Socialiniai tinklai

Įsigaliojimo data: 2014-04-25

Jūsų privatumas ir socialinių tinklų savybės

Toliau pateikiamas priedas su „Microsoft Mobile“ paslaugų teikimo teisinėmis sąlygomis ir „Microsoft Mobile“ privatumo politika (toliau bendrai – „Teisinėmis sąlygomis“) nustato šios paslaugos, svetainės ir programinės įrangos (toliau bendrai – „Paslaugos“) naudojimą. Paaiškina, kaip mes apdorojame jūsų asmeninius duomenis, kai įrenginyje naudojate mūsų produktus ir paslaugas socialinių tinklų funkcijoms. Socialinių tinklų funkcijos leidžia jums bendrauti su draugais įvairiuose socialiniuose tinkluose (SNS).

Kokia informacija laikoma jūsų įrenginyje?

Socialinių tinklų funkcijos leidžia jums dalytis savo sukurtu turiniu per SNS, taip pat gauti turinį iš SNS. Pavyzdžiui, įvairiuose socialiniuose tinkluose esantys adresatai bus matomi jūsų įrenginio ekrane, kuriame be kitų dalykų bus rodoma papildoma informacija: jų profilių nuotraukos, būsenos atnaujinimai, kontaktiniai duomenys ir paskiausia veikla, kuria jie užsiėmė. Taip pat galite siųsti atnaujinimus ir kitokiais būdais sąveikauti su savo socialiniais tinklais, naudodami savo įrenginį.

Jūsų įrenginyje vyksta jūsų adresatų ir jų veiklos derinimas. Suderintas sudarytas vaizdas matomas tik jūsų įrenginyje. „Microsoft Mobile“ neišsaugo susietos informacijos, jūsų socialinių tinklų profilių, draugų sąrašų, jūsų draugų kontaktinių duomenų arba tokios su socialiniais tinklais susijusios informacijos, nebent toliau būtų aprašyta kitaip arba jūs būtumėte sutikę dėl tokio duomenų apdorojimo kitų tarnybų atžvilgiu. Jūs tvarkote savo įrenginyje išsaugotą informaciją.

Kokią informaciją apdoroja socialiniai tinklai?

Vartotojų profilius, draugų sąrašus, būsenos atnaujinimus, kontaktinius duomenis ir kitą tokią socialiniame tinkle esančią asmens informaciją tvarkote jūs, pats socialinis tinklas arba kitos trečiosios šalys. Ar jus gali matyti draugai ir interneto vartotojai, nustatoma pagal jūsų bendruomenės privatumo nuostatas. Kiekvienas socialinis tinklas turi savą privatumo politiką ir paslaugų teikimo teisines sąlygas, kurios apsprendžia, kaip galite naudotis informacija ir dalytis ja tame socialiniame tinkle. Turėtumėte susipažinti su socialinio tinklo naudojimo teisinėmis sąlygomis, privatumo politika ir galimomis privatumo nuostatomis. „Microsoft Mobile“ neatsako už privatumą, informacijos saugumą arba bet kokią kitą tokių paslaugų teikėjų praktiką. „Microsoft Mobile“ negarantuoja jokių socialinių tinklų prieinamumo.

Kokią informaciją apdoroja „Microsoft Mobile“?

Priklausomai nuo modelio, kad galėtumėte naudotis socialinių tinklų funkcijomis, gali reikėti NOKIA paskyros.

Kai naudojatės šiomis socialinių tinklų funkcijomis, „Microsoft Mobile“ gali automatiškai rinkti tam tikrą techninę informaciją, pavyzdžiui, jūsų mobiliojo įrenginio modelį ir serijos numerį, interneto protokolo adresą, jūsų mobiliojo tinklo ir šalies kodus, laiko juostą, techninius jūsų klientų duomenis ir jūsų sandorius su „Microsoft Mobile“. Kaip išsamiau paaiškinta „Microsoft Mobile“ Privatumo politikoje, ši informacija naudojama tam, kad galėtume teikti jums paslaugas, kurti ir tobulinti jas, o taip pat pritaikyti savo pasiūlymus jūsų reikmėms ir duoti jums patarimų.

Nors jūsų sąveikų su jūsų socialiniais tinklais duomenys, pavyzdžiui, būsenos atnaujinimai, siunčiami per „Microsoft Mobile“ serverius, „Microsoft Mobile“ tokios informacijos neapdoroja jokiems tikslams, išskyrus tam, kad padėtų efektyviai apsikeisti tokiais duomenimis.

„Microsoft Mobile“ neišsaugo jūsų slaptažodžių, kuriuos naudojate savo socialiniuose tinkluose. Vietoje to jums kaip teisėtam socialinio tinklo vartotojui autentifikuoti naudojama unikali autentifikavimo leksema. Ši prieigos leksema kartu su jūsų vartotojo identifikatoriumi ir vartotojo vardu iš socialinių tinklų yra saugoma „Microsoft Mobile“ serveryje. Jie naudojami sąveikaujant su socialiniais tinklais ir padeda jungiantis iš naujo įrenginio.

Kartais jūsų adresatams gali būti priskiriamas priskiriamas unikalus identifikatorius. Šis identifikatorius išsaugomas „Microsoft Mobile“ serveriuose. „Microsoft Mobile“ daugiau neišsaugo jokios kitos jūsų adresatų informacijos. Šis identifikatorius susiejamas su jūsų NOKIA paskyra, kad galėtumėte būti sujungti su reikiamais adresatais. Šis identifikatorius ištrinamas, kai jūsų adresatas panaikina savo socialinio tinklo paskyrą arba nutraukia savo ryšius su jumis tame socialiniame tinkle.

Kita svarbi informacija

Norėdami apsaugoti savo duomenis, automatiškai atsijunkite nuo šios funkcijos arba naudokite savo įrenginio užrakinimo kodą, kad kiti žmonės negalėtų gauti prieigos prie jūsų socialinio tinklo.

Norint naudotis socialiniu tinklu, reikia prisijungti prie tinklo. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją. Daugiau informacijos apie šią funkciją rasite vartotojo vadove.

Kita svarbi informacija

Su mumis galite susisiekti per mūsų klientų aptarnavimo centrą arba naudodami šiuos kontaktinius duomenis:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland (Suomija)

Būtume dėkingi už Jūsų nuomonę

Baigę pateikite nuomonę apie mūsų svetainę

Dalyvaukite trumpame tyrime ir papasakokite mums apie savo patirtį internete. Pabaigus naršyti, bus atvertas klausimyno, kurį reikėtų užpildyti, langas.

Spustelėkite toliau esantį mygtuką tik tada, kai baigsite naršyti

Dėkojame!

Kai uždarysite tinklavietę, čia atsiras klausimynas

Baigę pateikite nuomonę apie mūsų svetainę

Spustelėkite toliau esantį mygtuką tik tada, kai baigsite naršyti

Dėkojame!

Tyrimas bus išsiųstas el. paštu.