Aplikacije za navigaciju

Datum stupanja na snagu: 25.04.2014

Vaša privatnosti u aplikacijama Karta

Odredbe o privatnosti tvrtke Nokia opisuju na koji način obrađujemo vaše osobne podatke kada upotrebljavate naše proizvode i usluge. Pored toga, sljedeće informacije za vas vrijede svaki put kada upotrebljavate aplikacije za navigaciju, uključujući Maps, Drive, Check-in i Guides (“Uslugu”).

Namjena ovog dokumenta je pružiti pozadinske informacije o obradi podataka za različite značajke dostupne u Uslugama. Te značajke ove Usluge omogućuju vam da pronalazite mjesta i adrese na karti, interaktivno ih upotrebljavate, pristupate povezanom sadržaju te sebe locirate na karti. Pomoću navigacije možete pronaći optimalnu rutu do svojeg odredišta čak i unutar zgrada. Možete se i prijaviti na neko mjesto. Možete ponovno proživjeti i dijeliti svoje doživljaje s lokacije s prijateljima na različitim uslugama društvenih mreža (“SNS”).

Usluge uključuju i vodiče koji vam lokalno pomažu da pronađete najrelevantniji sadržaj i usluge koji se odnose na lokaciju koje pružaju treće strane. Ako upotrebljavate njihove usluge, upoznajte se s odredbama o privatnosti takvih trećih strana. Nokia ne upravlja niti je odgovorna za sadržaj i značajke tih usluga.

Koje podatke tvrtka Nokia prikuplja?

Prikupljamo sljedeće kategorije podataka:

Podatke o registraciji i o kontaktu

Za neke značajke potreban je Nokia račun ako, primjerice, želite dijeliti svoju lokaciju s drugim korisnicima ili sinkronizirati svoje kontakte. Druge značajke Usluge možete nastaviti upotrebljavati bez prijave.

Podatke o lokaciji i o mjestu

Naša Usluga upotrebljava podatke o vašoj stvarnoj lokaciji ("Podaci o lokaciji") i podatke o mjestima ("Podaci o mjestima"). Podaci o lokaciji otkrivaju gdje se trenutačno nalazite ili gdje ste se nalazili. Podaci o lokaciji temelje se na dostupnim metodama pozicioniranja kao što su potpomognuti GPS ili IP adresa. U brojnim modelima uređaja korisničko sučelje Usluge ikonom prikazuje upotrijebljenu metodu pozicioniranja. Podaci o mjestu su opći podaci koji se odnose na određenu zemljopisnu lokaciju (npr. grad ili lokacija nekog restorana) koju nam primjerice možete navesti kao omiljeno mjesto.

Osim ako nije drugačije navedeno, nasumično upotrebljavamo identifikatore povezane s vašim podacima o lokaciji koji vas osobno ne identificiraju.

Kada počnete upotrebljavati aplikaciju Usluge, aplikacija aktivira vaše odabrane metode pozicioniranja kako bi učitala vašu trenutačnu lokaciju (u nastavku se nalazi više informacija o metodama pozicioniranja).

Ako putem interneta upotrebljavate omogućene značajke Usluge kao što su odgovori na pitanja o obližnjim uslugama ili ponudama, upotreba značajki vremenske prognoze, dijeljenje lokacije ili upotreba značajke za prijavu te ako vas Usluga traži nove karte za nova područja do kojih ste navigacijom došli, Usluga može slati vaše podatke o lokaciji tvrtki Nokia. Kao što je dodatno definirano u nastavku, podaci o lokaciji bez da vas se osobno identificira, mogu se prikupljati ako upotrebljavate značajku navigacije u svrhu poboljšanja usluge. Ako sinkronizirate svoje favorite ili se prijavljujete na neku lokaciju, podaci o mjestu mogu se slati tvrtki Nokia.

Informacije u korištenju Usluge

Možemo prikupljati opće statističke podatke o značajkama Usluge koje su upotrebljavane s vašim uređajem poput trajanja sesije, broja klikova raznih značajki, podatke o tome je li usluga upotrebljavana putem interneta ili izvanmrežno i druge takve podatke bez prikupljanja vaših podataka o lokaciji. U izvanmrežnom načinu ti se podaci mogu pohranjivati na vašem uređaju za buduću obradu. Oni se šalju nama ako Uslugu upotrebljavate putem interneta nakon što se ona izbriše s vašeg uređaja.

Ako upotrebljavate značajke navigacije za vožnju ili "moj položaj" Usluge, podaci o lokaciji, brzini, smjeru i vremenskom pečatu šalju se s vašeg uređaja u tvrtku Nokia da bi se otkrivali zastoji u prometu, uzorci prometa, izmijenjeni uvjeti na cesti i ostali slični uvjeti kako bismo vam mogli pružiti bolju uslugu. Ti se podaci analiziraju kako bi se odredile nezavisne rute i uzorci prometa i sadrže trajni identifikator tijekom rute. Ti nam se podaci šalju ako Uslugu upotrebljavate putem interneta, a u slučaju da Uslugu upotrebljavate izvanmrežno, podaci se šalju kada svoj uređaj spojite na računalo putem aplikacije Ovi Suite ili Map Loader te putem dostupnih Wi-Fi veza, nakon čega se brišu s vašeg uređaja.

