Nokia 515 - Moj se telefon ne puni

1. Ako je baterija u potpunosti prazna, punite telefon najmanje 20 minuta pomoću punjača telefona u zidnoj utičnici. Punjač u zidnoj utičnici telefon opskrbljuje strujom od 1 A. Ako ovo pokušate pomoću USB-a na računalu, opskrbljivat će telefon slabijom strujom, a punjenje će dulje trajati. Zatim ponovo pokušajte uključiti telefon.

2. Ponovno postavite telefon:

  • Telefoni s uklonjivom baterijom: Jednostavno uklonite bateriju na otprilike 30 sekundi.
  • Telefoni Lumia s ugrađenom baterijom: Ostavite telefon spojen s punjačem, zatim istodobno pritisnite i držite tipke za uključivanje i smanjivanje glasnoće dok telefon ne počne vibrirati. Otpustite i telefon će se ponovno postaviti
  • .

Napomena: Nakon ponovnog postavljanja na telefonu ćete možda morati postaviti datum i vrijeme.

3. Iskušajte punjač s drugim kompatibilnim telefonom kako biste provjerili je li problem u punjaču.