Kako biste pronašli serijski broj (IMEI) probajte sljedeće:

  • Ako imate telefon Lumia idite na Postavke > o telefonu > više informacija I pronađite svoj serijski broj (IMEI).
  • Potražite na, pored ili ispod SIM kartice ili otvora za memorijsku karticu.
  • Unesite *#06# na svom telefonu. Neki će telefoni prikazati serijski broj kad se unese ova šifra.
  • Ako se baterija vašeg telefona može ukloniti, isključite telefon i uklonite bateriju. Serijski broj (IMEI) je otisnut na bijeloj naljepnici unutar telefona.
  • Serijski broj (IMEI) uvijek možete provjeriti na originalnoj kutiji svog telefona.
  • Pogledajte svoj dokaz o kupnji/račun/ugovor.
  • Obratite se svojem pružatelju usluga.

Iza serijskog broja mogu slijediti slova ESN, IMEI ili MEID
Primjer (pazite da su sva slova velika):
ESN: 12345678912 (11 znamenki)
IMEI: 123456789123456 (15 znamenki)
MEID HEX: 123A456B789C123 (14 ili 15 znakova)

Napomena

  • Ovaj alat namijenjen je samo telefonima Nokia, a ne dodatnoj opremi i baterijama.
  • Kad unosite serijski broj preskočite kose crte.