Nokia noudattaa hallinnossaan Suomen lainsäädäntöä, yhtiöjärjestystään, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä NASDAQ OMX Helsingin ja New Yorkin Pörssin pakottavia hallinto- ja ohjausjärjestelmään liittyviä sääntöjä.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla muun muassa osoitteesta www.cgfinland.fi. New Yorkin pörssin ulkomaisiin yhtiöihin soveltuvat pakottavat hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat säännöt ovat saatavilla osoitteesta http://nysemanual.nyse.com/lcm/

Poikkeama listayhtiöiden hallinnointikoodista

Nokia poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 39, sillä Nokian ehdolliset osakepalkkio-ohjelmat eivät sisällä suoritus- tai tuloskriteereitä vaan ovat ainoastaan aikaan rajattuja sisältäen vähintään kolmen vuoden sitouttamisjakson osakepalkkion myöntämispäivästä lukien. Ehdollisia osakepalkkioita annetaan valikoiden, pyrkimyksenä sitouttaa pitkällä tähtäimellä tehtävissään vahvaa erikoisosaamista osoittavat henkilöt ja muut Nokian tulevan menestyksen kannalta keskeiset työntekijät ja johtohenkilöt, sekä houkutella lupaavia lahjakkuuksia siinä kilpailuympäristössä, jossa Nokian vertailuyhtiöt erityisesti Yhdysvalloissa käyttävät ehdollisia osakepalkkioita. Ehdolliset osakepalkkio-ohjelmat edistävät myös työntekijöiden osakeomistusta Nokiassa ja niitä käytetään suoritusperusteisten osakepalkkio-ohjelmien ja optio-ohjelmien ohella.