Softver Nokia Suite namijenjen je većini telefona sa sustavom Symbian i S40.

  • Upotrijebite softver Nokia Suite da biste prenosili fotografije, videozapise, glazbu i druge sadržaje između telefona i računala te nabavili najnoviji softver telefona. Preuzmite aplikacije, glazbu ili besplatne karte ulica te stvorite pričuvne kopije važnog sadržaja.
  • Upotrijebite softver Nokia Suite da biste kopirali kontakte, kalendar i fotografije s telefona sa sustavom Symbian ili S40 na telefon Nokia Lumia. Jednostavno kopirajte sadržaj na mrežnu uslugu Microsoft SkyDrive pomoću softvera Nokia Suite i prijavite se na Microsoftov račun telefonom Nokia Lumia.
  • Da biste dobili pomoć i odgovore na pitanja o softveru Nokia Suite i telefonu, otvorite Nokia Suite. U izborniku Pomoć kliknite Pomoć za Nokia Suite. Umjesto toga možete u softveru Nokia Suite otići na prikaz Podrška i kliknuti Pomoć i vodiči.
  • Da biste saznali je li vaš telefon kompatibilan sa softverom Nokia Suite, u uputama u nastavku provjerite što vam je potrebno za instalaciju softvera Nokia Suite.
  • Imate li telefon Nokia Lumia? Ne možete upotrebljavati softver Nokia Suite, ali možete sinkronizirati glazbu, videozapise i slike te dobiti najnovija ažuriranja za telefon pomoću aplikacije Zune PC ili aplikacije Windows Phone, ovisno o modelu telefona. Više informacija potražite u korisničkom priručniku telefona ili na web-mjestu www.windowsphone.com.
  • Imate li telefon sa sustavom Nokia Asha (model Nokia Asha 500 ili noviji)? Premjestite sadržaj na računalo pomoću USB kabela i upravitelja datoteka na računalu te ažurirajte softver telefona preko etera. Više informacija potražite na stranici za podršku za vaš telefon na www.nokia.com/support.

Video upute

Nokia Series 40: Update your phone software with Nokia Suite