Nokia Asha 203 - Osoba koju zovem na telefonu Asha ne može me čuti

  1. Provjerite je li zvuk na mikrofonu isključen. Ponovno bi pokretanje telefona također moglo riješiti problem.
  2. Provjerite je li otvor mikrofona zapriječen. Da biste našli otvor mikrofona, pogledajte korisnički priručnik telefona.
  3. Premjestite se u tišu okolinu.
  4. Postavite telefon u način rada za zvučnik ili pokušajte sa žičanom slušalicom s mikrofonom.
  5. Provjerite je li riječ o problemu s određenim brojem odlaznih ili dolaznih poziva.
  6. Da biste prilagodili glasnoću, uporabite tipke za glasnoću. (Napomena: Ako je postavljena na nepotrebno glasno, to može uzrokovati jeku na drugom kraju).
  7. Uz unaprijed instalirani snimač glasa možete provjeriti mikrofon i zvučnik na telefonu. Snimite zvučni isječak i reproducirajte snimku. Ako možete čuti snimku, s mikrofonom je sve u redu.