Program zlepšování produktů a služeb Nokia a program Net Promoter Score

Datum účinnosti: 25.04.2014

Ochrana vašeho soukromí v programu zlepšování produktů a služeb Nokia a programu Net Promoter Score

Zásady ochrany soukromí společnosti Nokia Corporation (dále „Nokia“) a zásady ochrany soukromí společnosti Microsoft Mobile Oy (dále „Microsoft Mobile“) vysvětlují, jak se vaše osobní údaje zpracovávají v kontextu příslušných produktů a služeb třetích stran. Dále platí pro vaši účast v programu zlepšování produktů a služeb Nokia a programu Net Promoter Score pro produkty a služby Nokia i Microsoft Mobile (společně dále „Program“) následující: „My“, „nás“ a „naše“ znamená společnost Nokia a Microsoft Mobile.

Připojením k Programu poskytujete společnosti Nokia a Microsoft Mobile důležité informace týkající se používání našich produktů za účelem jejich zlepšování. Vaše údaje můžeme rovněž použít pro přizpůsobení obsahu vašim potřebám.

Společnosti Nokia a Microsoft Mobile jsou nezávislými správci údajů v Programu.

Jaké informace shromažďujeme?

Program využívají určité aplikace a služby společnosti Nokia i společnosti Microsoft Mobile.

Program shromažďuje následující informace o zařízení, aplikacích a službách v zařízení. To může rovněž zahrnovat aplikace poskytované jinou stranou než společností Nokia nebo Microsoft Mobile, stejně jako aplikace společnosti Nokia a Microsoft Mobile na platformách zařízení třetích stran.

Použití zařízení, aplikace a služeb

Zahrnuje to například model zařízení, provozovatele, zemi, jedinečný identifikátor zařízení ve vztahu ke konkrétní události, např. události spuštění a zastavení, použitou nabídku, vybranou funkci nebo změnu výchozí hodnoty. Rovněž mohou být shromažďovány informace týkající se stavu systému nebo zařízení, např. stav baterie a připojení příslušenství, např. sluchátek.

Diagnostika chyb

To zahrnuje informace o chybových situacích, např. o tom, po jaké akci došlo k chybě.

Program však neshromažďuje žádný obsah typu e-mailové korespondence, zpráv SMS, dokumentů, poznámek, obsahu vyhledávání, obsahu mediálních souborů, údajů o poloze nebo podobného.

Zpětná vazba

Zahrnuje informace jako hodnocení nebo jinou klasifikaci, kterou poskytnete, a další informace zpětné vazby, které se rozhodnete nám poskytnout.

Jak využíváme shromážděné informace?

Zlepšování výrobků a služeb

Shromážděné informace nám pomáhají soustředit naše zlepšovatelské úsilí na věci maximálně relevantní pro naše zákazníky a na eliminaci chybových situací v budoucnosti. Pro tyto účely může každá ze stran kombinovat údaje shromažďované Programem s dalšími údaji, které má k dispozici, např. z vašeho účtu Nokia.

Přizpůsobení

Díky shromažďovaným údajům vám mohou strany poskytnout osobnější přístup. Každá ze stran může kombinovat údaje z Programu s jinými údaji, které má k dispozici, např. z vašeho účtu Nokia, za účelem doporučení funkcí a služeb, které pro vás mohou být zajímavé, a pokud se přihlásíte k odběru naší marketingové komunikace, k přizpůsobení marketingových zpráv podle vašich potřeb.

Je třeba uvést, že strana kombinuje údaje shromážděné Programem s jinými údaji, které může mít k dispozici, pokud souvisejí s jejími vlastními produkty a službami. Jinými slovy, společnost Nokia kombinuje informace s jinými údaji souvisejícími se službami Nokia a společnost Microsoft Mobile s údaji souvisejícími se službami Microsoft Mobile.

Jak informace shromažďujeme?

Program používá software, který je vestavěný do zařízení a jeho aplikací a služeb za účelem shromažďování a odesílání údajů do společnosti Nokia a Microsoft Mobile. Údaje se odesílají pouze při aktivním připojení k Internetu a jsou komprimovány tak, aby obsahovaly pouze několik kilobajtů v dané relaci.

Jaké jsou naše postupy ohledně sdílení informací?

Údaje shromážděné Programem nesdílíme s nezávislými třetími stranami, pokud není uvedeno jinak v zásadách ochrany soukromí. Údaje shromažďované konkrétní aplikací třetí strany však mohou být sdíleny s poskytovatelem dané aplikace v souhrnné anonymní formě.

Jaká jsou zavedena bezpečnostní opatření?

Údaje uložené v zařízení Programem jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a použití. Program používá k odesílání informací ze zařízení do našich serverů zabezpečené protokoly. Po přenosu jsou údaje ihned vymazány z paměti zařízení. Pokud zrušíte účast v Programu, Program nadále nebude shromažďovat žádné informace. Veškeré dosud neodeslané údaje shromážděné před vaším zrušením účasti však budou odeslány společně s vaším pokynem ke zrušení účasti.

Vaše možnosti

Vaše účast v Programu je dobrovolná. Program můžete podle své volby kdykoli zapnout nebo vypnout v nastavení zařízení, aplikace nebo služby. Tuto možnost můžete najít v nabídce aplikace nebo v nabídce hlavního nastavení zařízení. Tato možnost se nazývá „Program zlepšování produktů a služeb Nokia“ nebo „Program zlepšování produktů a služeb“.

Pokud chcete jinak uplatnit práva na ochranu soukromí v souvislosti s Programem, můžete kontaktovat společnost Microsoft Mobile nebo Nokia a s vaším požadavkem bude naloženo v souladu se zákony a zásadami platnými pro Program.

Další informace

Společnost Nokia lze kontaktovat na následujících kontaktech:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Společnost Microsoft Mobile můžete kontaktovat prostřednictvím střediska péče o zákazníky nebo na této adrese:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
Finland

Budeme potěšeni, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu

Po dokončení nám napište názor na naší webovou stránku

Vyplňte krátký dotazník a povězte nám, jak jste se na webu cítili. Po dokončení procházení se otevře dotazník k vyplnění.

Na tlačítko klikněte až po dokončení procházení

Děkujeme!

Dotazník se zobrazí při opuštění stránky.

Po dokončení nám napište názor na naší webovou stránku

Na tlačítko klikněte až po dokončení procházení

Děkujeme!

Dotazník bude odeslán prostřednictvím e-mailu.