Esteettömyys

Avoimet yhteydet

Mielestämme jokaisella pitäisi olla mahdollisuus olla yhteydessä ihmisiin ja asiohin, joilla on merkitystä. Tämän vuoksi esteettömyys on keskeinen asia kaikessa mitä teemme.

Yli 600 miljoonalla ihmisellä maailmassa on rekisteröity invaliditeetti niiden ihmisten lisäksi, jotka tarvitsevat lisäapua johtuen heidän näkö-, kuulo-, puhe-, liikkumis- ja huomiointikyvystään tai pelkästään heidän iästään johtuen.

Lähes jokainen voi hyötyä ideoista, joilla käsilaitteet tehdään helpommiksi ja turvallisemmiksi käyttää, esimerkiksi, kun ihmiset tekevät useita asioita samanaikaisesti tai haastavissa tilanteissa.

Ainutlaatuinen visio

Pysy yhteydessä