Nokia Asha 203 - Moj dodirni zaslon ne reagira ili reagira pogrešno

  1. Očistite zaslon mekom tkaninom namijenjenom za tu svrhu.
  2. Isključite i uključite telefon.
  3. Ako telefon ima zaštitno kućište ili ako upotrebljavate plastičnu navlaku ili foliju na zaslonu, privremeno ih uklonite kako biste provjerili utječu li na rad dodirnog zaslona.