Uvjeti usluge

Datum stupanja na snagu: 25.04.2014

1. Prihvaćanje

Ovi uvjeti Microsoft Mobile usluge, zajedno s Pravilima o privatnostii svim ostalim dodatnim uvjetima i informacijama koje mogu biti ponuđene unutar Usluge (pod zajedničkim nazivom "Uvjeti") određuju vaše korištenje usluge, lokacije, sadržaja i softvera (pod zajedničkim nazivom "Usluga"). Ove Uvjete prihvaćate registracijom ili korištenjem Usluge ili bilo kojeg njezinog dijela. 

Uvjeti sadrže sporazum između vas i tvrtke Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finska, uključujući njezine podružnice i dobavljače (pod zajedničkim nazivom "Microsoft Mobile"), koji definira vaša prava i odgovornosti i prava i odgovornosti Microsoft Mobile tvrtki koja se tiču Usluge.

2. Pravo na korištenje Usluge

Kako biste mogli koristiti Uslugu, morate imati najmanje trinaest {13} godina. Ako ste mlađi od trinaest (13) godina, ili imate trinaest (13) godina ali ste maloljetna osoba u državi vašeg boravka, vaš roditelj ili zakonski skrbnik mora u vaše ime prihvatiti registraciju i odobriti vaše korištenje Usluge. Svaka osoba koja završava proces registracije mora biti zakonski sposobna.

3. Registracija i otkazivanje Usluge

Za korištenje Usluge može biti potrebna registracija i stvaranje Nokia računa s korisničkim imenom i lozinkom. Možda ćete nam trebati ustupiti određene osobne i druge podatke. Microsoft Mobile može potvrditi vašu adresu e-pošte prije nego što budete u mogućnosti koristiti svoj Nokia račun. Pri prvom korištenju vašeg uređaja i pri svakom ažuriranju softvera Nokia uređaja, Microsoft Mobileu šalje se tekstualna poruka. Stvaranje Nokia računa zahtijeva prijenos podataka. Mogu biti primijenjene naknade za prijenos podataka.

Suglasni ste da ćete prilikom registracije za Uslugu pružiti istinite i potpune podatke te održavati te podatke ažurnima. Posebno pažnju obratite na zaštitu svog korisničkog imena i lozinke od zloporabe od strane drugih osoba. O bilo kakvoj zloporabi odmah obavijestite Microsoft Mobile. Za svako korištenje Usluge osobno ste odgovorni vi ili vaš roditelj ili zakonski skrbnik, ako ste maloljetna osoba.

Ako više ne želite koristiti Uslugu, možete otkazati svoju registraciju. Nakon otkazivanja više nećete imati pristup Usluzi. Microsoft Mobile može otkazati vašu registraciju ili vam ograničiti pristup određenim dijelovima Usluge ako smatra da postoji osnovana sumnja da ste prekršili Uvjete ili (uz prethodnu obavijest) ako niste pristupili Uslugama pomoću vašeg korisničkog imena u posljednjih šest (6) mjeseci.

Osim u slučajevima definiranim u Pravilima o privatnosti, Microsoft Mobile nije odgovoran za eventualno uklanjanje ili gubitak podataka ili sadržaja koje ste postavili na Uslugu. Tragovi ili kopije sadržaja i podataka mogu postojati na drugim lokacijama i nakon što vi ili Microsoft Mobile uklonite taj sadržaj ili podatke.

4. Licence

Za pristup i korištenje Usluga, strogo u skladu s Uvjetima, Microsoft Mobile vam daje neisključivu, neprenosivu licencu, koju Microsoft Mobile može po vlastitom nahođenju opozvati u bilo koje vrijeme. Korištenje Usluge ne daje vam nikakvo pravo intelektualnog vlasništva za ili nad bilo kakvim informacijama ili sadržajima Usluge.

