Softver Nokia PC Suite namijenjen je starijim telefonima sa sustavom Symbian i S40.

  • Upotrijebite softver Nokia PC Suite da biste prenosili sadržaj između telefona i računala te nabavili aplikacije ili najnoviji softver telefona.
  • Upotrijebite softver Nokia PC Suite da biste sinkronizirali podatke između telefona i programa na računalu, kao što je Office Outlook, stvorili multimedijske poruke ili na računalu bez napora upravljali kalendarom telefona. Možete spojiti računalo s internetom pomoću telefona.
  • Da biste saznali je li vaš telefon kompatibilan sa softverom Nokia PC Suite, u uputama u nastavku provjerite što vam je potrebno za instalaciju softvera Nokia PC Suite.
  • Imate li telefon Nokia Lumia? Ne možete upotrebljavati softver Nokia PC Suite, ali možete sinkronizirati glazbu, videozapise i slike te dobiti najnovija ažuriranja za telefon pomoću aplikacije Zune PC ili aplikacije Windows Phone, ovisno o modelu telefona. Više informacija potražite u korisničkom priručniku telefona ili na web-mjestu www.windowsphone.com.
  • Imate li telefon Nokia Asha (stariji od modela Nokia Asha 500)? Preuzmite softver Nokia Suite na računalo.
  • Imate li telefon sa sustavom Nokia Asha (model Nokia Asha 500 ili noviji)? Premjestite sadržaj na računalo pomoću USB kabela i upravitelja datoteka na računalu te ažurirajte softver telefona preko etera. Više informacija potražite na stranici za podršku za vaš telefon na www.nokia.com/support.