Corporate contacts

Nokia odnosi s medijima
T +358 7180 34900
E: press.services@nokia.com

Keilalahdentie 2-4 FIN-02150 ESPOO
P.O. Box 226 FIN-00045 NOKIA GROUP FINLAND
Usluge za informiranje medija možete kontaktirati od pon. do pet. od 8.00 do 17.00 sati (CET+1).

Douglas Dawson
Direktor, komunikacije
T: +358 7180 34900

James Etheridge
Stariji menadžer za komunikacije, komunikacije
T: +358 7180 23813