Térkép alkalmazások

Hatálybalépés: 25.04.2014

A Térkép alkalmazások adatvédelmi irányelvei

A Nokia adatvédelmi irányelvei tájékoztatást adnak arról, miként dolgozzuk fel a felhasználó személyes adatait, amikor a termékeinket és szolgáltatásainkat használja. Ezenfelül a következő információk vonatkoznak a Térkép alkalmazások, többek között a Maps, a Drive, a Check-In és a Guides használatára (a „Szolgáltatás”).

Ennek a dokumentumnak a célja, hogy tájékoztatást adjon a Szolgáltatások különböző funkcióihoz végzett adatfeldolgozás hátteréről. A Szolgáltatás funkciói lehetővé teszik helyek és címek megtalálását egy térképen, a címekkel végzett interakciót és releváns tartalmak elérését, valamint a térképen a saját helyzet meghatározását. A navigációval megtalálható az úti célhoz vezető optimális útvonal, még épületeken belül is. A felhasználó be is jelentkezhet a helyekre. A felhasználó felelevenítheti és megoszthatja a barátaival a helyre vonatkozó tapasztalatait a különböző közösségi hálózati szolgáltatásokon („KHSZ”).

A Szolgáltatásokban útmutatók is találhatók, melyek célja, hogy helyi szinten a leginkább odavágó tartalmakkal és tartózkodásihely-alapú szolgáltatásokkal szolgálják a felhasználót, melyeket harmadik felek kínálnak. A felhasználóknak javasoljuk, hogy ismerjék meg ezeknek a harmadik feleknek az adatvédelmi irányelveit, ha interakcióba lépnek velük. A Nokia nem gyakorol ellenőrzést az ilyen szolgáltatások tartalmai és funkciói felett, és nem is felelős értük.

Milyen információkat gyűjt a Nokia?

A következő információkategóriákat gyűjtjük:

Regisztrálás és kapcsolattartási adatok

Néhány funkció Nokia-fiók használatát igényelheti, például ha a felhasználó a tartózkodási helyét meg kívánja osztani más felhasználókkal, vagy ha szinkronizálni akarja a névjegyeit. A felhasználó a Szolgáltatás többi funkcióját bejelentkezés nélkül is igénybe veheti.

Tartózkodási adatok és helyszínre vonatkozó információk

A Szolgáltatásunk felhasználja a felhasználó aktuális tartózkodási helyére vonatkozó információkat („Tartózkodási adatok”) és a helyszínekre vonatkozó általános információkat („Helyszínekre vonatkozó információk”). A Tartózkodási adatok felfedik, hogy a felhasználó éppen hol tartózkodik, vagy korábban hol tartózkodott. A Tartózkodási adatok a rendelkezésre álló helymeghatározási módszerekkel, például A-GPS-szel vagy IP-címen keresztül határozhatók meg. Számos készüléktípusnál a Szolgáltatás felhasználói felülete egy ikonnal jelzi a helymeghatározáshoz használt módszert. A Helyszínre vonatkozó információ egy adott földrajzi helyre (pl. egy városra vagy egy vendéglő helyzetére) vonatkozó általános információ, amelyet a felhasználó korábban megadhatott nekünk, például mint kedvenc helyszíneinek egyikét.

Hacsak erről nem rendelkezünk eltérően, a Tartózkodási adatokkal kapcsolatban véletlenszerűen generált azonosítókat használunk, amelyek a felhasználó személyes beazonosítására nem alkalmasak.

Amikor a felhasználó használni kezdi a Szolgáltatás alkalmazását, az alkalmazás aktiválja a kiválasztott helymeghatározási módszereket, hogy megállapítsa a felhasználó aktuális tartózkodási helyzetét (lásd alább a bővebb tájékoztatást a helymeghatározási módszerekről).

A Szolgáltatás a felhasználó Tartózkodási adatait elküldheti a Nokia számára, amikor a Szolgáltatás helyszínalapú funkcióit online igénybe veszi, mint például amikor információt kér a közeli szolgáltatásokról és ajánlatokról, az időjárásra vonatkozó információkat kér le, megosztja a tartózkodási helyét, vagy a bejelentkezési funkciót használja, illetve amikor a Szolgáltatás új térképeket kér le azokról az új területekről, amelyekre a felhasználó a navigáció során eljutott. Ahogy azt az alábbiakban bővebben is kifejtjük, a navigálási funkció használata során sor kerülhet Tartózkodási adatok gyűjtésére a szolgáltatás minőségének javítása céljából anélkül, hogy a felhasználót személyesen beazonosítanánk. A Nokiának a rendszer Helyszínre vonatkozó információkat küldhet el amikor például a felhasználó szinkronizálja a kedvenceit, vagy bejelentkezik egy helyen.

