Palkat ja palkkiot

Oheisessa liitteessä on esitetty tietoa Nokian hallituksen, toimitusjohtajan ja johtokunnan palkoista ja palkkioista.

Nokia noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Arvopaperimarkkinayhdistys ry hyväksyi 1.10.2015 uuden hallinnointikoodin, joka korvaa aiemman koodin vuodelta 2010. Uusi hallinnointikoodi tuli voimaan 1.1.2016, mutta yhtiöt voivat halutessaan noudattaa uuden hallinnointikoodin mukaisia vaatimuksia kokonaan tai osittain palkka- ja palkkioselvityksen tilikautta 2015 koskevassa raportointiosiossa. 

Nokia noudattaa uutta hallinnointikoodia 1.1.2016 alkaen. Kuitenkin uuden koodin sallimalla tavalla, Nokian tilikautta 2015 koskeva palkka- ja palkkioselvityksen raportointiosio (palkitsemisraportti) on laadittu vuoden 2010 hallinnointikoodin jakson 7 (Palkitseminen) mukaisesti.