Velkarahoitus

Pyrimme joustavaan rahoitusrakenteeseen ylläpitämällä luottolimiittejä ja rahoitusohjelmia. Rahoitusohjelmat mahdollistavat pääsyn pääomamarkkinoille hyväksyttävillä ehdoilla.

Rahoitusohjelmat

 

Ohjelma

 

 

Ohjelman koko (miljoonaa)

 

 

Ohjelman asiakirjat

 

 

Euro Medium Term Note

 

 

EUR 5 000

 

 

Lataa dokumentti

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

Määrittelemätön

 

 

Ei aktiivinen

 

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjat

 

Liikkeeseenlaskija

 

 

Ohjelma

 

 

Määrä (miljoonaa)

 

 

Kuponki
(p.a.)

 

 

Liikkeeseenlaskupäivä

 

 

Eräpäivä

 

 

Ehdot

 

 

Nokia Corporation

 

 

EMTN

 

 

EUR 500

 

 

6.75%

 

 

04.02.2009

 

 

04.02.2019

 

 

Lataa dokumentti

 

 

Nokia Corporation

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

USD 1,000

 

 

5.375%

 

 

07.05.2009

 

 

15.05.2019

 

Katso kohta "Ladattava materiaali"

 

Nokia Corporation

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

USD 500

 

 

6.625%

 

 

07.05.2009

 

 

15.05.2039

 

 

Katso kohta "Ladattava materiaali"

 


Luottoluokitukset

Luottokelpoisuutemme edesauttaa meitä toimimaan tehokkaasti kansainvälisillä pääoma- ja lainamarkkinoilla. Nokian luottoluokitukset 15. kesäkuuta 2016 olivat:

 

 

 

 

S&P

 

 

Moody's

 

 

Lyhytaikainen

 

 

A-3

 

 

NP

 

 

Pitkäaikainen

 

 

BB+

 

 

Ba1

 

KOROLLISET VELAT, Nokia-konserni, jatkuvat toiminnot (tilintarkastamaton)

Liikkeellelaskija/Lainaaja Rahoitusväline Nimellisarvo 
(Milj.)
Nimellisarvo 
(Milj.)
Lopullinen eräpäivä

Kirja-arvo (Milj. EUR)

30.6.2016

Kirja-arvo (Milj. EUR)

30.6.2015

Kirja-arvo (Milj. EUR)

31.12.2015

Nokia Oyj Luottolimiittisopimus1 EUR 1579

Kesäkuu 2019

0

0 0
Nokia Oyj 6,625 % velkakirja  USD 500

Toukokuu 2039

470

457 467
Alcatel-Lucent USA Inc. 6,45 % velkakirja  USD 1360

Maaliskuu 2029

1 234

0 0
Alcatel-Lucent USA Inc. 6,5 % velkakirja  USD 300

Tammikuu 2028

271

0 0
Alcatel-Lucent S.A. 0,125 % OCEANE-vaihtovelkakirja EUR 20

Tammikuu 2020

0

0 0

Nokia Oyj

5,375 % velkakirja USD 1000

Toukokuu 2019

923

927 940

Nokia Oyj

6,75 % velkakirja

EUR 500

Helmikuu 2019

531

540 539
Alcatel-Lucent S.A. 0 % OCEANE-vaihtovelkakirja  EUR 28 Tammikuu 2019 0 0 0
Nokia Oyj 5 % vaihtovelkakirja2 EUR 750 Lokakuu 2017 0 708 0
Nokia Oyj ja useat tytäryhtiöt Muut velat3       424 133 128
Yhteensä      

 

3 853

2 765 2 074

1 Kesäkuussa 2016 Nokia käytti optionsa korottaa EUR 1 500 miljoonan luottolimiittisopimuksen EUR 1 579 miljoonaan ja pidentää maturiteettia kesäkuusta 2018 kesäkuuhun 2019. Sopimuksessa on jäljellä yhden vuoden jatko-optio, siihen ei liity rahoituskovenantteja ja luottolimiittiä ei ole käytetty.

2 Marraskuussa 2015 Nokia käytti oikeuttaan lunastaa 750 miljoonan euron suuruisen vaihtovelkakirjalainansa maksamalla takaisin pääoman ja maksamattoman kertyneen koron. Lähes kaikki lainanhaltijat vaihtoivat vaihtovelkakirjalainansa Nokian osakkeiksi ennen lunastusta.