A Szolgáltatás használatára vonatkozó információ

Általános statisztikai információkat gyűjthetünk arról, hogy a felhasználó a Szolgáltatás milyen funkcióit veszi igénybe a készülékén – mint például a munkamenetek időtartama, a különböző funkciókra végzett kattintások száma, hogy a szolgáltatást online vagy offline üzemmódban használta-e és más hasonló információkat – anélkül, hogy a felhasználó tartózkodási adatait is begyűjtenénk. Offline üzemmódban ezt az információt további feldolgozásra a felhasználó készülékén is tárolhatjuk. A készülék akkor küldi el ezeket az adatokat a számunkra, amikor a felhasználó a Szolgáltatást online üzemmódban használja. Ezt követően az adatok a készüléken törlésre kerülnek.

Amikor a felhasználó a Szolgáltatás autós navigációját vagy a saját pozíció meghatározásával kapcsolatos funkcióit használja, a Tartózkodási adatokat, a sebességet, az irányt és az időbélyeget a készülék továbbküldi a Nokiának a forgalmi torlódások, forgalmi minták, az út megváltozott tulajdonságainak és más hasonló feltételeknek az észleléséhez, hogy a felhasználónak így jobb szolgáltatást nyújthassunk. Ezt az információt kielemezzük, hogy független útvonalakat és forgalmi mintákat különböztessünk meg, és az információ tartalmaz egy azonosítót, amely állandó marad végig az egész útvonal tartama alatt. A rendszer ezt az információt akkor küldi el nekünk, amikor a felhasználó a Szolgáltatást online használja, vagy amikor a Szolgáltatást offline használja és a készüléket a Nokia Suite, illetve a Map Loader alkalmazáson keresztül számítógéphez csatlakoztatja, vagy Wi-Fi kapcsolatot létesít. Ezt követően az adatok a készüléken törlésre kerülnek.

Technikai információk és a felhasználó tranzakciói

Amikor a felhasználó a Szolgáltatást használja, bizonyos technikai információkat – mint például a mobilkészülék típusa, az egyedi készülékre vagy a hálózati szolgáltatóra vonatkozó azonosítók, az internetprotokoll címe, az időzóna, a felhasználó által használt kliensalkalmazásra vonatkozó technikai adatok –, valamint azt, hogy a felhasználó a Nokiával milyen tranzakciókat végzett, a Nokia automatikusan összegyűjtheti.

A felhasználó adatainak felhasználása

A Tartózkodási adatok és a Helyszínre vonatkozó információk személyes beazonosításra nem alkalmas használata

A felhasználó Tartózkodási adatait és Helyszínre vonatkozó információit nem kapcsoljuk össze más személyes beazonosításra alkalmas adatával, például a Nokia-fiókjával, kivéve, ha ezt a felhasználó kifejezetten kéri. Például ha a felhasználó rámutat a térképen egy helyszínre, hogy azt kedvenceként jelölje meg, ezt az információt nem kapcsoljuk össze a felhasználó Tartózkodási adataival, kivéve, ha a felhasználó kifejezetten azt kérte, hogy ezt tegyük. Megfelelő technológiai és szervezeti intézkedéseket alkalmazunk azért, hogy megakadályozzuk a felhasználó Tartózkodási adatainak az összekapcsolását más, a felhasználó személyes beazonosításra alkalmas információkkal, ha a felhasználó ezt nem engedélyezi.

A Szolgáltatások nyújtása

Ahogy az adatvédelmi irányelveinkben részletesebben szerepel, a Szolgáltatás által összegyűjtött adatokat arra használjuk fel, hogy a felhasználónak biztosítsuk a Szolgáltatást, hogy fejlesszük a termékeinket és szolgáltatásainkat, valamint hogy a felhasználóval kommunikálhassunk.

Az információkat arra is felhasználhatjuk, hogy jobb kereséseket és ajánlásokat biztosítsunk a felhasználó számára, hogy ezzel könnyebben találhasson meg egy olyan helyet, amilyet szeretne.

Helyszínalapú hirdetések

A Szolgáltatás során a felhasználónak helyszínalapú hirdetéseket vagy más hasonló tartalmat nyújthatunk. Ehhez a felhasználót külön nem azonosítjuk be. Ha például a felhasználó időjárásra vonatkozó információt kér le a rendszertől, akkor az adott helyre vonatkozó hirdetési anyagokat kaphat.

