A webhely használati feltételei

A készülék és a szolgáltatások (a jelen feltételekre hivatkozást és linket tartalmazó) oldalainak látogatásával Ön elfogadja a következő feltételeket. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben ezekkel nem ért egyet, nem látogathatja oldalainkat.

Ezen weboldalak tartalma szerzői jogvédelem alá esik – Copyright © Microsoft Mobile Oy 2014 („Microsoft”). A tulajdonos minden jogot fenntart magának. Jelen feltételeken túl, a Nokia előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a tartalom részben vagy egészben való tárolása, illetve az oldalak bárminemű sokszorosítása, átmásolása, terjesztése. A Microsoft hozzájárul ezen weboldalak böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási céllal történő kinyomtatásához. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a Microsoft írásbeli hozzájárulása szükséges. Ezen weboldalak egyes dokumentumaira további feltételek is vonatkozhatnak, amelyeket a konkrét dokumentumokban tüntetünk fel.

Jelen webhelynek és tartalmának felhasználása kizárólag személyes céllal engedélyezett; mindennemű üzleti felhasználás kizárva. Sajtóból származó, nyilvánossá tett információk és ilyen jellegű más dokumentumok nyilvános felhasználása akkor engedélyezett, ha a forrást egyértelműen megjelölték.

Ezen weboldalak az Ön kényelmét szolgálják. Az oldalak tartalmát a Microsoft változtatás nélkül ("as is") kínálja, ,,ahogy vannak" és ,,ahogy hozzáférhetők". A Microsoft nem garantálja, hogy a weboldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes lesz.. A Microsoft fenntartja magának a jogot, hogy az oldalakat bármikor módosítsa vagy az elérhetőségüket megszüntesse. EZEN OLDALAK ELÉRHETŐSÉGÉVEL, SZABATOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL ÉS TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN A MICROSOFT SEMMIFÉLE, SEM KIFEJEZETT, SEM VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A JOGCÍMET, A JOGBITORLÁS HIÁNYÁT, A FORGALOMBAHOZHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT ÉS A KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGOT. A MICROSOFT NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖZVETLEN, VAGY KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYEKBŐL EREDŐ KÁRÉRT, NYERESÉGKIESÉSÉRT VAGY ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁÉRT, AMELY JELEN SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL VAGY A HASZNÁLAT LEHE-TETLENSÉGÉBŐL SZÁRMAZIK, MÉG AKKOR SEM, HA A NOKIÁT FIGYELMEZTETTÉK ILYEN JELLEGŰ KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRE. NÉHÁNY JOGRENDSZER NEM ENGEDÉLYEZI BIZONYOS JÓTÁLLÁSOK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK. ILYEN ESETEKBEN A MICROSOFT FELELŐSSÉGE A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT LEGSZŰKEBB MÉRTÉKRE KORLÁTOZÓDIK.

Az egyszerűbb elérhetőség miatt a Microsoft weboldalai tartalmazhatnak olyan külső weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyek harmadik személy tulajdonát képezik vagy amelyeket harmadik személy üzemeltet. Ilyen külső weboldalak meglátogatásakor, mielőtt az oldalakat felhasználná, Önnek át kell néznie és egyet kell értenie az adott webhely használati szabályaival. Ön szintén elfogadja, hogy a Nokiának nincs ráhatása az ilyen külső weboldalakra és nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen külső weboldalakon készített és ott megjelenő anyagokért. Továbbá, egy nem Microsoft weboldalra utaló hivatkozás nem jelenti azt, hogy a Microsoft támogatja az oldalt, vagy az ilyen külső weboldalak által hivatkozott termékeket és szolgáltatásokat.

Amikor bármelyik szerverünkre anyagot visz fel, például e-mailen vagy a Microsoft World Wide Web oldalain keresztül, akkor Ön egyúttal egyetért a következőkkel: (a) az anyag nem tartalmaz törvényellenes vagy más módon közlésre nem megfelelő részeket; (b) Ön mindent megtesz annak érdekében, hogy átvizsgálja és eltávolítsa a vírusokat, vagy más, fertőzésre vagy rongálásra alkalmas elemeket, mielőtt a szervereinkre bármilyen anyagot felvinne; (c) az anyag az Ön tulajdonát képezi, vagy korlátlan joga van arra, hogy azt nekünk felajánlja, és a Microsoft ingyenesen megjelentetheti az anyagot, és/vagy egyesítheti azt vagy bármely, abban foglalt fogalmat a saját termékeivel, elszámolási kötelezettség és felelősségvállalás nélkül; (d) egyetért azzal, hogy nem indít eljárást ellenünk az Ön által felvitt anyaggal kapcsolatban, és elfogadja, hogy kártalanít minket, ha harmadik személy indít ellenünk eljárást az Ön által felvitt anyag miatt.

A Microsoft nem nézi át, és nem is képes átnézni, a weboldalaira a felhasználók által küldött anyagokat, és nem vállal felelősséget azok tartalmáért. A Microsoft belátása szerint bármikor eltávolíthatja a felhasználók által küldött anyagokat.

A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. A termékek nevei a Microsoft Corporation vagy a Nokia Corporation, illetve leányvállalataik bejegyzett védjegyei. Az itt említett más termék- vagy cégnevek a kizárólagos tulajdonosok védjegyei vagy márkanevei lehetnek. A jelen weboldalakhoz való hozzáférési lehetőség a Nokia vagy fenti harmadik személy előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tekinthető sem hallgatólagos beleegyezés, sem más alapon az oldalakon megjelenő, a Nokia vagy más személy tulajdonát képező nevekre vagy védjegyekre vonatkozó licencjog megadásának vagy a használatra vonatkozó hozzájárulásnak.

Copyright © Microsoft Mobile Oy 2014. Minden jog fenntartva.

Rendkívül örülnénk egy kis visszajelzésnek

Ha befejezted, küldj visszajelzést a webhelyünkről

Tölts ki egy rövid kérdőívet, hogy megtudjuk, tetszett-e az online szolgáltatásunk. Amikor befejezted a böngészést, megjelenik egy felmérés, amit örülnénk, ha kitöltenél.

Csak akkor nyomd meg a lenti gombot, ha befejezted a böngészést

Köszönjük!

Megjelenik majd egy felmérés, amikor elhagyod az oldalt.

Ha befejezted, küldj visszajelzést a webhelyünkről

Csak akkor nyomd meg a lenti gombot, ha befejezted a böngészést

Köszönjük!

E-mailben küldünk egy felmérést.