Skip to main content

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.3.2017. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2011 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Finanssivalvonnan internetsivuilla on Liputusilmoituslomake saatavilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen, pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Osakkeiden lukumäärä Osuus %
NOKIA OYJ

141843356

2,43 %
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA

69222106

1,19 %
VALTION ELÄKERAHASTO

34756735

0,60 %
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN

30030000

0,51 %
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK

27896974

0,48 %
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO

18499000

0,32 %
OY LIVAL AB

15366401

0,26 %
KEVA

14848538

0,25 %
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I

14393580

0,25 %
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI

13263257

0,23 %
FOLKETRYGDFONDET

12128710

0,21 %
XACT NORDEN 30 (UCITS ETF)

9241695

0,16 %
OP-DELTA -SIJOITUSRAHASTO

8550000

0,15 %
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI

8022702

0,14 %
SR DANSKE INVEST SUOMI YHTEISÖOSAKE

6590996

0,11 %
OP-HENKIVAKUUTUS OY

5708990

0,10 %
SIJOITUSRAHASTO NORDEA POHJOISMAAT

5695811

0,10 %
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY

5435120

0,09 %
OP-SUOMI ARVO -SIJOITUSRAHASTO

5403481

0,09 %
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL

4900000

0,08 %
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & C0 OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO

4634175

0,08 %
MANDATUM LIFE UNIT-LINKED

4518325

0,08 %
LIVAL-LINDSTRÖM STIG JOHAN ROBERT

4475000

0,08 %
KANSANELÄKELAITOS

4288896

0,07 %
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI INDEKSIRAHASTO

4279995

0,07 %
OSLO PENSJONSFORSIKRING AS UTL

4050000

0,07 %
SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO

3550000

0,06 %
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA

3456750

0,06 %
VIMPU INTRESSENTER AB

3450000

0,06 %
BNP ARBITRAGE

3429583

0,06 %
OP-FOCUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

3400000

0,06 %
SIGRID JUSELIUS STIFTELSE

3352000

0,06 %
PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS

3200000

0,05 %
SR DANSKE INVEST SUOMI OSAKE

3167107

0,05 %
OP-ELÄKEKASSA

2500000

0,04 %
OY H. KUNINGAS & CO AB

2500000

0,04 %
SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO)

2397264

0,04 %
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF

2329355

0,04 %
SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG SUOMI FOKUS

2320600

0,04 %
TERRASOLID OY

2136009

0,04 %
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA

2123171

0,04 %
SEB FINLANDIA SIJOITUSRAHASTO

2117380

0,04 %
MERIMIESELÄKEKASSA

2055289

0,04 %
KLP AKSJENORDEN VERDIPAPIRFONDET

2044916

0,04 %
SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLARAHASTO

1906424

0,03 %
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO

1901050

0,03 %
SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI SELECT

1820350

0,03 %
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

1767892

0,03 %
OP-POHJOISMAAT INDEKSI-SIJOITUSRAHASTO

1764950

0,03 %
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ

1586212

0,03 %

 

 

Liputusilmoitukset

Otsikko Julkaisupäivämäärä
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä alitti 5 %
27 Huhti 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %
26 Helmi 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin omistusosuus Nokia Oyj:stä alitti 5 %
4 Marras 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %
24 Loka 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta alitti 5 %
25 Syys 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %
24 Syys 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
25 Huhti 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
24 Syys 2013
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
6 Syys 2013
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta alitti 5 %
10 Touko 2012
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %
24 Huhti 2012
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Capital Research and Management Companyn osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta alitti 5 %
9 Maalis 2012
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Capital Research and Management Companyn osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta on ylittänyt 5 %
27 Heinä 2011
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Cox Incorporatedin omistusosuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %
12 Heinä 2011
Katso