Kao dio Usluge, Microsoft Mobile vam može nuditi sadržaj razvijen od strane tvrtke Microsoft Mobile ili njezinih davatelja licenci (u daljnjem tekstu "Sadržaj"). Microsoft Mobile daje vam neisključivu i stalnu licencu za korištenje Sadržaja u svrhe za koje je on namijenjen, osim ako nije drugačije definirano u primjenjivim Uvjetima ili u narudžbenici. Neki Sadržaji mogu biti raspoloživi samo u određenim zemljama. Obavezni ste poštivati sva ograničenja primjenjiva na određeni Sadržaj kojeg dobivate putem Usluge. Svaka licenca pridružena Sadržaju treće strane je obavezujući sporazum između vas i pružatelja usluga Sadržaja za treću stranu. Imate pravo isključivo na Sadržaj koji je izričito odobren u ovom dokumentu.

Kao dio Usluge, Microsoft Mobile vam može ponuditi određeni softver razvijen od strane tvrtke Microsoft Mobile ili njezinih davatelja licenci (u daljnjem tekstu "Softver"). Vaše korištenje Softvera može biti podložno posebnim uvjetima i odredbama koje morate prihvatiti prije korištenja Softvera. Ako ne postoje posebni uvjeti i odredbe primjenjive na takav softver, primjenjuju se sljedeći uvjeti: Microsoft Mobile daje vam ograničeno, neisključivo, neprenosivo pravo na instalaciju i korištenje softvera na vašem računalu i/ili mobilnom uređaju. Ne smijete kopirati Softver, osim prilikom izrade jedne sigurnosne kopije za arhiviranje. Ne smijete distribuirati, prenositi pravo korištenja, mijenjati, prevoditi, reproducirati, preprodati, podlicencirati, dati u zakup, iznajmiti, izvršiti obrnuti inženjering ili na drugi način pokušati otkriti izvorni kod ili stvarati izvedenice Softvera. Za softver licenciran kao otvoreni softver (Open Source) primjenjuju se uvjeti korištenja za otvoreni softver. Korištenjem Softvera prihvaćate sve primjenjive uvjete i odredbe.

Softver može podlijegati kontrolama izvoza pod Propisima o izvozu SAD-a ("EAR" - Export Administration Regulations) te može biti predmet ostalih kontrola uvoza ili izvoza. Suglasni ste se da ćete se strogo pridržavati svih primjenjivih propisa o uvozu i izvozu te ste svjesni da je pribavljanje dozvola za izvoz, ponovni izvoz, transport ili uvoz softvera Vaša odgovornost.

Možete postaviti informacije ili sadržaj (u daljnjem tekstu "Materijal") na Uslugu. Microsoft Mobile ne potražuje pravo vlasništva nad vašim Materijalom. Vaše postavljanje Materijala ne znači prijenos vlasničkih prava za Materijal Microsoft Mobileu. Microsoft Mobile samo prenosi Materijal i nije odgovoran za uredničku kontrolu nad istim. Postavljanjem Materijala na Uslugu dajete Microsoft Mobileu međunarodno, neisključivo, podlicencirano, dodjeljivo, potpuno plaćeno i bez prava na tantijeme, stalno i neopozivo pravo na uporabu, kopiranje, javnu izvedbu, prikaz, distribuciju u svim medijima i izmjenu Materijala u svrhu uključivanja Materijala u ostale poslove i dodjele sličnih podlicenci u obimu koji je Microsoft Mobileu potreban za pružanje Usluga. Možete prilagoditi ovo dopuštenje u postavkama privatnosti i ostalim postavkama Usluge.

Za izradu sigurnosnih kopija podataka koje spremate na Uslugu, uključujući i učitani Sadržaj, odgovorni ste isključivo vi. U slučaju prekida ili otkaza Usluge, Microsoft Mobile može trajno izbrisati vaše podatke. Microsoft Mobile nema obavezu vraćanja podataka nakon prekida ili otkaza Usluge.

