Nokia Asha 205 - Telefon je teplý

Zkuste minimalizovat počet aplikací a funkcí používaných současně.

Ve většině případů je zahřívání telefonu normální, například při současném používání několika výkonných aplikací, dlouhém poslouchání hudby nebo při nabíjení telefonu. K zahřátí telefonu může přispět také okolní teplota.

Tento telefon splňuje vysoké nároky společnosti Nokia na výsledky zkoušek bezpečnosti zařízení. Společnost Nokia splňuje požadavky mezinárodní bezpečnostní normy (IEC 60950-1) a předpisy jednotlivých zemí.

Telefon se může ve snaze zabránit přehřátí automaticky zpomalit, zavřít některé aplikace a v nutných případech se vypne.