Nokia Lumia 800 - Ei saa helistada

  1. Kontrollige telefoni ekraanil signaali tugevust. Tugevama signaali saamiseks muutke telefoni asendit või kui helistate hoonest, liikuge akna poole.
  2. Seadke seade kasutama ainult 2G ehk GSM-võrku. Puudutage valikut Sätted > mobiilsidevõrk (või mobiilside).
  3. Veenduge, et telefon pole lennurežiimis: puudutage valikut Sätted > Lennurežiim.
  4. Lähtestage telefon, korraga toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu vajutades ja all hoides, kuni telefon hakkab värisema. Laske nupud lahti ja telefon taaskäivitub.

Kui signaal on teatud alas pidevalt nõrk, ei pruugi võrgulevi olla selles piirkonnas piisav. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.