5.Korištenje Usluge

Pristajete:

 • Pridržavati se primjenjivih zakona, Uvjeta i pravila ponašanja;
 • Koristiti Uslugu isključivo za osobne, nekomercijalne svrhe;
 • Da nećete postavljati nezakonit, uvredljiv, netočan, varljiv, uvredljiv, pornografski, maltretirajući, pogrdan ili na bilo koji drugi način neprikladan Materijal;
 • Pribaviti sve potrebne pristanke, dozvole ili licence koje mogu biti od vas zakonski zatražene prilikom postavljanja Materijala;
 • Poštovati privatnost drugih;
 • Da nećete distribuirati ili slati neželjenu (spam) poštu, nerazumno velike datoteke, lančana pisma, sheme piramida, viruse;
 • Da nećete koristiti druge tehnologije ili pokretati druge aktivnosti kojima možete nanijeti štetu Usluzi, ili interesu ili vlasništvu korisnika Usluge;
 • Da nećete koristiti automatizirane sustave ili sredstva za pristup, nabavu, kopiranje ili nadzor bilo kojeg dijela Usluge; te
 • Prihvatiti odgovornosti za posljedice vezane uz Materijal kojeg objavljujete.

Microsoft Mobile može, ali nema obavezu:

 • Nadgledati i moderirati Sadržaj ili Materijal;
 • Ukloniti bilo koji Materijal s Usluge; te
 • Ograničiti pristup bilo kojem dijelu Usluge u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju.

6. Sadržaj

Prije preuzimanja ili pristupa bilo kojem Sadržaju, provjerite je li Sadržaj kojem želite pristupiti ograničen u odnosu na dob ili je označen kao potencijalno uvredljiv ili eksplicitan. Microsoft Mobile nije odgovoran za bilo kakve žalbe ili prijestupe uzrokovane ili pretrpljene zbog vašeg pristupanja takvom Sadržaju.

Pristajete:

 • Koristiti Uslugu isključivo za osobne, nekomercijalne svrhe;
 • Koristiti Sadržaj u skladu s ograničenjima definiranim u primjenjivim zakonima, dodatnim uvjetima, smjernicama i pravilima ili na stranicama proizvoda koje se odnose na taj određeni do Sadržaja;
 • Da nećete izrađivati kopije, davati, prodavati, preprodavati, dati u zakup, iznajmiti, nuditi, emitirati, slati, distribuirati, prenositi, komunicirati s javnošću, mijenjati, prikazivati, izvoditi, komercijalno iskorištavati ili učiniti dostupnim Sadržaj osim ako to nije izrijekom odobreno u primjenjivim Uvjetima, te da ćete o takvoj neovlaštenoj uporabi odmah obavijestiti Microsoft Mobile;
 • Da nećete uklanjati, zaobilaziti, vršiti obrnuti inženjering, dešifrirati ili na bilo koji drugi način mijenjati ili se uplitati u bilo koja primjenjiva pravila korištenja te pokušati zaobići upravljanje digitalnim pravima ili zaštitu od neovlaštenog kopiranja povezane sa Sadržajem ili drugim tehnologijama koje se koriste za pristup ili korištenje Sadržaja ili njegovih identificirajućih informacija;
 • Da nećete koristiti automatizirane sustave ili sredstva za odabir ili preuzimanje Sadržaja izuzev onih koje vam mi isporučimo; te
 • Da nećete odati svoju lozinku ili na neki drugi način omogućiti pristup Sadržaju drugim osobama. Ova ograničenja na kopiranje koja se odnose na primjenjive medije također se primjenjuju i na Sadržaj kojem se pristupa putem ove Usluge.

Sadržaj je u vlasništvu i/ili pod kontrolom Microsoft Mobilea i/ili njegovih davatelja licenci i zaštićen je zakonima o intelektualnom vlasništvu.Pružatelj usluga za Sadržaj treće strane odgovoran je za sav Sadržaj kojeg postavlja,sva jamstva u obimu u kojem se ta jamstva ne odriču odgovornostite za sve pritužbe koje se mogu odnositi na Sadržaj ili vaše korištenje tog Sadržaja. Microsoft Mobile može međutim, kao korisnik uvjeta treće strane upotrijebiti uvjete licence za Sadržaj protiv vas.Pružatelji usluga za Sadržaj treće strane su korisnici treće strane pod ovim Uvjetima i mogu provesti odredbe koje se izravno tiču Sadržaja za koji imaju prava. Kako bi vam omogućio dostavljanje Sadržaja, Microsoft Mobile može se ponašati kao agent pružatelja usluga za Sadržaj treće strane. Microsoft Mobile nije dio transakcije između vas i pružatelja usluga za Sadržaj treće strane za takav Sadržaj.