Tehnički podaci i vaše transakcije

Ako Uslugu upotrebljavate putem interneta, određeni tehnički podaci poput vrste vašeg mobilnog uređaja, jedinstvenih identifikatora uređaja ili pružatelja mrežnih usluga, adrese internetskog protokola, vremenske zone, tehničkih pojedinosti vašeg klijenta i vaših transakcija s tvrtkom Nokia, tvrtka Nokia može automatski prikupljati.

Naša upotreba vaših podataka

Upotreba podataka o lokaciji ili o mjestu koji nisu osobni

Vaše podatke o lokaciji ili o mjestu ne pridružujemo vašim ostalim podacima koji vas mogu identificirati poput Nokia računa, ako vi to od nas ne zatražite. Na primjer, ako na karti pokažete položaj koji ćete odrediti kao omiljeno mjesto, taj podatak ne kombiniramo s vašim podacima o lokaciji osim ako to od nas ne zatražite. Implementiramo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo spriječili povezivanje vaših podataka o lokaciji s ostalim osobnim podacima pomoću kojih vas se može identificirati bez vašeg dopuštenja.

Pružanje usluga

Kao što je podrobnije opisano u odredbama o privatnosti, podaci koje prikuplja Usluga upotrebljavaju se kako bismo vam pružali Uslugu, razvijali svoje proizvode i usluge te da bismo s vama komunicirali.

Te podatke možemo upotrebljavati i kako bismo vam pružili poboljšano pretraživanje i preporuke i tako vam na bolji način pomagali da pronađete mjesto koje bi vam se sviđalo.

Oglašavanje koje se temelji na lokaciji

Usluga može uključivati oglašavanje koje se temelji na lokaciji ili drugi sličan sadržaj. U tu svrhu nećete biti zasebno pozicionirani. Ako, primjerice, zatražite informacije o vremenu, možete dobiti oglasni sadržaj prilagođen toj lokaciji.

Vaši izbori

Usluga nudi brojne izbore koji vam omogućuju upravljanje načinom na koji se vaši podaci o lokaciji i ostali podaci prikupljaju.

Uslugu možete upotrebljavati putem interneta ili izvanmrežno. Ako Uslugu upotrebljavate u izvanmrežnom načinu rada, tada se nikakvi podaci o lokaciji i ostali podaci ne šalju tvrtki Nokia. Imajte na umu da vaš uređaj unatoč tome može spremati podatke koji se mogu slati tvrtki Nokia kada se spojite na internet, kao što je prije opisano u ovom dokumentu. Više informacija o prikupljanju podataka vezanih uz upotrebu različitih metoda pozicioniranja nalazi se u nastavku.

Možete odabrati razinu na kojoj ćete sudjelovati u razvoju proizvoda i usluga tvrtke Nokia. Možete onemogućiti prikupljanje statističkih podataka i podataka o anonimnoj lokaciji za navigaciju za vožnju i značajku "moj položaj" promjenom postavki Usluge. Usluga vam omogućuje da izbrišete povijest svojih prijava.

Dijeljenje informacija

Vaši podaci o lokaciji se bez vašeg odobrenja neće razmjenjivati s ostalim pružateljima usluga ili oglašivačima.

Usluga vam može dopustiti da dijelite svoje podatke o lokaciji ili mjestu na društvenim mrežama. Usluga sadrži i poveznice do internetskih stranica i usluga trećih strana. Ako upotrebljavate te internetske stranice i usluge, možete na njima navesti svoju trenutačnu lokaciju zajedno s nasumičnim anonimnim identifikatorom u svrhe postavljanja oglasa na internetske stranice. Preporučujmo vam da provjerite svoje postavke i odredbe o privatnosti takvih društvenih mreža ili ostalih trećih strana kako biste saznali na koji način oni obrađuju vaše podatke.

Kao što je opširnije opisano u našim odredbama o privatnosti vaše osobne podatke smijemo dijeliti:

  • uz vaš pristanak;

  • s tvrtkama Nokia i ovlaštenim trećim stranama koje u naše ime obrađuju osobne podatke;

  • tamo gdje to zakon nalaže. 

Informacije o metodama pozicioniranja

Ovisno o vašem uređaju i postavkama Usluga upotrebljava razne različite metode pozicioniranja kako bi odredila vašu lokaciju. Te metode pozicioniranja mogu upotrebljavati satelitske, Wi-Fi i ostale mrežne podatke o lokaciji. Kombinirana upotreba metoda pozicioniranja pomaže tvrtki Nokia da pruža najveću moguću točnost pozicioniranja i u područjima sa slabim signalima te unutar zgrada.

