NOKIA LUMIA 900 - Nepavyksta paskambinti

  1. Telefono ekrane patikrinkite signalo stiprumą. Jei norite padidinti signalo stiprumą, pabandykite telefoną truputį pajudinti arba judėkite lango link, jei skambinate būdami pastato viduje.
  2. Nustatykite, kad įrenginys naudotų tik 2G (GSM) tinklą: Bakstelėkite Parametrai > mobiliojo ryšio tinklas (arba mobilusis).
  3. Patikrinkite, ar telefonas neveikia skrydžio režimu: bakstelėkite Parametrai > skrydžio režimas.
  4. Iš naujo įjunkite telefoną palaikydami nuspaudę įjungimo ir garsumo mažinimo klavišus, kol telefonas suvibruos. Atleiskite klavišus ir telefonas įsijungs iš naujo.

Jei tam tikroje vietoje nuolat patiriate signalo stiprumo problemų, gali būti, kad toje vietoje nėra gero ryšio su tinklu. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.