7.Navodi o povredi autorskih prava

O povredi autorskih prava na Uslugu možete obavijestiti Microsoft Mobile slanjem (a) poruke e-pošte s navodom “Copyright Notification” (obavijest o povredi autorskih prava) u okviru za predmet poruke na adresu copyright.notices@microsoft.com, (b) ispunjavanjemi slanjem dokumenta “Copyright Notification” e-poštom agentu za autorska prava tvrtke Nokia, 200 S. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94086 USA , ili (c) putem online obrasca, ako je isti dostupan.  Vaš obavijest mora:

(1) identificirati originalno djelo zaštićeno autorskim pravima za koja tvrdite da su povrijeđena;

(2) identificirati sadržaj na Usluzi za koji tvrdite da vrši povredu autorskih prava. Kako bi Microsoft Mobile bio u mogućnosti locirati navodnu povredu sadržaja na Usluzi, morate dostaviti dovoljno pojedinosti o navodnoj povredi prava;

(3) pružiti informacije za kontakt, uključujući vaše puno ime, adresu, broj telefona i adresu e-pošte, ako je raspoloživa;

(4) dati izjavu kako vjerujete da korištenje sadržaja na način na koji se odnosi prigovor nije odobreno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili zakona;

(5) priložiti sljedeću izjavu: "Prisežem pod kaznenom odgovornošću za krivokletstvo da su informacije u ovoj obavijesti i pritužbi točne i da sam ja vlasnik autorskih prava, ili sam ovlašten za djelovanje u ime vlasnika isključivog autorskih prava na koje se odnosi povreda."; te

(6) priložiti vlastoručni potpis, ako je to primjenjivo.

8. Obavijesti

Microsoft Mobile može postavljati obavijesti unutar Usluge. Microsoft Mobile također može slati obavijesti o proizvodima i uslugama na vašu adresu e-pošte ili na telefonski broj kojeg ste nam dali. Smatra se da ste zaprimili takve obavijesti nakon isteka najviše sedam (7) dana od kad je Microsoft Mobile poslao ili postavio tu obavijest. Nastavak korištenja Usluge označava kako ste primili sve obavijesti bez obzira na način dostave.

9. Naknade

Vaše korištenje Usluge može biti ili postati predmet naplate naknada. 

Sve naknade koje u vezi Usluge naplaćuje Microsoft Mobile objavit će se zasebno.

Korištenje Usluge može uključivati prijenos podataka preko mreže vašeg davatelja usluga. Cijene navedene za Uslugu ne uključuju moguće troškove za prijenos podataka, tekstualne poruke, glasovne ili ostale usluge koje vam naplaćuje vaš davatelj mrežnih usluga.

Microsoft Mobile ne snosi nikakvu odgovornost za naplate ili za bilo kakve druge troškove od strane vašeg davatelja mrežnih usluga. 

10. Uvjeti narudžbe i plaćanja

"Narudžba" predstavlja odabir plativog Sadržaja i/ili pretplatu na Sadržaj kojeg nudi Microsoft Mobile i koji je raspoloživ za način plaćanja Usluge i preplate, kao i slanje narudžbe odabirom opcije "kupi" (buy), "u redu" (ok), "Prihvaćam" ili sličnih opcija potvrda i prihvaćanja tijekom narudžbe ili pružanje ostalih indikacija uvjeta prihvaćanja koji vam se nude tijekom procesa narudžbe.

Za postavljanje Narudžbe unutar Usluge, morate biti punoljetni i zakonski sposobni, prema primjenjivim zakonskim okvirima. Ako niste punoljetni ili zakonski sposobni, možete postaviti Narudžbu samo uz prethodni pristanak vašeg roditelja ili zakonskog skrbnika.