3 Tämä rivi sisältää 132 miljoonaa euroa (0 miljoonaa euroa 30.6.2015 ja 31.12.2015) velkoja perustuen Ranskan tutkimus- ja kehittämistoimintoihin liittyviin veronhyvityksiin (Crédits d’Impôt Recherche), jotka on myyty pankeille takautumisoikeudella eikä niitä siten ole kirjattu pois konsernitaseesta.

Yhteensä 211 579 445 kappaletta 2018 OCEANE -vaihtovelkakirjaa, 57 852 372 kappaletta 2019 OCEANE -vaihtovelkakirjaa ja 72 783 038 kappaletta 2020 OCEANE -vaihtovelkakirjaa, nimellisarvoiltaan yhteensä 381 miljoonaa euroa, 238 miljoonaa euroa ja 293 miljoonaa euroa vastaavasti, tarjottiin vaihdettavaksi Nokian osakkeisiin Ranskan ja Yhdysvaltojen osakevaihtotarjouksissa, ja Nokia vaihtoi nämä vaihtovelkakirjat Alcatel-Lucentin osakkeiksi jatketun osakevaihtotarjouksen selvityksen yhteydessä helmikuussa 2016. Vaihdon jälkeen 2018 OCEANE -vaihtovelkakirjoista oli jäljellä alle 15 % alun perin liikkeeseen lasketusta määrästä, jolloin Nokia velvoitti Alcatel-Lucent SA:n lunastamaan kaikki liikkeessä olevat 2018 OCEANE -vaihtovelkakirjat nimellisarvoon lisättynä kertyneellä korolla vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti.

Tammi- ja helmikuun 2016 aikana muut vaihtovelkakirjalainojen haltijat vaihtoivat 19 981 014 kappaletta 2018 OCEANE -vaihtovelkakirjaa, 1 014 828 kappaletta 2019 OCEANE -vaihtovelkakirjaa ja 5 010 000 kappaletta 2020 OCEANE -vaihtovelkakirjaa, nimellisarvoiltaan yhteensä 36 miljoonaa euroa, 4 miljoonaa euroa ja 20 miljoonaa euroa vastaavasti. Lisäksi eräät vaihtovelkakirjalainojen haltijat käyttivät oikeuttaan vaatia 7 393 369 kappaletta 2019 OCEANE -vaihtovelkakirjan ja 1 751 000 kappaletta 2020 OCEANE -vaihtovelkakirjan lunastusta niiden nimellisarvoon lisättynä kertyneellä korolla, yhteensä 30 miljoonan euron ja 7 miljoonan euron käteiskorvausta vastaan.

Touko- ja kesäkuun 2016 aikana Nokia osti yksityisissä transaktioissa 82 608 794 kappaletta 2019 OCEANE –vaihtovelkakirjaa sekä 22 233 534 kappaletta 2020 OCEANE –vaihtovelkakirjalainaa 473 miljoonan euron käteismaksua vastaan. Transaktiot toteutettiin yksikköhinnalla 4,51 euroa per 2019 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina ja 4,50 euroa per 2020 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina.

Syyskuussa 2016 Nokia aloitti julkisen ostotarjouksen koskien kaikkia niitä Alcatel-Lucentin arvopapereita, joita se ei vielä omista. Julkista Ostotarjousta seuraa lunastusmenettely koskien niitä OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja, joita ei tarjota Julkiseen Ostotarjoukseen. 4.10.2016 Ranskan arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen (”AMF”) ilmoitti, että Pariisin muutoksenhakutuomioistuimeen on jätetty 30.9.2016 kanne, joka pyrkii kumoamaan AMF:n hyväksymispäätöksen koskien Nokian julkista ostotarjousta. 25.10.2016 AMF julkisti jatketun aikataulun Nokian julkiselle ostotarjoukselle ja lunastusmenettelylle. Julkisen ostotarjouksen voimassaoloaika päättyy täten 31.10.2016 ja lunastusmenettely toteutetaan 2.11.2016 AMF:n General Regulation -säännöksen mukaisesti. Julkisen Ostotarjouksen transaktiot toteutetaan yksikköhinnalla 4,51 euroa per 2019 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina ja 4,50 euroa per 2020 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina. Ne OCEANE -vaihtovelkakirjalainat, joita Nokia ei vielä omista tilinpäätöspäivänä raportoidaan taseen kohdassa Muut velat.

Kaikki Nokian lainat ovat vakuudettomia ja niihin ei liity rahoituskovenantteja.