Podmínky používání webu

Přístupem na stránky Zařízení a služby (které odkazují a uvádějí tyto podmínky) souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, vezměte, prosím, na vědomí, že vám není dovoleno používat tyto internetové stránky.

Obsahy těchto webových stránek chrání Copyright © Microsoft Mobile Oy 2014 (dále „Microsoft“). Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Reprodukce, převod, rozšiřování nebo ukládání části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu Nokia je zakázáno, leda, že je v souladu s následujícími podmínkami. Microsoft vám dává souhlas k prohlížení těchto webových stránek na vašem počítači nebo tisknutí kopií výňatků z těchto stránek pouze pro vaši osobní potřebu a ne pro další rozšiřování bez písemného souhlasu Microsoft. Jednotlivé dokumenty na těchto našich webových stránkách mohou být podrobeny dalším podmínkám uvedenými v těchto dokumentech.

Používání těchto internetových stránek a jejich obsahu je povoleno k osobnímu, neobchodnímu použití. Použití tiskových zpráv a dalších dokumentů označených za veřejné je dovoleno ve veřejném styku, pokud je uveden pramen těchto informací.

Tyto internetové stránky a jejich obsah jsou vám poskytovány pro vaši potřebu. Obsahy těchto webových stránek jsou poskytnuty na základě "tak jak jsou" a "jak jsou přístupné". Microsoft neposkytuje záruku, že její webové stránky budou nepřerušené nebo bez závad. Microsoft si vyhrazuje právo kontrolovat stránky nebo kdykoliv k nim odejmout přístup. ŽÁDNÁ ZÁRUKA JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ VÝSLOVNÁ NEBO IMPLIKOVANÁ, VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRÁVA NEBO NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁVA NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NENÍ POSKYTOVÁNA VE VZTAHU K DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TĚCHTO STRÁNEK. SPOLEČNOST MICROSOFT NENÍ ODPOVĚDNA ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTU NA VÝDĚLKU NEBO ZA PŘERUŠENÍ OBCHODOVÁNÍ V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ TÉTO SLUŽBY, I KDYŽ SPOLEČNOSTI MICROSOFT BYLA OZNÁMENA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD. NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, PROTO JE MOŽNÉ, ŽE NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ NEBO VÝJIMEK SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT SE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ OMEZUJE NA NEJVĚTŠÍ ROZSAH OMEZENÍ DOVOLENÝ ZÁKONEM.

Pro vaši snadnou přístupnost může Microsoft zahrnout spojení na další internetové stránky na internetu, které jsou vlastněny nebo provozovány třetími stranami. Spojením s těmito internetovými stránkami třetích stran posoudíte a odsouhlasíte pravidla jejich použití před jejich uplatněním. Také odsouhlasíte, že Microsoft nemá kontrolu nad obsahem těchto internetových stránek a nemůže na sebe vzít žádnou zodpovědnost za materiál vytvořený nebo uveřejněný na těchto internetových stránkách třetích stran. Dále, spojení s jinými internetovými stránkami než Microsoft neznamená, že Microsoft schvaluje tyto internetové stránky nebo výrobky nebo služby uváděné na takovýchto internetových stránkách třetí strany.

Odesláním materiálu jakémukoliv z našich serverů, například, e-mailem nebo prostřednictvím těchto webových stránek souhlasíte, že (a) materiál nebude obsahovat žádné věci, které jsou nezákonné nebo jsou jinak nevhodné k uveřejnění; (b) použijete rozumné úsilí k prohlédnutí a odstranění jakýchkoliv virů nebo jiných narušujících nebo destruktivních mechanismů před odesláním jakéhokoliv materiálu; (c) vlastníte materiál nebo máte neomezené právo ho poskytnout společnosti Microsoft a Microsoft může uveřejnit materiál zdarma, popř. materiál nebo jakékoliv v něm popsané pojetí může začlenit do svých produktů bez vystavení se jakémukoliv riziku odpovědnosti nebo závazků; (d) souhlasíte, že společnost Microsoft může volně a neomezeně nakládat s vámi odeslaným materiálem a souhlasíte odškodnit společnost Microsoft, pokud jakákoliv třetí strana podnikne kroky proti společnosti Microsofta v souvislosti s materiálem, který jste odeslali.

Společnost Microsoft nekontroluje a nemůže kontrolovat obsah odeslaný uživateli na své internetové stránky a není zodpovědná za tento obsah. Microsoft může kdykoliv dle svého uvážení odstranit jakýkoliv obsah odeslaný uživatelem.

Nokia je registrovaná ochranná známka Nokia Corporation. Názvy výrobků jsou buď ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation nebo Nokia Corporation nebo jejich příslušných partnerských společností. Jiné výrobky a názvy společností zde uveřejněné mohou být ochranné známky nebo obchodní názvy jejich příslušných majitelů. Váš přístup na tyto internetové stránky nebude implicitně vykládán jako udělení překážky uplatnění žalobního nebo jiného nároku, jakékoliv licence nebo práva použít jakoukoliv známku, která se objeví na internetových stránkách bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nokia nebo třetí strany, která je jejich majitelem.

Copyright © Microsoft Mobile Oy 2014. Všechna práva vyhrazena.

Sídlo společnosti: Nokia Czech Republic, s.r.o. Prague City Center, Klimentská 46/1216, 110 02 Praha 1, IČ: 625 83 328
Společnost je zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 33540

Budeme potěšeni, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu

Po dokončení nám napište názor na naší webovou stránku

Vyplňte krátký dotazník a povězte nám, jak jste se na webu cítili. Po dokončení procházení se otevře dotazník k vyplnění.

Na tlačítko klikněte až po dokončení procházení

Děkujeme!

Dotazník se zobrazí při opuštění stránky.

Po dokončení nám napište názor na naší webovou stránku

Na tlačítko klikněte až po dokončení procházení

Děkujeme!

Dotazník bude odeslán prostřednictvím e-mailu.