Uvjeti web stranice

Pristupom stranicama za uređaje i usluge (koje se odnose na ove Uvjete i povezane su s njima) prihvatili ste sljedeće uvjete. Ukoliko ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ove stranice.

Sadržaji ovih stranica su Copyright © Microsoft Mobile Oy 2014 („Microsoft“). Sva prava koja nisu izričito ovdje dana, zadržana su. Reproduciranje, prijenos, distribucija ili spremanje dijela ili cjeline sadržaja u bilo kojem obliku prije pisanog dopuštenja Nokije, zabranjeno je, osim u suglasnosti sa slijedećim uvjetima. Microsoft Vam dopušta pregledavanje ovih stranica na Vašem računalu ili ispis kopija izvadaka s tih stranica, samo za Vašu osobnu uporabu, a ne za redistribuciju, osim uz pisanu suglasnost tvrtke Microsoft. Pojedini dokumenti na ovim stranicama mogu biti predmetom dopunskih uvjeta, naznačenih u tim dokumentima.

Uporaba ove stranice i njenog sadržaja, dopuštena je za osobnu, ne-komercijalnu uporabu. Uporaba priopćenja za tisak i drugih dokumenata raspoređenih kao javni dopuštena je u javnim komunikacijama, ako se navede izvor informacije.

Ova stranica i njen sadržaj dati su za Vašu pogodnost. Sadržaj ovih stranica dan je na osnovi "kako jeste" i "kako je raspoloživo". Microsoft ne jamči da će njegove web stranice biti neprekinute ili bez greške. Micosoft pridržava pravo promjene stranica ili povlačenje pristupa njima u svakom trenutku. NEMA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITOG ILI POSREDNOG, UKLJUČIVO ALI NE OGRANIČENO NA JAMSTVA NASLOVA ILI NEOGRANIČENJA ILI POSREDNIH JAMSTAVA TRGOVINE ILI SPREMNOSTI ZA POSEBNU SVRHU, U SVEZI RASPOLOŽIVOSTI, TOČNOSTI, POUZDANOSTI ILI SADRŽAJA OVIH STRANICA. MICROSOFT NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKOVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI UZROČNE ŠTETE, GUBITAK PROFITA ILI PREKID POSLA KOJI BI PROIZAŠLI IZ UPORABE ILI NEMOGUĆNOSTI UPORABE OVE USLUGE, ČAK I AKO MICROSOFT BUDE OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI OVIH ŠTETA. NEKE JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE NEKIH JAMSTAVA ILI OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI, TAKO DA SE GORNJA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA MOŽDA NE PRIMIJENJUJU NA VAS. ODGOVORNOST TVRTKE MICROSOFT U OVOM SLUČAJU BILA BI OGRANIČENA DO NAJVIŠEG OPSEGA DOPUŠTENOG ZAKONOM.

Za Vaš jednostavan pristup Microsoft može uključiti veze prema stranicama na Internetu koji su u vlasništvu i koje opslužuje treća strana. Spajanjem na takove stranice treće strane, Vi ćete pregledati i prihvatiti pravila uporabe tih stranica prije nego što ih koristite. Vi također prihvaćate da Microsoft ne upravlja sadržajem tih stranica i ne može prihvatiti nikakovu odgovornost za materijal stvoren ili objavljen na stranicama te treće strane. Dodatno, veza na stranicu koja nije od tvrtke Microsoft ne znači da Microsoft podržava tu stranicu ili proizvode ili usluge spomenute na takovoj stranici treće strane.

Slanjem materijala bilo kojem našem serveru, na primjer, e-poštom ili preko ovih stranica, Vi prihvaćate da: (a) materijal ne sadrži ništa nezakonito ili na drugi način nepodobno za objavljivanje; (b) Vi ćete koristiti razumni trud za pretraživanje i uklanjanje bilo kojih virusa ili drugih ometajućih ili razornih značajki prije slanja materijala; i (c) Vi ste vlasnik materijala ili imate neograničeno pravo da nam ga pošaljete, a Microsoft može objaviti materijal besplatno i/ili ugraditi njega ili bilo koji koncept u njemu opisan, u naše proizvode, bez odgovornosti ili obveze (d) Vi prihvaćate da nećete poduzimati akcije protiv nas u odnosu na materijal koji ste nam poslali i osigurati nas ako bi bilo koja treća strana poduzela akcije protiv nas, u odnosu na materijal koji ste nam poslali.

Microsoft neće i ne može pregledavati sadržaje poslane od korisnika na svoje stranice i nije odgovorna za te sadržaje. Microsoft može u bilo koje vrijeme i po svojoj diskreciji maknuti bilo koji sadržaj postavljen od korisnika.

Korištenje riječi siguran namjerava opisati funkcionalnost proizvoda ili opis značajke i nije namijenjena proširenju jamstva kupcu ili bilo kojem drugom krajnjem korisniku u smislu da je opisani proizvod ili značajka potpuno sigurna i otporna na nasumične napade.

Nokia je registrirani zaštitni znak Nokia korporacije. Imena proizvoda su ili zaštitini znaci ili registrirani zaštitini znaci tvrtke Microsoft Corporation ili Nokia Corporation ili njihovih partnera. Ostali proizvodi i imena ovdje spomenutih kompanija mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika. Vaš pristup ovoj stranici ne smatra se kao dobivanje, posredno ili, dokazom tvrdnje ili na drugi način, bilo koje licence ili prava uporabe bilo kojeg znaka koji se pojavljuje na stranici bez prethodnog pisanog pristanka Nokije ili treće strane koja je njegov vlasnik.

Copyright © Microsoft Mobile Oy 2014. Sva prava pridržana.

Voljeli bismo povratne informacije

Kada završite, pošaljite nam povratne informacije o našem web mjestu

Ispunite kratku anketu kako biste nam dočarali svoje mrežno iskustvo. Kada završite s pregledavanjem, otvorit će se anketa kako biste je mogli ispuniti.

Kliknite gumb ispod tek kada završite s pregledavanjem

Hvala!

Anketa će se otvoriti kada napustite web mjesto.

Kada završite, pošaljite nam povratne informacije o našem web mjestu

Kliknite gumb ispod tek kada završite s pregledavanjem

Hvala!

Anketa će biti poslana e-poštom.