Nokia Lumia 900 - V telefonu Lumia (se systémem Windows Phone 7) nelze posílat ani přijímat multimediální zprávy

1. Restartujte telefon s vloženou SIM kartou. Současně stiskněte a podržte stisknutý vypínačtlačítko zeslabení hlasitosti, až ucítíte zavibrování telefonu. Uvolněte tlačítka a telefon se restartuje.

2. Dočasně vypněte sítě Wi-Fi (Nastavení > Wi-Fi).

3. Zkontrolujte mobilní datové spojení. Spusťte v telefonu aplikaci Internet Explorer a napište do pole pro adresu adresu libovolné webové stránky.

4. Pokud se dokážete připojit k internetu, ale nelze odeslat zprávu MMS, zkuste nastavení nakonfigurovat ručně:

  1. Stáhněte si z webu Store (Marketplace) aplikaci Nastavení sítě a nainstalujte ji.
  2. Spusťte aplikaci a°klepněte na možnost +.
  3. Musíte zadat údaje Název připojení, Název přístupového boduk internetu, Název přístupového bodu pro MMS (MMS APN) a Adresa střediska MMSC (http). Ostatní hodnoty jsou nepovinné a závisejí na mobilním operátorovi. Správné nastavení zjistíte u operátora.
  4. Zvolte možnost Nastavit jako aktuální APN a°klepněte na možnost Uložit.

Poznámka: Pokud máte kartu MultiSIM (dvě SIM karty s tímtéž mobilním číslem), můžete zprávy MMS přijímat pouze na „primární“ SIM kartě.

Tip: Pošlete multimediální zprávu na své vlastní mobilní číslo. Tak vyzkoušíte funkce posílání i přijímání současně.