Ympäri maailmaa miljardit ihmiset elävät yhteisöissä, missä ei ole resursseja riittävään koulutukseen tai terveydenhuoltoon - puhumattakaan pankki- tai rahoituspalveluista. Nokian mielestä kohtuuhintaisella matkapuhelintekniikalla on mahdollisuus muuttaa näiden palveluiden saatavuutta sekä parantaa niiden laatua, mikä taas edesauttaa sosiaalista ja taloudellista muutosta.

Koulutus

Miljoonat ihmiset ovat vailla koulutusmahdollisuuksia useista eri syistä, kuten maantieteellisestä sijainnista, sukupuolesta tai taloudellisesta tilanteesta johtuen. Uskomme, että mobiiliteknologialla on mahdollisuus muuttaa tätä tilannetta.

Maailmanlaajuinen haaste

Maailmassa on yhteensä 759 miljoonaa ihmistä, jotka eivät hallitse jokapäiväisessä elämässä tarvittavia lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen perustaitoja. Tämä tarkoittaa noin 16 prosenttia koko maailman vähintään 15-vuotiaasta väestöstä. Näistä kaksi kolmannesta on naisia, jotka asuvat pääasiassa etäällä kaupungeista. Tämän lisäksi meiltä puuttuu 10,3 miljoonaa opettajaa. Tämän kriittisen ongelman ratkaiseminen vaatii toimintaa ja mobiilituotteet sekä -sovellukset voivat olla avainasemassa.

Kuinka Nokia voi auttaa

Matkapuhelinteknologian upeus on siinä, että se sallii tiedon ja koulutuksen levittämisen myös luokkahuoneiden ja kaupunkialueiden ulkopuolisille alueille. Lisäksi se antaa oppimiselle uuden ulottuvuuden.

Kehittämällä mobiilisovelluksia joita voidaan käyttää opetuksen apuna, kuten Nokia Education Delivery, Nokia Life and Nokia Mobile Mathematics, Nokia mahdollistaa miljoonille ihmisille pääsyn tiedon maailmaan.

Lähestymistapamme koulutukseen on linjassa UNESCO:n "Education for All" -ohjelman kanssa ja tavoitteenamme on käyttää tuotteitamme, palvelujamme ja teknologiaamme näiden tavoitteiden tukemiseen.

Nokia Education Delivery

Nokia Education Delivery tuo koulutusmateriaaleja etäisiin ja vaikeapääsyisiin paikkoihin matkapuhelintekniikan avulla. Matkapuhelinta käyttämällä opettajat ja kouluttajat voivat käyttää ja ladata videoita ja muita opetusmateriaaleja jatkuvasti päivittyvästä luettelosta. Nokia Education Delivery on käytössä sadoissa kouluissa ja se on tavoittanut miljoonia oppilaita Filippiineillä, Tansaniassa, Chilessä ja Kolumbiassa. Oppimistulosten ja oppilaiden keskittymiskyvyn on havaittu kehittyneen sekä muistamisen parantuneen.

Nokia Mobile Mathematics

Vuonna 2008 Nokia toi matkapuhelimitse tapahtuvan matematiikan oppimisen osaksi normaalia kouluopetusta Etelä-Afrikassa. Sovellus hyödyntää suosittua sosiaalista verkostoitumiskanavaa oppilaiden innostamiseksi ja tarjoaa vuorovaikutteisen opiskelupaketin suoraan oppilaan matkapuhelimeen.

Tällä hetkellä palvelu sisältää matematiikan teoriaa, harjoituksia, ohjausta, sekä kilpailuja, kokeita ja itsearvioita. Kokeilu on johtanut erittäin motivoituneisiin oppilaisiin, jotka keskustelevat ystävien kanssa tehtävistä ja tekevät tehtäviä matkapuhelimillaan jopa koulun jälkeen, illalla, viikonloppuina ja vapaapäivinä. He myös tekevät itsearvioita parantaaksen jatkuvasti suoritustaan ja kilpaillakseen ystäviensä kanssa.

Tulokset ovat olleet niin vaikuttavia, että olemme testanneet ohjelmaa myös Suomessa

Nokian mobiilia matematiikkaa Etelä-Afrikassa

Katso mitä mieltä Etelä-Afrikkalaiset oppilaat ja opettajat ovat Mobile Mathematics -palvelusta.

