NOKIA LUMIA 900 - Mane atsitiktinai atjungia nuo „Wi-Fi“ tinklo

  1. „Windows Phone 8“ bakstelėkite Parametrai > „Wi-Fi“ > papildomi > Laikyti „Wi-Fi“ įjungtą, kai baigiasi ekrano skirtasis laikas. Arba jūsų „Wi-Fi“ ryšys nutrūks, kai išsijungs telefono ekranas.
  2. Jei naudojatės namų „Wi-Fi“ tinklu, prisijunkite prie belaidžio kelvedžio ir laikinai pakeiskite saugos parinktis WPA/PSK[TKIP]+WPA2/PSK[AES] (mišrus režimas) į WPA2/PSK[AES], kad patikrintumėte, ar nuo jų priklauso „Wi-Fi“ ryšys.
  3. Jei fone veikia „Bluetooth“, jis gali trikdyti „Wi-Fi“ tinklo ryšį. Tokiu atveju bakstelėkite Parametrai > „Bluetooth“ ir laikinai išjunkite būseną.
  4. Jei naudojate viešąjį „Wi-Fi“, gali būti, kad nėra laisvų IP adresų. Bandykite prisijungti dar kartą vėliau.