Webstedsbetingelser

Når du tilgår Enhed og Tjeneste-sider (som henviser til og er linket til disse vilkår) accepterer du følgende vilkår. Hvis du ikke accepterer følgende vilkår, så må du ikke bruge sitet.

Indholdet på websider er Copyright © Microsoft Mobile Oy 2014 (“Microsoft”). Rettigheder forbeholdes, medmindre de gives direkte i nærværende. Gengivelse, overførsel, distribution eller lagring af indholdet helt eller delvist uanset form og uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia forbydes undtagen ifølge nærværende vilkår. Microsoft giver samtykke til at søge på disse websider på din computer eller udskrivning af kopier eller dele af disse sider til personligt brug og ikke kun til redistribution, medmindre Microsoft Mobile giver dig skriftligt samtykke hertil. Enkelte dokumenter på disse websider kan være omfattet af yderligere vilkår nævnt i disse dokumenter.

Dette site og dets indhold må bruges til privat anvendelse, der ikke er kommerciel. Brugen af pressemeddelelser og øvrige dokumenter, der klassificeres som offentlige, tillades som offentlig kommunikation, såfremt kilden dertil oplyses.

Dette site og dets indhold stilles til rådighed til din orientering. Indholdet på disse websider leveres som "det er" og "det forefindes". Microsoft giver ingen garanti for, at dets websider ikke afbrydes eller er uden fejl. Microsoft forbeholder sig ret til at redigere sider eller annullere adgang hertil løbende. DER GIVES INGEN GARANTI HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST ELLER INDIREKTE GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL VEDRØRENDE TILGÆNGELIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET PÅ DISSE SIDER. MICROSOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, TAB AF OVERSKUD ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSE SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT KUNNE BRUGE DENNE TJENESTE, SELVOM MICROSOFT ER ORIENTERET OM RISIKOEN HERFOR. I VISSE RETSOMRÅDER TILLADER UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER ELLER ANSVARSBEGRÆNSNING IKKE, SÅ OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG. MICROSOFTS ANSVAR ER I SÅ FALD BEGRÆNSET TIL MAKSIMUM IFØLGE GÆLDENDE LOV.

For at give dig let adgang kan Microsoft medtage links til sites på internettet, som ejes eller drives af tredjemand. Ved at linke til disse eksterne sites skal du læse og acceptere sitets regler for anvendelse, inden du bruger det pågældende site. Du accepterer endvidere, at Microsoft ikke har kontrol over indhold på sitet og ikke kan påtage sig ansvar for materiale, der oprettes eller udgives af tredjemands sites. Endvidere betyder et link til et andet site end Microsoft ikke, at Microsoft godkender sitet eller dets produkter eller services, som nævnes på det eksterne site.

Ved at sende materiale til en af vores servere fx med e-mail eller via disse websider accepterer du, at: (a) materialet ikke indeholder noget, der er ulovligt eller uegnet til offentliggørelse; (b) du gør alt hvad der er rimeligt for at skanne og fjerne virus eller andre generende eller destruktive funktioner inden du afleverer materialet og (c) du ejer materialet eller har ubegrænset ret til at give det til os og at Microsoft må udgive materialet gratis og/eller indarbejde det i vores koncepter, som beskrives deri i vores produkter uden erstatningsansvar eller andet ansvar (d) du accepterer ikke at retsforfølge os vedrørende materialet, som du afleverer, og du accepterer at holde os skadesløs, hvis tredjemand anlægger sag mod os vedørende materialet, som du afleverer.

Microsoft hverken kan eller vil gennemgå indhold, der indrykkes af brugere på dets site, og er ikke ansvarlig for indholdet Microsoft kan løbende efter eget skøn fjerne indhold, der indrykkes af brugere.

Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation. Produktnavne er enten varemærker eller registrerede varemærker ejet af Microsoft Corporation eller Nokia Corporation eller deres tilknyttede selskaber. Andre produktnavne og firmanavne, der er nævnt heri, kan være registrerede varemærker eller varebetegnelser tilhørende deres respektive ejere Din adgang til dette site må ikke fortolkes som at give indirekte eller ved berettiget forventning eller på anden måde nogen licens eller ret til brug af varemærker på sitet uden forudgående skriftligt samtykke fra Nokia eller tredjepartsejer deraf.

Copyright © Microsoft Mobile Oy 2014. Alle rettigheder forbeholdes.

Vi vil gerne høre din mening

Når du er færdig, så giv feedback om vores websted

Besvare en kort undersøgelse om din oplevelse online. Når du er færdig med at browse, kan du besvare undersøgelsen

Klik på knappen nedenfor, når du er færdig med at browse

Tak!

Undersøgelsen starter, når du forlader sitet.

Når du er færdig, så giv feedback om vores websted

Klik på knappen nedenfor, når du er færdig med at browse

Tak!

Undersøgelsen sendes med e-mail.