Nokia Lumia 800 - Ma ei saa oma Lumia telefonis kõnesid vastu võtta

  1. Kontrollige telefoni ekraanil mobiilsidevõrgu signaali tugevust ja liikuge kohta, kus on tugevam signaal.
  2. Proovige taastada ühendus, lülitades lennurežiimi (lennuprofiili) sisse ja uuesti välja (Sätted). See lähtestab aktiivse ühenduse.
  3. Kontrollige helina helitugevust ja profiili. Ekraani ülaservas asuva helitugevuse olekuriba kuvamiseks vajutage helitugevuse nuppu. Helina helitugevuse reguleerimiseks (skaalal 0–30) kasutage helitugevuse nuppe (+ ja -). Puudutage helinaikooni kõrval olevat teksti ja seadke profiiliks helin+värin.
  4. Veenduge, et suunamine pole sisse lülitatud. Puudutage telefoni ikooni > ...Sätted.

Kui probleem ei lahene, taaskäivitage telefon, vajutades korraga toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu ning hoides neid all, kuni telefon hakkab värisema. Laske nupud lahti ja telefon taaskäivitub.