Suglasni ste da su sve Narudžbe zakonski valjane i obavezujuće. Sve Narudžbe su podložne prihvaćanju od strane Microsoft Mobilea.  

Isplatu možete izvršiti pomoću kreditne ili debitne kartice, naplate putem davatelja mrežnih usluga ili drugog raspoloživog sredstva plaćanja. 

Vaša kreditna ili debitna kartica mora imati adresu fakture u zemlji u kojoj se nudi Sadržaj na Usluzi.  Microsoft Mobile naplatit će potrebni iznos s bankovnog računa vaše kreditne ili debitne kartice unutar razumnog vremenskog roka nakon postavljanja Narudžbe.  Sva plaćanja putem kreditnih kartica podložna su provjerama valjanosti i odobrenjima od strane izdavača kartice.

Ako odaberete plaćanje putem davatelja mrežnih usluga, troškovi će se prikazivati na vašem mobilnom uređaju ili će biti odbijeni s vašeg pretplatničkog računa ako plaćate pretplatu. Neki davatelji mrežnih usluga mogu podložiti vaše korištenje Usluga dodatnim uvjetima i odredbama koje uključuju postavljanje ograničenja na iznos troškova koje je moguće platiti u sustavu naplate davatelja mrežnih usluga. Troškovi koji prelaze ograničenja davatelja mrežnih usluga ili stanja računa mogu biti odbačeni.

Suglasni ste platiti troškove vezane uz vašu Narudžbu, osigurati valjano sredstvo plaćanja za vrijeme Narudžbe, da ste pravni nositelj sredstva plaćanja te da ćete koristiti sredstvo plaćanja u dozvoljenim ograničenjima vašeg računa.

Sadržaj se isporučuje i licencira na vas. Suglasni ste koristiti takav Sadržaj isključivo na način dopušten u ovim Uvjetima i u dodatnim uvjetima koji mogu biti predstavljeni za vrijeme Narudžbe.

Usluga može nuditi mogućnost pretplate. Vi odobravate periodičnu naplatu Usluge za vrijeme trajanja pretplate. Usluga može ponuditi i opciju probnog razdoblja.  Ako vaša Narudžba uključuje probno razdoblje (poznato i pod nazivom try-and-buy; isprobaj-i-kupi), troškovi usluge naplatit će vam se po isteku probnog razdoblja, osim ako prethodno ne otkažete uslugu u skladu s uvjetima pretplate/probnog razdoblja. 

Cijene unutar Usluge mogu se mijenjati s vremena na vrijeme.  Cijene uključuju primjenjive poreze koji su važili u vrijeme vaše transakcije, osim ako nije drugačije naznačeno.  Vaša banka ili davatelj kreditne kartice mogu naplatiti dodatne troškove na osnovu korištenih stopa konverzije valuta i/ili procijenjenih dodatnih troškova.  Microsoft Mobile ne snosi nikakvu odgovornost za plaćanja ili za bilo kakve druge troškove ili naplate davatelja usluga treće strane.

11. Otkazivanje Usluge i povrat sredstava

Pristajete na elektroničku isporuku Sadržaja koja se pokreće istovremeno s postavljanjem vaše Narudžbe.             Nećete biti u mogućnosti otkazati svoju Narudžbu nakon postupka obrade Narudžbe.. Priroda Sadržaja je takva da se isti ne može povratiti.

U slučaju da nakon postavljanja Narudžbe otkrijete (a) neispravnost naručenog Sadržaja; (b) isporuku Sadržaja od strane Microsoft Mobilea koji ne odgovara opisu Sadržaja kojeg ste naručili putem Usluge; ili (c) tehničke problemima koji odgađaju ili sprječavaju isporuku vašeg Sadržaja te slučajne višestrukenarudžbeuzrokovane takvim tehničkim problemima, te o tome unutar 48 sati obavijestite Microsoft Mobile, vaš jedini i isključivi pravni lijek koji se odnosi na takav Sadržaj jest ili zamjena takvog Sadržaja, ili povrat sredstava plaćenih za taj Sadržaj, kako je odredila tvrtka Microsoft Mobile. U suprotnom nije moguć povrat sredstava. Ako se susretnete s bilo kojim od navedenih problema, obratite se Službi brige za korisnike tvrtke Nokia.

