Uvjeti korištenja

Pristupom stranicama Nokia World Wide Web prihvatili ste sljedeće uvjete. Ukoliko ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ove stranice.

Sadržaji stranica Nokia World Wide Web su Copyright © Nokia korporacije 2008. Sva prava koja nisu izričito ovdje dana, zadržana su. Reproduciranje, prijenos, distribucija ili spremanje dijela ili cjeline sadržaja u bilo kojem obliku prije pisanog dopuštenja Nokije, zabranjeno je, osim u suglasnosti sa slijedećim uvjetima. Nokia Vam dopušta pregledavanje stranica Nokia World Wide Web na Vašem računalu ili ispis kopija izvadaka s tih stranica, samo za Vašu osobnu uporabu, a ne za redistribuciju, osim uz pisanu suglasnost Nokije. Pojedini dokumenti na našim World Wide Web stranicama mogu biti predmetom dopunskih uvjeta, naznačenih u tim dokumentima.

Uporaba ove stranice i njenog sadržaja, dopuštena je za osobnu, ne-komercijalnu uporabu. Uporaba priopćenja za tisak i drugih dokumenata raspoređenih kao javni dopuštena je u javnim komunikacijama, ako se navede izvor informacije.

Ova stranica i njen sadržaj dati su za Vašu pogodnost. Sadržaj stranica Nokia World Wide Web dan je na osnovi "kako jeste" i "kako je raspoloživo". Nokia ne jamči da će njene Web stranice biti neprekinute ili bez greške. Nokia pridržava pravo promjene stranica ili povlačenje pristupa njima u svakom trenutku. NEMA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITOG ILI POSREDNOG, UKLJUČIVO ALI NE OGRANIČENO NA JAMSTVA NASLOVA ILI NEOGRANIČENJA ILI POSREDNIH JAMSTAVA TRGOVINE ILI SPREMNOSTI ZA POSEBNU SVRHU, U SVEZI RASPOLOŽIVOSTI, TOČNOSTI, POUZDANOSTI ILI SADRŽAJA OVIH STRANICA. NOKIA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKOVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI UZROČNE ŠTETE, GUBITAK PROFITA ILI PREKID POSLA KOJI BI PROIZAŠLI IZ UPORABE ILI NEMOGUĆNOSTI UPORABE OVE USLUGE, ČAK I AKO NOKIA BUDE OBAVIJEŠTENA O MOGUĆNOSTI OVIH ŠTETA. NEKE JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE NEKIH JAMSTAVA ILI OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI, TAKO DA SE GORNJA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA MOŽDA NE PRIMIJENJUJU NA VAS. ODGOVORNOST NOKIJE U OVOM SLUČAJU BILA BI OGRANIČENA DO NAJVIŠEG OPSEGA DOPUŠTENOG ZAKONOM.

Za Vaš jednostavan pristup Nokia može uključiti veze prema stranicama na Internetu koji su u vlasništvu i koje opslužuje treća strana. Spajanjem na takove stranice treće strane, Vi ćete pregledati i prihvatiti pravila uporabe tih stranica prije nego što ih koristite. Vi također prihvaćate da Nokia ne upravlja sadržajem tih stranica i ne može prihvatiti nikakovu odgovornost za materijal stvoren ili objavljen na stranicama te treće strane. Dodatno, veza na ne-Nokia stranicu ne znači da Nokia podržava tu stranicu ili proizvode ili usluge spomenute na takovoj stranici treće strane.

Slanjem materijala bilo kojem našem serveru, na primjer, e-poštom ili preko stranica Nokia World Wide Web-a, Vi prihvaćate da: (a) materijal ne sadrži ništa nezakonito ili na drugi način nepodobno za objavljivanje; (b) Vi ćete koristiti razumni trud za pretraživanje i uklanjanje bilo kojih virusa ili drugih ometajućih ili razornih značajki prije slanja materijala; i (c) Vi ste vlasnik materijala ili imate neograničeno pravo da nam ga pošaljete, a Nokia može objaviti materijal besplatno i/ili ugraditi njega ili bilo koji koncept u njemu opisan, u naše proizvode, bez odgovornosti ili obveze (d) Vi prihvaćate da nećete poduzimati akcije protiv nas u odnosu na materijal koji ste nam poslali i osigurati nas ako bi bilo koja treća strana poduzela akcije protiv nas, u odnosu na materijal koji ste nam poslali.

Nokia neće i ne može pregledavati sadržaje poslane od korisnika na svoje stranice i nije odgovorna za te sadržaje. Nokia može u bilo koje vrijeme i po svojoj diskreciji maknuti bilo koji sadržaj postavljen od korisnika.

Korištenje riječi siguran namjerava opisati funkcionalnost proizvoda ili opis značajke i nije namijenjena proširenju jamstva kupcu ili bilo kojem drugom krajnjem korisniku u smislu da je opisani proizvod ili značajka potpuno sigurna i otporna na nasumične napade.

Nokia je registrirani zaštitni znak Nokia korporacije. Nokijina imena proizvoda su ili zaštitini znaci ili registrirani zaštitini znaci Nokije. Ostali proizvodi i imena ovdje spomenutih kompanija mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika. Vaš pristup ovoj stranici ne smatra se kao dobivanje, posredno ili, dokazom tvrdnje ili na drugi način, bilo koje licence ili prava uporabe bilo kojeg znaka koji se pojavljuje na stranici bez prethodnog pisanog pristanka Nokije ili treće strane koja je njegov vlasnik.

Copyright © Nokia Corporation 2008. Sva prava pridržana.