Slutbrugersoftwareaftale

Microsoft Mobile leverer bestemt software og indhold ejet af Microsoft Mobile eller dets licensgivere (“Software”) til dig. Nærværende aftale er mellem dig og Microsoft mobile Oy og associerede selskaber, hvis du er bosiddende i USA, mellem dig og Nokia Inc.og erstatter enhver forudgående kommunikation vedrørende softwaren. Nærværende er en aftale vedrørende begrænset slutbrugerrettigheder uden erhvervsformål og ikke en købsaftale.

Dine rettigheder som slutbruger ophører automatisk og øjeblikkeligt uden varsel fra Microsoft Mobile, såfremt du ikke overholder alle bestemmelser i nærværende aftale.

Du må installere og bruge en kopi af softwaren på din Microsoft Mobile-enhed og/eller computer. Microsoft Mobile giver dig ingen anden ret eller licens, hverken direkte eller indirekte. Du må ikke overdrage, distribuere, ændre, oversætte, sælge, give i licens, udleje, lave kodeændringer eller på anden måde forsøge at afdække kildekoden eller aflede softwaren. For Open Source-licenssoftware gælder de relevante Open Source-betingelser.

Din enhed kan kontrollere tilgængeligheden af softwareopdateringer fra Microsoft Mobile. Microsoft Mobile kan levere opdateringer til softwrae, som anses for vigtige eller kritiske af Microsoft Mobile, og i så fald må du ikke længere bruge den tidligere version af software.

Softwaren kan være omfattet af eksportregler ifølge U.S. Export Administration Regulations og øvrige import- eller eksportbegrænsninger. Du accepterer at overholde alle import- og eksportbestemmelser og accepterer samtidigt, at du er forpligtet til at erhverve licenser i forbindelse med eksport, reeksport, overdragelse eller import af Softwaren.

Så vidt det tillades ifølge gældende lov (i) leveres Softwaren som “DEN ER” uden garanti eller support af nogen art og ii) Microsoft Mobile, dets medarbejdere, licensgivere er ikke ansvarlige for nogen skade uanset art samt uden begrænsning direkte eller indirekte skadeserstatning.  Hvis dit retsområde ikke tillader udelukkelse af ansvar men, at ansvar begrænses, så er maksimumdækningen U.S. $ 50.

Nærværende vilkår hverken udelukker eller begrænser dine obligatoriske rettigheder i dit opholdsland, som ikke tilsidesættes ved lov. Hvis en bestemmelse i aftalen er ugyldig, påvirker det ikke de øvrige bestemmelser.

Nærværende aftale er underlagt finsk lov uden hensyntagen til regler om lovvalg. Hvis du er bosiddende i USA, er nærværende aftale underlagt lovgivningen i New York uden hensyntagen til lovvalgsbestemmelserne og i så fald er det eksklusive værneting for enhver retshandling vedrørende håndhævelse af denne aftale de relevante føderale eller statslige domstole i New York County, New York.

Vi vil gerne høre din mening

Når du er færdig, så giv feedback om vores websted

Besvare en kort undersøgelse om din oplevelse online. Når du er færdig med at browse, kan du besvare undersøgelsen

Klik på knappen nedenfor, når du er færdig med at browse

Tak!

Undersøgelsen starter, når du forlader sitet.

Når du er færdig, så giv feedback om vores websted

Klik på knappen nedenfor, når du er færdig med at browse

Tak!

Undersøgelsen sendes med e-mail.