Imajte na umu kako Služba brige za korisnike tvrtke Nokia možda neće biti u mogućnosti obraditi vaš zahtjev za korisničkom podrškom ako ne možete isporučiti identifikacijski broj transakcije, kojeg dobivate od Microsoft Mobilea tijekom Narudžbe putem Usluge. Microsoft Mobile može obraditi samo one zahtjeve za povrat sredstava za Sadržaj u kojima su ukupne cijene iznad novčane granice naznačene u primjenjivim lokalnim propisima.

12. Povratne informacije za Microsoft Mobile

Slanjem ideja, povratnih informacija i/ili prijedloga (u daljnjem tekstu "Povratne informacije") Microsoft Mobileu putem Usluge ili na neki drugi način, priznajete i slažete se sa sljedećim: (1) Microsoft Mobile može imati slične razvojne ideje kao Povratne informacije; (2) vaše Povratne informacije ne sadržavaju povjerljive ili vlasničke podatke o vama ili trećoj strani; (3) Microsoft Mobile nije pod nikakvom obavezom povjerljivosti u vezi Povratnih informacija; (4) Microsoft Mobile može slobodno koristiti, distribuirati, iskorištavati te dalje razvijati i modificirati Povratne informacije u bilo koju svrhu; a vi (5) nemate pravo na potraživanje bilo kakve naknade od Microsoft Mobilea.

13. Aktivnosti društvenih mreža i lokalno dijeljenje

Možete koristiti značajke Usluge za dijeljenje svoje lokacije, statusa, sadržaja, Materijala ili osobnih podataka te za interakciju s ostalim korisnicima, lokacijama i uslugama. Korištenjem ovih značajki slažete se da Microsoft Mobile može koristiti i pružiti te podatke ostalim uslugama i osobama s kojima odaberete interakciju ili dijeljenje tih podataka. Korisnici ovih usluga i osobe, primjerice vaši kontakti, mogu vidjeti vašu lokaciju, status i/ili osobne podatke. Ako koristite ove značajke, suglasni ste da ne dijelite podatke, Sadržaj ili Materijal ili postavljate poveznice na bilo kojem poslužitelju ili lokaciji koja: (a) sadrži sadržaj ili ostali materijal koji je ilegalan ili neprikladan; ili (b) iskorištava prava intelektualnog vlasništva bez odobrenja ili potiče korisnike na piratstvo. Nijedna interakcija ne uključuje Microsoft Mobile i dešava se isključivo između vas i ostalih korisnika.

14. Raspoloživost i tehnički zahtjevi

Raspoloživost Sadržaja i Usluga može se mijenjati prema nahođenju tvrtke Microsoft Mobile. Microsoft Mobile izrijekom se odriče svakog predstavljanja ili jamstva o raspoloživosti bilo kojeg Sadržaja ili Usluge. Usluga možda neće biti dostupna u svim državama i može biti ponuđena samo na odabranim jezicima. Usluga, postupci i neke značajke mogu ovisiti i o mreži, kompatibilnosti korištenih uređaja i podržanim formatima sadržaja.

Za pristup Usluzi može biti potrebno preuzimanje određenog softvera razvijenog od strane Microsoft Mobilea ili treće strane.