A felhasználó választási lehetőségei

A Szolgáltatás számos választási lehetőséget biztosít a felhasználó számára, ahol szabályozni tudja, hogy a Tartózkodási adatainak és más információinak a gyűjtése hogyan menjen végbe.

A Szolgáltatást a felhasználó offline és online módban is használhatja. Ha a felhasználó a Szolgáltatást csak offline módban használja, a rendszer nem küldi el a felhasználó Tartózkodási adatait vagy más információit a Nokia számára. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a készülék ennek ellenére eltárolhat információkat, és ezeket elküldheti a Nokiának, ahogy az ebben a dokumentumban korábban szerepelt. Az alábbiakban részletesebb információkat is megadunk a különféle helymeghatározási módszerekkel kapcsolatos adatgyűjtésről.

A felhasználó megválaszthatja annak a szintjét, hogy a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak a fejlesztésében milyen mértékig vesz részt. A felhasználó letilthatja az autós navigáció és a saját pozíció meghatározásával kapcsolatos funkciók használata során a statisztikai információk és a névtelen Tartózkodási adatok gyűjtését a Szolgáltatás beállításainak módosításával. A Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a felhasználó törölje a bejelentkezési előzményeit.

Információ megosztása

A felhasználó Tartózkodási adatait nem osztjuk meg más szolgáltatókkal vagy hirdetőkkel a felhasználó engedélye nélkül.

A Szolgáltatás lehetővé teheti a felhasználó számára, hogy a Tartózkodási adatait vagy Helyszínre vonatkozó információit megossza egy közösségi hálózaton. A Szolgáltatás harmadik felek oldalairól és szolgáltatásaiból származó tartalmakat, illetve ezekre vezető hivatkozásokat is tartalmaz. Amikor a felhasználó interakcióba lép ezekkel az oldalakkal és szolgáltatásokkal, ennek során megadhatja nekik az aktuális helyzetét egy véletlenszerűen generált névtelen azonosítóval együtt, a reklámszolgáltatás biztosítása céljából. Azt javasoljuk, hogy a felhasználó ellenőrizze a beállításait és az ilyen közösségi hálózatoknak és harmadik feleknek az adatvédelmi irányelveit, és ismerje meg, hogy ezek hogyan dolgozzák fel a felhasználótól kapott információkat.

Ahogy azt az adatvédelmi irányelveinkben részletesebben is kifejtjük, a felhasználó személyes adatait a következő körülmények között oszthatjuk meg:

  • a felhasználó beleegyezésével;

  • a Nokia vállalataival és arra felhatalmazott harmadik felekkel, akik a személyes adatokat a Nokia megbízásából feldolgozzák;

  • ha azt törvényi kötelezettség írja elő.

A helymeghatározási módszerekre vonatkozó információ

A felhasználó készülékének és beállításainak függvényében a Szolgáltatás számos eltérő helymeghatározási módszert használhat a felhasználó tartózkodási helyének meghatározásához. Ezek a helymeghatározási módszerek műholdon, Wi-Fi kapcsolaton vagy más, hálózaton alapuló Tartózkodási adatokat használhatnak. Ezeknek a helymeghatározási módszereknek a kombinálása segít a Nokiának abban, hogy a lehető legjobb helymeghatározási pontosságot nyújtsa alacsony lefedettségű területeken és épületeken belül is.

A rendelkezésre álló helymeghatározási beállításoknak a függvényében a készülék csatlakozhat olyan más szolgáltatók kiszolgálóihoz – például a hálózati szolgáltatóéhoz –, amelyeket nem a Nokia ellenőriz vagy működtet. Azt javasoljuk, hogy a felhasználó ellenőrizze a beállításait, illetve ezeknek a szolgáltatóknak az adatvédelmi irányelveit, hogy megismerje, hogyan dolgozzák fel a saját Tartózkodási adatait.

Milyen információt gyűjtünk össze?

Az A-GPS és Wi-Fi vagy WLAN-alapú helymeghatározási módszerek a mobil bázisállomások (cellaazonosítók) és a Wi-FI/WLAN internetelérési pontok ismert helyzetét használják fel. Amikor a felhasználó ezeket a helymeghatározási módszereket használja, a készülék ezeket az információkat megosztja egy helymeghatározó kiszolgálóval, hogy a felhasználót gyors és pontos Tartózkodási adatokkal láthassa el.

