NOKIA MUZIKA ir „NOKIA MixRadio“

Šiame Priede pateikiama atitinkama informacija, susijusi su programėlėmis „Nokia MixRadio“ ir NOKIA MUZIKA. Kai kurios toliau nurodytos funkcijos gali būti vienoje arba kitoje programėlėje.

Jūsų privatumas naudojant NOKIA MUZIKĄ ir „Nokia MixRadio“

„Microsoft Mobile“ Privatumo politika paaiškina, kaip mes apdorojame jūsų asmens duomenis, kai jūs naudojate mūsų gaminius ir paslaugas. Be to, naudojant programą NOKIA MUZIKA arba „Nokia MixRadio“ („Paslauga“), taip pat galioja toliau pateikta informacija. Supraskite, kad Paslaugos savybės gali priklausyti nuo to, kaip gaunate prieigą prie šios Paslaugos. Gavus prieigą per žiniatinklio naršyklę, savybių komplektas skirsis nuo tų, kurios bus siūlomos gavus prieigą kaip mobiliajam klientui. Be to, naudojant skirtingus prietaisų modelius ir Paslaugos programinės įrangos versijas, gali būti siūlomos skirtingos savybės.

Kokią informaciją mes surenkame?

Mes renkame šias informacijos kategorijas:

Kontaktiniai duomenys

Kai jūs užsiregistruojate naudoti šią Paslaugą ir sukuriate NOKIA Paskyrą, surenkami jūsų asmeniniai duomenys, pavyzdžiui, Jūsų el. pašto adresas ir (arba) mobiliojo telefono numeris, o taip pat jūsų vartotojo vardas ir slaptažodis.

Techninė informacija

Kai naudojate Paslaugą, „Microsoft Mobile“ gali automatiškai rinkti tam tikrą techninę informaciją, pavyzdžiui, jūsų mobiliojo įrenginio tipą, unikalius įrenginio arba tinklo paslaugos teikėjo identifikatorius, IP adresą, laiko juostą, techninius jūsų klientų duomenis, kalbą bei regioną, duomenis, susijusius su jūsų taikomosios programos paleidimu ir jūsų prijungtų arba nustatytų suderinamų mobiliųjų įrenginių tipus. Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus, žr. politiką dėl slapukų.

Kreditinės arba debeto kortelės duomenys

Jeigu nusprendžiate pirkti, naudodami kreditinę arba debeto kortelę, privalote pateikti „Microsoft Mobile“ savo kortelės duomenis. Kortelės duomenys nėra susieti su jūsų NOKIA Paskyra, nebent patys taip pasirinktumėte; tokiu atveju kortelės duomenis saugo mokėjimo paslaugų teikėjas ir jie susiejami su NOKIA Paskyra, tuomet juos galima paskesniems sandoriams, naudojant tą pačią NOKIA Paskyrą. Paslauga gali leisti Jums papildyti savo sąskaitą arba įsigyti premijinį abonementą, kuris leidžia Jums naudotis pagerintomis Paslaugos savybėmis.

Jūsų sandoriai

Mes registruojame jūsų su mumis atliktus sandorius, pavyzdžiui, jūsų registraciją Paslaugai gauti ir jūsų pirkimų bei atsisiuntimų veiksmus, atliktus naudojant šią Paslaugą. Pavyzdžiui, mes registruojame jūsų atsisiųstą produktą, jūsų atsisiuntimo datą ir laiką, informaciją, kokioje duomenų srityje buvo įsigytas garso takelis, ir jūsų perklausytų garso takelių duomenų srauto numerį arba peržiūrą, mokėjimo sumą ir mokėjimo būdą (jeigu taikytina), o taip pat jūsų gavimo el. pašto adresą (jeigu tokį turite). Mes taip pat registruojame komentarus, įvertinimus arba apžvalgas, kurias pateikiate apie bet kokius duomenis.

Muzikos klausymasis ir kiti naudojimo duomenys

Suasmenintas profilis: Paslauga leidžia Jums susikurti suasmenintą profilį pagal savo klausomą muziką. Šis profilis naudojamas Jūsų naudojimo patirčiai pritaikyti prie Jūsų pageidavimų, pavyzdžiui, pateikti Jums pasiūlymų arba informacijos apie Jūsų mėgstamus atlikėjus. Profilį sudarys Jūsų muzikos klausymosi duomenys. Įskaitant garso takelius, kurių klausotės, taip pat kiekviename grojaraštyje nurodytus praleidžiamus, patinkančius, nepatinkančius ir mėgstamus kūrinius. Muzikos klausymosi duomenys taip ir toliau renkami tuo atveju, jeigu nustatote muzikos grotuvą veikti foniniu režimu, bet esate leidę rinkti muzikos klausymosi duomenis.

