Nokia zvučnik i mikrofon HF-210

Glasno i jasno

HF- 210