Az A-GPS helymeghatározás használatakor a készülék a helymeghatározási kiszolgálónak információt küld a közeli bázisállomások GPS-helyzetéről (ha ez rendelkezésre áll) és cellaazonosítóiról. Wi-Fi/WLAN helymeghatározás esetén a készülék a helymeghatározási kiszolgálónak információt küld az elérhető Wi-Fi/WLAN hálózatok GPS helyzetéről (ha ez rendelkezésre áll), a MAC-címükről, a jelerősségről és az elhelyezkedésükről. Cellaazonosító-alapú helymeghatározási módszerek esetén a rendszer a közeli mobil bázisállomások cellaazonosítóira vonatkozó információkat küldi el a helymeghatározó kiszolgálónak. Ezenfelül a helymeghatározási módszer függvényében olyan adatok, mint az adott készülék vagy hálózati szolgáltató azonosítói is összegyűjtésre kerülnek.

A Nokia a helymeghatározási módszereinek részeként más információkat – mint például a hálózaton áthaladó bármilyen forgalom tartalma, az IP-cím, az SSID, illetve a hálózat neve – nem gyűjt.

Ha a felhasználó csak GPS- vagy más műholdalapú helymeghatározási módszert használ, a Nokia részére a rendszer nem küld el semmilyen Tartózkodási adatot vagy más információt a helymeghatározási módszer szolgáltatásának részeként. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a különféle helymeghatározási módszerekre támaszkodó szolgáltatások ennek ellenére felhasználhatják az adott helymeghatározási módszerrel létrehozott Tartózkodási adatokat.

Hogyan használjuk fel az összegyűjtött információt?

Az A-GPS-, a cellaazonosító-alapú és a Wi-Fi/WLAN kapcsolatra támaszkodó helymeghatározás a cellaazonosító vagy a Wi-Fi/WLAN internetelérési hely ismert helyzetére alapul. Az összegyűjtött információ feldolgozás után megbízható Tartózkodási adatot szolgáltat a felhasználó számára, valamint fenntartja a helymeghatározó kiszolgálónkon tárolt információ pontosságát, például annak ellenőrzéséhez, hogy a cellaazonosító helyzete helyes-e.

A helymeghatározó kiszolgálóinkon összegyűjtött információt függetlenül és elkülönítve tároljuk minden más Nokia szolgáltatás adatállományától. Az adatokat névtelen formában dolgozzuk fel, és nem társítjuk olyan információkkal, amelyek arra vonatkoznak, hogy a felhasználó hogyan használja a Szolgáltatást vagy a Nokia-fiókját, illetve nem társítjuk semmilyen más, személyes beazonosítást lehetővé tevő információval. Semmilyen információt nem osztunk meg más szolgáltatókkal vagy hirdetőkkel.

A felhasználó választási lehetőségei

A felhasználó a készülék beállításaiban egy vagy több helymeghatározó módszert is engedélyezhet vagy letilthat. Miután a felhasználó letiltott egy funkciót, azzal kapcsolatban nem kerül sor adatgyűjtésre. Készüléktől függően a felhasználó azt a helymeghatározó kiszolgálót is módosíthatja, amelynek a készülék az információkat küldi a felhasználó által használt helymeghatározási módszernek megfelelően.

Egyéb információk

Azt javasoljuk, hogy a felhasználó tanúsítson kellő óvatosságot, amikor elnevezi a kedvenc helyeit. Ha például a felhasználó nem szeretné, hogy a Szolgáltatás minden felhasználója megismerje a saját otthonának a helyét, akkor ne nevezze el azt a helyet „otthonnak”, és ne ossza azt meg a többi felhasználóval.

Ha a felhasználó bármilyen olyan tartalommal találkozik, amely a megítélése szerint nem megfelelő, tudassa velünk. Az adatvédelmi gyakorlatunkról további tájékoztatást az adatvédelmi irányelveink nyújtanak. A szolgáltatással kapcsolatban további tájékoztatást a támogatási oldalaink adnak.

Az ügyfélszolgálatunkon keresztül, illetve a következő elérhetőségen is kapcsolatba lehet lépni velünk:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Rendkívül örülnénk egy kis visszajelzésnek

Ha befejezted, küldj visszajelzést a webhelyünkről

Tölts ki egy rövid kérdőívet, hogy megtudjuk, tetszett-e az online szolgáltatásunk. Amikor befejezted a böngészést, megjelenik egy felmérés, amit örülnénk, ha kitöltenél.

Csak akkor nyomd meg a lenti gombot, ha befejezted a böngészést

Köszönjük!

Megjelenik majd egy felmérés, amikor elhagyod az oldalt.

Ha befejezted, küldj visszajelzést a webhelyünkről

Csak akkor nyomd meg a lenti gombot, ha befejezted a böngészést

Köszönjük!

E-mailben küldünk egy felmérést.