Video instructions

Nokia Lumia 925: Get Started
Nokia Lumia: How to personalise your Start Screen
Nokia Lumia: Take superb photos
Nokia Lumia: Set up your mail account