Skip to main content

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.12.2016. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2011 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Finanssivalvonnan internetsivuilla on Liputusilmoituslomake saatavilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen, pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi NOK1V osakkeita Osuus %
NOKIA OYJ

100830995

1,73%

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA

62722106

1,07%
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK

38498168

0,66%
VALTION ELÄKERAHASTO

38000000

0,65%

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN

29820440

0,51%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO

18499000

0,32%
FOLKETRYGDFONDET

18388710

0,32%
OY LIVAL AB

14626401

0,25%

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I

14393580

0,25%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI

13263257

0,23%

KEVA

10848538

0,19%
OP-DELTA -SIJOITUSRAHASTO

9375000

0,16%

XACT NORDEN 30 (UCITS ETF)

8730471

0,15%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI

8340648

0,14%
SR DANSKE INVEST SUOMI YHTEISÖOSAKE

6882003

0,12%

OP-SUOMI ARVO -SIJOITUSRAHASTO

5999627

0,10%

SIJOITUSRAHASTO NORDEA POHJOISMAAT

5690850

0,10%

OP-HENKIVAKUUTUS OY

5426198

0,09%

OP-FOCUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

5000000

0,09%

SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL

4900000

0,08%

MANDATUM LIFE UNIT-LINKED

4871275

0,08%

SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI INDEKSIRAHASTO

4663913 0,08%

NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY

4534239

0,08%

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO

4461636

0,08%

LIVAL-LINDSTRÖM STIG

4400000

0,08%

KANSANELÄKELAITOS

4288896

0,07%

OSLO PENSJONSFORSIKRING AS UTL

4050000

0,07%

SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO

3950000

0,07%

VIMPU INTRESSENTER AB

3650000

0,06%

SIGRID JUSELIUS STIFTELSE

3352000

0,06%

SR DANSKE INVEST SUOMI OSAKE

3294258

0,06%

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS

3030100

0,05%

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA

3006750

0,05%

SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO)

2660769 0,05%

OP-ELÄKEKASSA

2600000

0,04%

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ

2543926

0,04%

SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF

2329355

0,04%

SEB FINLANDIA SIJOITUSRAHASTO

2294113

0,04%

TERRASOLID OY

2136009

0,04%

MERIMIESELÄKEKASSA

2121212

0,04%

OP-POHJOISMAAT INDEKSI-SIJOITUSRAHASTO

2095831

0,04%

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA

2084445

0,04%

KLP AKSJENORDEN VERDIPAPIRFONDET

2043103

0,04%

SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO

2030000

0,03%

OY H. KUNINGAS & CO AB

2000000

0,03%

SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG SUOMI FOKUS

1964783 0,03%

SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLARAHASTO

1906424

0,03%

JENNY JA ANTTI WIHURIN  RAHASTO

1901050

0,03%

ODIN FINLAND

1816597

0,03%

SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI SELECT

1787335

0,03%

 

 

Liputusilmoitukset

Otsikko Julkaisupäivämäärä
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistusosuus Nokia Oyj:stä
30 Mar 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä alitti 5 %
12 Tou 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %
11 Tou 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä alitti 5 %
27 Huh 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %
24 Huh 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin omistusosuus Nokia Oyj:stä alitti 5%
27 Maa 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %
26 Hel 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin omistusosuus Nokia Oyj:stä alitti 5 %
4 Mar 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %
24 Lok 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta alitti 5 %
25 Sep 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %
24 Sep 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
25 Huh 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
24 Sep 2013
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
6 Sep 2013
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta alitti 5 %
10 Tou 2012
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %
24 Huh 2012
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Capital Research and Management Companyn osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta alitti 5 %
9 Maa 2012
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Capital Research and Management Companyn osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta on ylittänyt 5 %
27 Jul 2011
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Cox Incorporatedin omistusosuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %
12 Jul 2011
Katso