Nokia C5-03 - Moj je telefon zagrijan

Pokušajte maksimalno smanjiti broj aplikacija i funkcija koje upotrebljavate u bilo koje vrijeme.

U većini slučajeva normalno je da se telefon zagrije, primjerice, kada upotrebljavate više aplikacija s visokom izvedbom, slušate glazbu duže vrijeme ili kada se telefon puni. Temperatura okoline može također uzrokovati da se telefon zagrije.

Telefon zadovoljava visoke standarde testiranja tvrtke Nokia za sigurnost uređaja. Nokia također zadovoljava međunarodni standard za sigurnost (IEC 60950-1) i zahtjeve specifične za državu.

Da bi izbjegao zagrijavanje i da bi se zaštitio, telefon se može automatski usporiti, zatvoriti aplikacije i, ako je potrebno, sam se isključiti.