Jeigu prisijungsite prie savo NOKIA paskyros klausydamiesi muzikos ir tuo pat metu būsite leidę rinkti muzikos klausymosi duomenis, Jūsų muzikos klausymosi profilis bus susietas su NOKIA paskyra ir veiks tol, kol neatsisakysite NOKIA paskyros. Atsisakius savo NOKIA paskyros, muzikos klausymosi profilis taip pat bus ištrintas. Jeigu norite uždrausti rinkti papildomą, su Jūsų profiliu susijusią informaciją, tai galite padaryti išjungę programėlės nuostatos „naudojimo duomenų“ rinkimą.

Rekomendacijos: Paslauga gali siūlyti atlikėjus arba garso takelius, kurie Jums galėtų patikti. Šie pasiūlymai yra pagrįsti Jūsų muzikos klausymosi elgsena ir nurodymais, ar Jums patinka, ar nepatinka konkretūs garso takeliai ar atlikėjai. Jeigu sukūrėte suasmenintą profilį ir leidote siųsti automatinius pranešimus, pasiūlymai Jums gali būti siunčiami automatiškai.

Ataskaita licencijų turėtojams: Mes renkame informaciją apie internete ir atsijungus leistą radiją, praleidimus ir kitus įvykius, susijusius su atkūrimo seansais, kad galėtume pateikti ataskaitą licencijų turėtojams apie jų muzikos naudojimą. Ši informacija apdorojama anonimiškai, siekiant sukurti licencijų ataskaitas muzikos turinio teisių turėtojams. Ši informacija surenkama nepaisant Jūsų pasirinkimų sukurti suasmenintą profilį arba dalyvauti NOKIA tobulinimo programoje.

NOKIA tobulinimo programa: Jeigu Jūs dalyvaujate NOKIA tobulinimo programoje, Jūs padedate mums gerinti savo produktus, kaip papildomai paaiškinta galiojančiame privatumo politikos priede. Galite nuspręsti išjungti šią tobulinimo programą programėlės nuostatose arba prietaiso parametruose, atsižvelgiant į Jūsų prietaiso modelį ir programinės įrangos versiją.

Buvimo vietos duomenys

Jūsų buvimo vieta gali būti nustatyta ir naudojama siekiant teikti Jums informaciją apie netoliese esančius renginius ir pakoreguoti Jūsų muzikos klausymosi profilį pagal buvimo vietą. Jeigu Jūs leidote rinkti muzikos klausymosi duomenis ir taip pat leidote programėlei nustatyti Jūsų buvimo vietą, buvimo vietos nustatymo duomenys bus susieti su muzikos klausymosi duomenimis. Jeigu nenorite, kad taip atsitiktų, galite atidaryti parametrų meniu ir išjungti programėlėje buvimo vietos nustatymo paslaugas.

Jokia informacija kitiems paslaugų teikėjams arba reklamuotojams neatskleidžiama.

Be pasirinkimo galimybių, išdėstytų „Microsoft Mobile“ privatumo politikoje, taip pat galite uždrausti rinkti statistinę informaciją, naudojamą NOKIA tobulinimo programos produktų gerinimo tikslams; tai galite padaryti arba programėlės nuostatose, arba prietaise, atsižvelgiant į Jūsų prietaiso modelį ir programėlės versiją.

Paslaugos nuostatose galite leisti arba uždrausti rinkti muzikos klausymosi duomenis, naudojimo duomenis arba nustatyti Jūsų buvimo vietą. Muzikos klausymosi duomenų nuostata kontroliuoja muzikos klausymosi profilio sukūrimą. Kadangi Jūsų muzikos klausymosi profilis gali būti susietas su Jūsų NOKIA Paskyra, taip pat atkreipkite dėmesį, kad jeigu Jūs leisite rinkti muzikos klausymosi duomenis ir tuo pat metu prisijungsite prie NOKIA Paskyros, Jūsų muzikos klausymosi duomenys bus susieti su Jūsų NOKIA paskyra.

Jūs negalite uždrausti rinkti kaupiamosios anoniminės informacijos, skirtos licencijų ataskaitos teisių turėtojams pateikimo tikslams.

Kita svarbi informacija

Su mumis galite susisiekti per mūsų klientų aptarnavimo centrą arba naudodami šiuos kontaktinius duomenis:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland (Suomija)