Nokian mobiilia matematiikkaa Etelä-Afrikassa

Toimeentulon parantaminen mobiiliteknologian avulla.

Internetin ja informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) lisääntyminen ovat tuoneet mukanaan valtavia etuja suurelle määrälle ihmisiä. Kuitenkin ne, jotka eivät pääse hyödyntämään näitä taloudellisista tai maantieteellisistä syistä, ovat vaarassa jäädä tästä kehityksestä jälkeen.

Vain huomioimalla tämän ongelman voimme estää harvaan asutuilla ja köyhillä alueilla asuvien ihmisten marginalisoimisen ja tarjota heille tekniikan tuomat edut. Kohtuuhintaiset matkapuhelimet ja matkapuhelinpalvelut auttavat tuomaan uusia liiketoiminta- ja työllistymismahdollisuuksia ihmisille ympäri maailmaa.

Nokia Life
Nokia Life on tekstiviestipalvelu joka tarjoaa etuja monelle eri sektorille. Viljelystä ja liiketoiminnasta terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Missä tahansa tilanteessa, jossa nopea, tarkka ja runsas tieto kasvattaa mahdollisuuksia.

Tätä innovatiivista mobiilipalveluiden valikoimaa käyttävät mm. maanviljelijät Intiassa, Indonesiassa, Nigeriassa ja Kiinassa parantamaan liiketoimintaansa. Nokia Life tarjoaa käyttäjille pääsyn viimeisimpiin uutisiin, tietoihin ja koulutukseen. He pysyvät ajan tasalla markkinahinnoista ja sääennusteista ja löytävät helposti tiedot ja neuvot parhaista siemenistä, lannotteista ja torjunta-aineista. Koska tekstiviestejä käytetään toimittamaan nämä kriittiset tiedot, järjestelmä toimii aina kun matkapuhelin toimii. Tietoverkon kattavuutta ei tarvita.

Terveys ja hyvinvointi

Tiedolla ja viestinnällä on suuri merkitys terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä, jotka ovat kaikki tärkeitä tekijöitä kestävän kehityksen edistämisessä maailmassa. Ottamalla käyttöön tehokkaan tiedon jakamisen ja reaaliaikaisen informaation etäkäytön, mobiiliteknologialla saattaa olla positiivinen vaikutus useisiin terveydenhoidon osa-alueisiin; raskausajasta ja lasten hoidosta tietoon sairauksista ja niiden estämisestä.

Nokia Data Gathering

Mobiilipalvelut, kuten Nokia Data Gathering, voivat auttaa organisaatioita keräämään tehokkaasti kenttätietoa esimerkiksi sairauksista.

Brasialian Amazonaksen osavaltion terveysministeriö oli ensimmäinen taho, joka ryhtyi käyttämään ratkaisua osana kamppailuaan dengue-kuumetta vastaan Pohjois-Brasiliassa sijaitsevassa Manausin kaupungissa. Tänä päivänä lähes 200 organisaatiota maailmanlaajuisesti käyttää palvelua esimerkiksi syntyvyyden rekisteröinnissä, maatalouden tuotannon valvonnassa, vesitutkimuksissa ja muissa tarkoituksissa.

Nokian Data Gathering on matkapuhelimella tapahtuva kenttätiedon keräämiseen tarkoitettu palvelu, joka korvaa perinteisen kynä/paperi tiedonkeruumenetelmän. Palvelu on julkisesti saatavilla ja kaikkien käytettävissä oleva ilmainen ohjelmisto. Sitä voidaan käyttää luomaan räätälöityjä kyselyitä ja jakaa ne eri matkapuhelimiin käyttämällä tavallista matkapuhelinverkkoa. Paikallisia olosuhteita tarkkailevat henkilöt voivat täyttää nopeasti kyselyt ja lähettää tulokset välittömästi keskustietokantaan. Järjestelmä antaa organisaatioiden käyttöön geo-tag-tiedot GPS-sijaintitiedoilla, joilla voidaan rakentaa tarkempi kuva paikallisista olosuhteista.
Lataa Data Gathering ja valjasta se omaan käyttöösi

Dengiue-kuumeen kartoitus Amazonin alueella
Katso kuinka Nokia Data Gathering auttaa taistelemaan Dengue-kuumetta vastaan.

Dengue-kuumeen kartoitus Amazonin alueella