Microsoft Mobile može, prema vlastitom nahođenju, mijenjati, ispravljati ili prekinuti Uslugu u cjelini ili djelomično. Usluga možda neće biti raspoloživa tijekom prekida za održavanje i u drugim razdobljima. Kako biste bili sigurni da posjedujete najnoviji softver i aplikacije uređaja, vaš uređaj može automatski vršiti provjeru raspoloživosti ažuriranja softvera s Microsoft Mobilea. Ako se otkriju raspoloživa ažuriranja, dobit ćete obavijest kojom se traži odobrenje za njihovu instalaciju. Automatsku provjeru raspoloživih ažuriranja možete onemogućiti u postavkama vašeg uređaja. Također možete i instalirati softver pomoću raspoloživih kanala za ažuriranje softvera. Ako Microsoft Mobile smatra ažuriranje Softvera važnim ili kritičnim, nećete biti u mogućnosti nastaviti s korištenjem prethodne verzije Softvera. Microsoft Mobile može spriječiti uporabu prethodne verzije Softvera ili Usluge sve dok ne instalirate potrebno ažuriranje.

Microsoft Mobile može onemogućiti sav Sadržaj i Softver sadržan u vašem korisničkom računu iz bilo kojeg razloga te ukloniti bilo koji Sadržaj ili Softver i/ili onemogućiti kopiranje bilo koje aplikacije na vaš uređaj u svrhu zaštite Usluge, davatelja aplikacija, mrežnih prenositelja preko čijih mreža pristupate usluzi ili bilo kojoj eventualno pogođenoj strani.

Posebna usluga može uključivati predizanje, primjerice beta izdanje, i možda neće raditi na način na koji radi konačna verzija. Microsoft Mobile može znatno izmijeniti bilo koju verziju Usluge ili Softvera ili odlučiti ne objaviti konačnu verziju.

15.Poveznice na lokacije i Sadržaj treće strane

Microsoft Mobile može uključiti pristup lokacijama i uslugama na Internetu ili prethodno učitanim klijentima koje vam omogućavaju interakciju s lokacijama i uslugama koje su u vlasništvu ili kojima upravljaju treće strane koje nisu dio Usluge. Prije korištenja ovih lokacija ili usluga, morate pregledati i prihvatiti njihove uvjete i odredbe korištenja.

Microsoft Mobile nema kontrolu nad sadržajem, lokacijama ili uslugama treće strane i ne snosi nikakvu odgovornost za usluge ili materijal stvoren ili objavljen na lokacijama ili uslugama treće strane. Poveznica na lokaciju treće strane ne implicira da Microsoft Mobile potvrđuje lokaciju ili usluge na koje se referencira na stranici.

Osim toga, vi i ostali korisnici možete stvarati sadržaj i poveznice na sadržaj unutar Usluge koji nije na neki drugi način postavljen na Uslugu. Microsoft Mobile nije odgovoran za ovu vrstu sadržaja ili poveznica.

16. Oglašavanje

U Uslugu mogu biti uključeni oglasi. Oglasi mogu biti usmjereni na sadržaj informacija spremljenih na Usluzi, upite učinjene putem Usluge ili na ostale informacije.

17. Osobnipodaci

Za korištenje i upravljanje vašim osobnim podacima na raspolaganju su vam Pravila o privatnosti i dodatne informacije o privatnosti.

18. Ograničenje odgovornosti

Usluga je dostavljena "U STANJU KAKVA JEST" i "PREMA RASPOLOŽIVOSTI". Microsoft Mobile ne jamči da će Usluga biti neprekinuta ili bez pogreške ili virusa. Nikakvo jamstvo, bilo izričito ili implicirano, uključujući, ali ne i ograničeno na, jamstva naslova, prava intelektualnog vlasništva, mogućnosti prodaje ili odgovaranja određenoj svrsi, nije dano u vezi raspoloživosti, točnosti, pouzdanosti, podataka ili sadržaja Usluge. Izrijekom ste sukladni i priznajete da je korištenje Usluge vaša osobna odgovornost i da možete biti izloženi sadržaju iz različitih izvora.

Osim odgovornosti u slučaju smrti ili tjelesne ozljede uzrokovane velikim nemarom ili namjernom pogrešnom primjenom, tvrtka Nokia nije odgovorna za bilo kakva izravna oštećenja uzrokovana vašim korištenjem ili nemogućnošću korištenja Usluge. U nijednom slučaju Microsoft Mobile neće se smatrati odgovornim za neposrednu, slučajnu, kaznenu ili posljedičnu štetu nastalu zbog vašeg korištenja ili nemogućnosti korištenja Usluge.

