Nokia E52 - Kako mogu oporaviti softver telefona/vratiti izvorne postavke softvera telefona?

Lumia Software Recovery Tool može vam pomoći da sami oporavite softver telefona i vratite ga na izvorne postavke ako je na telefonu došlo do problema povezanih sa softverom ili ažuriranjem softvera. Na modelima sa sustavom Windows Phone 8 možete upotrijebiti Lumia Software Recovery Tool i za oporavak telefona u slučaju da ne reagira, ako se zamrznuo ili se ne može pokrenuti.

Preduvjeti za računalo:

  • Microsoft Windows 7 ili noviji.
  • USB kabel za povezivanje telefona s računalom.
  • Minimalno 4 GB slobodnog prostora za pohranu.

Podržani telefoni:

  • telefoni Lumia
  • telefoni Asha i telefoni serije 40 koji imaju USB sučelje
  • serija 30+ telefoni koji imaju USB sučelje
  • Nokia X2 telefoni
  • telefoni Symbian

1. korak. Preuzmite i instalirajte Lumia Software Recovery Tool na računalu. Ako je moguće, provjerite je li baterija telefona u potpunosti napunjena.

2. korak. Pokrenite Lumia Software Recovery Tool i spojite telefon na računalo pomoću kompatibilnog USB kabela. Ako se to od vas zatraži, odaberite točan USB način na telefonu: Nokia Suite ili Modem.

  • Napomena! Upotrebom aplikacije Lumia Software Recovery Tool briše se sav osobni sadržaj na telefonu. Ako je moguće, stvorite pričuvnu kopiju sadržaja telefona prije nego pokrenete instalaciju.

3. korak Slijedite upute prikazane u aplikaciji. Instalirat će se najnovija verzija softvera telefona te će se telefon vratiti na tvorničke postavke. Ovaj postupak može malo potrajati ovisno o vašoj internetskoj vezi, a tijekom instalacije nećete moći upotrijebiti telefon.

Ako se telefon ne može pokrenuti ili se čini da se zamrznuo, oporavak možete izvršiti i pomoću opcije “Moj telefon se ne pokreće ili ne reagira” (dostupno samo za modele sa sustavom Windows Phone 8).