili jsme příslušná technická a organizační opatření, která brání spojování vašich lokalizačních údajů s jinými informacemi, podle kterých vás lze identifikovat, pokud k tomu nemáme váš souhlas.

Poskytování služeb

Jak podrobněji objasňují Zásady ochrany soukromí, informace, které Služba shromažďuje, se využívají k tomu, abychom vám Službu poskytli, dále k vyvíjení našich produktů a služeb, ke komunikaci s vámi.

Tyto informace můžeme rovněž použít k poskytování vylepšeného vyhledávání a lepších doporučení, abychom vám lépe pomohli najít místo, které by se vám mohlo líbit.

Reklama založená na určení polohy

Služba může zahrnovat předkládání reklamy založené na určení polohy, případně jiného podobného obsahu. Pro tyto účely nebude vaše poloha zjišťována odděleně. Pokud si například vyžádáte informace o počasí, může vám být předložen reklamní obsah přizpůsobený pro příslušnou oblast.

Vaše možnosti

Služba nabízí řadu možností, které vám umožňují řídit shromažďování vašich lokalizačních a jiných údajů.

Službu můžete používat v režimu offline nebo online. Pokud Službu používáte pouze v režimu offline, společnosti Nokia se neodesílají žádné lokalizační údaje ani jiné informace. Pamatujte však, že ve vašem přístroji mohou být uloženy údaje, které mohou být společnosti Nokia odeslány, jak je popsáno výše v tomto dokumentu. Níže také najdete další informace o shromažďování údajů v souvislosti s využíváním různých metod určování polohy.

Můžete si zvolit, do jaké míry se chcete zapojit do vývoje produktů a služeb společnosti Nokia. Změnou svých nastavení ve Službě můžete zakázat shromažďování statistických údajů i shromažďování anonymních lokalizačních údajů pro navigaci Autem a funkci Moje poloha. Služba vám umožňuje smazat historii navštívených míst v rámci funkce Tady jsem.

Sdílení informací

Vaše lokalizační údaje bez vašeho souhlasu nesdílíme s jinými poskytovateli služeb a zadavateli reklamy.

Služba vám může umožnit sdílení lokalizačních nebo místopisných údajů se sociální sítí. Služba rovněž obsahuje odkazy na stránky a služby třetích stran a jejich obsah. Když s těmito stránkami a službami pracujete, můžete jim tím poskytovat svou aktuální polohu společně s náhodným anonymním identifikátorem pro účely předkládání reklamy. Doporučujeme vám zkontrolovat si nastavení a prostudovat si zásady ochrany soukromí, které tyto sociální sítě nebo třetí strany uplatňují, abyste porozuměli, jak zpracovávají vaše údaje.

Jak podrobněji objasňují naše zásady ochrany soukromí, vaše osobní údaje smíme sdílet:

  • s vaším souhlasem,

  • se společnostmi Nokia a s autorizovanými třetími stranami, které zpracovávají osobní údaje naším jménem,

  • pokud to vyžaduje obecně závazný právní předpis.

Informace o metodách určování polohy

Služba může v závislosti na vašem přístroji a nastaveních využít k určení místa, kde se nacházíte, řadu různých metod určování polohy. Tyto metody určování polohy mohou využívat lokalizační údaje získané pomocí družic, sítí Wi-Fi nebo jiných sítí. Kombinované využití těchto metod určování polohy pomáhá společnosti Nokia nabídnout nejpřesnější možné určení polohy i v oblastech se špatným pokrytím a uvnitř budov.

V závislosti na dostupném nastavení určování polohy se váš přístroj může připojovat k serverům jiných poskytovatelů služeb, například operátorů, které společnost Nokia neprovozuje a nemá pod kontrolou. Doporučujeme vám zkontrolovat si nastavení a prostudovat si zásady ochrany soukromí uplatňované těmito poskytovateli služeb, abyste porozuměli, jak zpracovávají vaše lokalizační údaje.

Jaké informace se shromažďují?

