Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 2017

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu järjestettäväksi tiistaina 23.5.2017.

Nokian osakkeenomistajat ovat avainasemassa yhtiön hallinnoinnissa. Varsinainen yhtiökokous tarjoaa osakkeenomistajille säännöllisen mahdollisuuden käyttää päätösvaltaansa yhtiössä.

Joka vuosi noin satatuhatta osakkeenomistajaa on edustettuina varsinaisessa yhtiökokouksessamme, joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa päätetään yhtiön voiton käytöstä, hallituksen kokoonpano, hallituksen jäsenten palkkio sekä tilintarkastaja ja tämän palkkio. Yhtiökokous vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokouksen asialistalla voi olla ehdotuksia koskien muun muassa mahdollisia valtuutuksia laskea liikkeelle uusia osakkeita tai hankkia omia osakkeita.