Ovisno o dostupnim postavkama pozicioniranja vaš se uređaj može spajati na poslužitelje drugih pružatelja usluga kao što su primjerice operatori, koje ne kontrolira niti njima upravlja tvrtka Nokia. Preporučujemo da provjerite svoje postavke i odredbe o privatnosti takvih pružatelja usluga kako biste saznali na koji način oni obrađuju vaše podatke o lokaciji.

Koji se podaci prikupljaju?

Metode pozicioniranja koje se temelje na A-GPS-u i Wi-Fi/WLAN-u upotrebljavaju poznate lokacije mobilnih baznih stanica (ćelijski id) i Wi-FI/WLAN točke. Ako upotrebljavate te metode pozicioniranja, vaš uređaj razmjenjuje ove podatke s poslužiteljem za pozicioniranje kako biste brže dobili točnije podatke o lokaciji.

Ako koristite A-GPS pozicioniranje, vaš uređaj šalje podatke o GPS lokaciji (kad su dostupni) i ćelijski id obližnjih mobilnih baznih stanica na poslužitelj za pozicioniranje. Ako upotrebljavate metodu pozicioniranja Wi-Fi/WLAN, vaš uređaj šalje podatke o GPS lokaciji (kad su dostupni) i MAC adresu, jačinu signala i lokaciju dostupnih Wi-Fi/WLAN mreža na poslužitelj za pozicioniranje. Ako upotrebljavate metode pozicioniranja koje se temelje na ćelijskom id-u, podaci o ćelijskom id-u obližnjih mobilnih baznih stanica šalju se na poslužitelj za pozicioniranje. Pored toga, ovisno o metodi pozicioniranja, prikupljaju se podaci poput jedinstvenih identifikatora uređaja ili pružatelja mrežnih usluga.

Ostale podatke poput sadržaja prometa na mreži, IP adrese ili SSID-a/naziva mreže tvrtka Nokia ne prikuplja za svoje metode pozicioniranja.

Ako upotrebljavate samo one metode pozicioniranja koje se temelje na GPS-u ili satelitima, nikakvi podaci o lokaciji ni ostali podaci ne šalju se tvrtki Nokia u okviru pružanja metode pozicioniranja. Međutim, usluge koje se oslanjaju na razne metode pozicioniranja mogu svejedno upotrebljavati podatke o lokaciji stvorene nekom metodom pozicioniranja.

Kako upotrebljavamo podatke koje smo prikupili?

Lokacija temeljena na A-GPS-u, ćelijskom id-u i Wi-Fi/WLAN pozicioniranju oslanja se na poznatu lokaciju ćelijskog id-a ili Wi-Fi/WLAN točke. Prikupljeni podaci obrađuju se kako bi pružili pouzdane podatke o lokaciji te da bi održavali točnost podataka pohranjenih na našem poslužitelju za pozicioniranje zbog, primjerice, provjere ispravnosti lokacije ćelijskog id-a.

Podaci koji se prikupljaju na našem poslužitelju za pozicioniranje pohranjuju se samostalno i odvojeno od baza podataka svih ostalih usluga tvrtke Nokia. Oni se obrađuju anonimno i neće se povezivati s prikupljenim podacima o vašem korištenju Usluge, vašim Nokia računima ili bilo kakvim drugim podacima pomoću kojih vas se može identificirati. Niti jedan podatak neće se dijeliti s ostalima pružateljima usluga ili oglašivačima.

Vaši izbori

U postavkama svojeg uređaja u bilo kojem trenutku možete omogućiti ili onemogućiti jednu ili više metoda pozicioniranja. Nakon što je značajka onemogućena, nikakvi se povezani podaci neće prikupljati. Ovisno o uređaju možete mijenjati i poslužitelj za pozicioniranje na koji se šalju podaci vezani uz vašu upotrebu metoda pozicioniranja.

Ostali podaci

Savjetujemo vam da pažljivo birate nazive svojih omiljenih mjesta. Ako, primjerice, ne želite da svi korisnici Usluge znaju lokaciju vašeg doma, tu lokaciju nemojte nazvati "dom" i dijeliti je s ostalim korisnicima.

Recite nam ako naiđete na bilo kakav sadržaj koji smatrate neprikladnim. Više informacija o našim odredbama o privatnosti potražite u odredbama o privatnosti. Za informacije vezane uz uslugu pogledajte naše stranice podrške.

Možete nas kontaktirati putem našeg centra za pomoć Nokia Care ili pomoću sljedećih pojedinosti o kontaktu:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Voljeli bismo povratne informacije

Kada završite, pošaljite nam povratne informacije o našem web mjestu

Ispunite kratku anketu kako biste nam dočarali svoje mrežno iskustvo. Kada završite s pregledavanjem, otvorit će se anketa kako biste je mogli ispuniti.

Kliknite gumb ispod tek kada završite s pregledavanjem

Hvala!

Anketa će se otvoriti kada napustite web mjesto.

Kada završite, pošaljite nam povratne informacije o našem web mjestu

Kliknite gumb ispod tek kada završite s pregledavanjem

Hvala!

Anketa će biti poslana e-poštom.