19. Naknada štete

Suglasni ste obraniti i nadoknaditi štetu Microsoft Mobileu nastalu zbog pritužbi treće strane i svih odgovornosti, procjena, gubitaka, troškova ili šteta koje su nastale kao posljedica (i) vašeg kršenja Uvjeta, (ii)vaše povrede ili narušavanja bilo kojih prava o intelektualnom vlasništvu, ostalih prava ili privatnosti treće strane, ili (iii) zloporabe Usluge od strane treće strane, ako je zloporaba omogućena vašim propustom u zaštiti vašeg korisničkog imena i lozinke protiv zloporabe.

20. Razno

20.1 Izbor zakona

Ovaj ugovor u nadležnosti je zakona Republike Finske, bez obzira na odredbe ugovora koje su u sukobu sa zakonskim odredbama.

20.2 Valjanost

Uvjeti ne isključuju i ne ograničavaju niti jedno od obavezujućih prava u Vašoj zemlji boravka kojih se prema zakonu nije moguće odreći. Otkrivena nepravilnost neke odredbe ovih Uvjeta ne utječe na valjanost preostalih odredbi ugovora i bit će zamijenjena valjanom odredbom koja najbliže označava cilj i svrhu ovih Uvjeta. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Uvjeta nije bitna za vaše korištenje Usluge, ista neće utjecati na valjanost ili provodljivost bilo koje odredbe Uvjeta ili Uvjeta kao cjeline.  U slučaju sukoba između ovih Uvjeta korištenja Microsoft Mobile usluge i Pravila o privatnosti, vrijede odredbe Uvjeta korištenja Microsoft Mobilne usluge. Odredbe ovih Uvjeta kojima je svrha nadzirati uvjete nakon otkazivanja registracije ostaju valjani i nakon otkazivanja.

20.3 Izmjene Uvjeta

Microsoft Mobile može promijeniti Uvjete u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. U slučaju izmjene Uvjeta u materijalnom, nepovoljnom smislu, tvrtka Microsoft Mobile će poslati posebnu obavijest o izmjeni.

Redovno pregledavanje Uvjeta je vaša odgovornost. Nastavkom korištenja Usluge pristajete na sve izmjene i modifikacije.

21. Intelektualno vlasništvo

Usluga, Sadržaj i Softver zaštićeni su međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava. Microsoft Mobile polaže autorsko pravo na svoje Usluge, Sadržaje i Softver u najvećem mogućem zakonskom obimu. Prema ovim Uvjetima, Microsoft Mobile zadržava sva prava, naslove i ulaganja u Uslugu, njen Sadržaj, Softver i u sve ostale Microsoft Mobile proizvode, softver i ostala svojstva koja su vam pružena ili koje ste koristili putem Usluge.

22. Dodjeljivanje

Microsoft Mobile može dodijeliti svoja prava i obaveze pod ovim Uvjetima svojoj matičnoj tvrtki, svim njenim podružnicama ili bilo kojoj tvrtki koja je pod istim zajedničkim upravljanjem kao i Microsoft Mobile. Pored toga, Microsoft Mobile može trećoj strani dodijeliti svoja prava i obaveze pod ovim Uvjetima u vezi sa spajanja, preuzimanja, prodaje dobara, primjenom zakona ili na neki drugi način

Voljeli bismo povratne informacije

Kada završite, pošaljite nam povratne informacije o našem web mjestu

Ispunite kratku anketu kako biste nam dočarali svoje mrežno iskustvo. Kada završite s pregledavanjem, otvorit će se anketa kako biste je mogli ispuniti.

Kliknite gumb ispod tek kada završite s pregledavanjem

Hvala!

Anketa će se otvoriti kada napustite web mjesto.

Kada završite, pošaljite nam povratne informacije o našem web mjestu

Kliknite gumb ispod tek kada završite s pregledavanjem

Hvala!

Anketa će biti poslana e-poštom.