Metody určování polohy založené na technologiích A-GPS a Wi-Fi/WLAN využívají známá umístění základnových stanic mobilních sítí (identifikátorů cell-id) a přístupových bodů Wi-Fi/WLAN. Když používáte tyto metody určování polohy, váš přístroj si vyměňuje tyto informace se serverem pro určování polohy, aby vám rychleji a přesněji poskytl lokalizační údaje.

Když používáte určování polohy pomocí A-GPS, váš přístroj odesílá na server pro určování polohy informace o vaší poloze podle GPS (je-li k dispozici) a identifikátory cell-id blízkých základnových stanic mobilních sítí. Když používáte určování polohy pomocí Wi-Fi/WLAN, váš přístroj odesílá na server pro určování polohy informace o vaší poloze podle GPS (je-li k dispozici), MAC adrese, intenzitě signálu a poloze dostupných sítí Wi-Fi/WLAN. Když používáte metody určování polohy založené na identifikátorech cell-id, na server pro určování polohy se odesílají informace o identifikátorech cell-id blízkých základnových stanic mobilních sítí. Navíc se v závislosti na použité metodě určování polohy shromažďují údaje, jako jsou jedinečné identifikátory přístroje nebo operátora.

Jiné informace, jako je obsah provozu v síti, IP adresa, název nebo identifikátor SSID bezdrátové sítě, společnost Nokia v souvislosti se svými metodami určování polohy neshromažďuje.

Pokud používáte pouze GPS nebo jiné družicové metody určování polohy, při využívání metody určování polohy se společnosti Nokia neodesílají žádné lokalizační údaje ani jiné informace. Pamatujte však, že služby, které na různé metody určování polohy spoléhají, mohou tyto údaje zjištěné nějakou metodou určování polohy využívat.

Jak využíváme shromážděné informace?

Určování polohy pomocí A-GPS, identifikátorů cell-id nebo sítí Wi-Fi/WLAN využívá známé umístění identifikátoru cell-id nebo přístupového bodu Wi-Fi/WLAN. Shromážděné údaje zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat spolehlivé lokalizační údaje a také udržovat přesné informace na našem serveru pro určování polohy; například ověřujeme, zda je poloha identifikátoru cell-id správná.

Informace shromážděné na našich serverech pro určování polohy jsou uloženy odděleně od databází ostatních služeb Nokia a nezávisle na nich. Zpracovávají se anonymně a nejsou spojovány se shromážděnými údaji o vašem používání Služby, s vaším účtem Nokia ani s žádnými jinými informacemi, podle kterých vás lze identifikovat. Žádné z těchto informací nesdílíme s jinými poskytovateli služeb ani se zadavateli reklamy.

Vaše možnosti

V nastavení svého přístroje můžete kdykoli zapnout nebo vypnout kteroukoli z metod určování polohy. Jakmile je funkce vypnuta, nebudou se shromažďovat s ní související údaje. V závislosti na svém přístroji můžete mít rovněž možnost změnit server pro určování polohy, na který se informace zasílají, když používáte metody určování polohy.

Další informace

Doporučujeme vám pojmenovávat svá oblíbená místa s rozvahou. Pokud například nechcete, aby všichni uživatelé Služby věděli, kde bydlíte, nenazývejte polohu svého bydliště „doma“ a nesdílejte ji se všemi uživateli.

Kontaktujte nás, prosím, pokud narazíte na jakýkoli obsah, který považujete za závadný. Více informací o našich postupech v oblasti ochrany soukromí najdete v zásadách ochrany soukromí. Informace o Službě najdete na stránkách podpory.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím střediska péče o zákazníky nebo na této adrese:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Budeme potěšeni, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu

Po dokončení nám napište názor na naší webovou stránku

Vyplňte krátký dotazník a povězte nám, jak jste se na webu cítili. Po dokončení procházení se otevře dotazník k vyplnění.

Na tlačítko klikněte až po dokončení procházení

Děkujeme!

Dotazník se zobrazí při opuštění stránky.

Po dokončení nám napište názor na naší webovou stránku

Na tlačítko klikněte až po dokončení procházení

Děkujeme!

Dotazník bude odeslán prostřednictvím e-mailu.