Nokia Asha 203 - Ne mogu se povezati s internetom pomoću mobilne podatkovne veze na svom telefonu Asha (Series 40).

  1. Postavite zadane postavke konfiguracije mobilnih podataka. Idite na Postavke > konfiguracija i odaberite mrežnog operatora.
  2. Kod mrežnog operatora provjerite imate li aktivnu mobilnu podatkovnu pretplatu (pristup internetu) na SIM kartici.
  3. Omogućite mobilnu podatkovnu vezu na telefonu. Idite na Postavke > povezivanje > mobilni podaci i prebacite mobilni podaci na Uključeno (provjerite je li podatkovni roaming aktiviran kada niste u domaćoj mreži).

Ako gore navedeni koraci ne pomažu, umetnite SIM karticu u drugi uređaj i pokušajte ponovo. Ako kartica radi u drugom uređaju, ponovnu konfiguraciju internetskih postavki zatražite od mrežnog operatora.