Žemėlapių programėlės

Įsigaliojimo data: 2014-04-25

Jūsų privatumas naudojant ŽEMĖLAPIAI programėles

NOKIA Privatumo politika paaiškina, kaip mes apdorojame jūsų asmeninius duomenis, kai jūs naudojate mūsų produktus ir paslaugas. Be to, toliau pateikta informacija galioja jums naudojant ŽEMĖLAPIAI programėles, įskaitant ŽEMĖLAPIAI, DRIVE, CHECK-IN ir GUIDES (toliau – „Paslaugą”).

Šio dokumento tikslas – pateikti pagrindinę informaciją apie duomenų apdorojimą, atliekamą naudojantis įvairiomis Paslaugų funkcijomis. Šios Paslaugos funkcijos leidžia jums rasti vietoves ir adresus žemėlapyje, naudoti juos ir gauti atitinkamus duomenis, o taipogi rasti žemėlapyje savo buvimo vietą. Naudodami navigaciją, galite rasti optimalų maršrutą į savo numatytą vietą, netgi pastatų viduje. Galite užsiregistruokite įvairiose vietose. Galite dar kartą išgyventi tai, ką patyrėte toje vietoje, ir pasidalyti savo patirtimi su savo draugais įvairiuose socialiniuose tinkluose („SNS”).

Paslaugose taip pat yra vadovai, skirti padėti jums rasti tinkamiausius duomenis ir trečiųjų šalių pagal vietoves siūlomas paslaugas vietos mastu. Susidūrus su trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, raginame jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių privatumo politika. NOKIA nekontroliuoja ir neatsako už tų paslaugų teikimo tarnybų turinį ir savybes.

Kokią informaciją renka NOKIA?

Mes renkame šias informacijos kategorijas:

Registracija ir kontaktiniai duomenys

Kai kurioms funkcijoms gali prireikti naudoti NOKIA paskyrą, pavyzdžiui, kai norite rodyti savo buvimo vietą kitiems vartotojams arba sinchronizuoti savo adresatus. Galite toliau naudoti kitas funkcijas, neprisijungdami prie paskyros.

Buvimo vietos duomenys ir buvimo vietos informacija

Buvimo vietos duomenys ir vietos informacija mūsų Paslaugai naudojama informacija apie jūsų faktinę buvimo vietą („buvimo vietos duomenys“) ir informacija apie vietas („vietos informacija“). Buvimo vietos duomenys parodo, kur dabar esate arba kur buvote. Buvimo vietos duomenys pagrįsti turimais vietos nustatymo metodais, pavyzdžiui ASSISTED GPS arba IP adresu. Daugelyje įrenginių modelių Paslaugos vartotojo sąsaja piktograma parodo naudoto buvimo vietos nustatymo būdą. Vietos informacija yra bendroji informacija, susijusi su konkrečia geografine vietove (pvz., miestu arba restorano buvimo vieta), kurią galite būti mums pateikę, pavyzdžiui, nurodydami savo mėgstamas vietas.

Jeigu nenurodyta kitaip, jūsų buvimo vietos duomenims nustatyti naudojame atsitiktinius identifikatorius, kurie neidentifikuoja jūsų asmenybės.

Pradėjus naudoti Paslaugos programą, programa suaktyvina jūsų pasirinktus buvimo vietos nustatymo metodus, kad būtų nustatyta jūsų tuometinė buvimo vieta (daugiau informacijos apie buvimo vietos nustatymo metodus žr. toliau).

Jeigu naudojate Paslaugos funkcijas, susijusias su buvimo vietos nustatymu internete, pavyzdžiui, prašote informacijos apie artimiausiai teikiamas paslaugas arba pasiūlymus, naudojate orų prognozės funkcijas, leidžiate matyti savo buvimo vietą kitiems arba naudojate registravimosi funkciją, taip pat jeigu Paslauga prašo naujų žemėlapių naujoms vietovėms, į kurias jūs keliaujate, Paslauga gali siųsti jūsų buvimo vietos duomenis į NOKIA. Kaip papildomai apibrėžta toliau, buvimo vietos duomenys gali būti renkami, kai naudojate navigacijos funkciją – tai daroma paslaugos gerinimo sumetimais, neidentifikuojant jūsų asmeniškai. Vietos informacija gali būti siunčiama į NOKIA, pavyzdžiui, kai jūs sinchronizuojate savo mėgstamas vietas arba registruojate vietoves.

Informacija apie Paslaugos naudojimą

Mes galime rinkti bendrą statistinę informaciją apie tai, kokios Paslaugos funkcijos buvo naudotos jūsų įrenginiu, pavyzdžiui, sesijos trukmė, įvairių funkcijų spustelėjimų skaičius, ar paslauga buvo naudojama tinklo, ar atsijungimo nuo tinklo režimu, ir kita panaši informacija, nerenkant duomenų apie jūsų buvimo vietą. Dirbant atsijungus nuo tinklo, ši informacija gali būti išsaugota jūsų įrenginyje papildomam apdorojimui. Ji išsiunčiama mums, kai naudojate Paslaugą tinkle, po to ji panaikinama jūsų įrenginyje.

Kai naudojate Paslaugos automobilio navigacijos arba savo buvimo vietos nustatymo funkcijas, buvimo vietos duomenys, greitis, kryptis ir laiko žyma siunčiama iš jūsų įrenginio į NOKIA, kad būtų aptinkamos eismo spūstys, eismo modeliai, pasikeitę kelio sąlygos ir kitos panašios sąlygos, kad galėtume teikti jums geresnės kokybės paslaugas. Ši informacija yra analizuojama siekiant nustatyti nepriklausomus maršrutus ir eismo braižus; joje yra identifikatorius, kuris išlieka, kol važiuojama tuo maršrutu. Ši informacija išsiunčiama mums, kai naudojate Paslaugą tinkle, arba tuo atveju, jeigu naudojate Paslaugą atsijungę nuo tinklo, kai prijungiate savo įrenginį per NOKIA SUITE arba MAP LOADER su kompiuteriu, arba per galimus naudoti „Wi-Fi“ ryšius; paskui ji iš jūsų įrenginio ištrinama.

Techninė informacija ir jūsų sandoriai

Kai naudojate Paslaugą prisijungę prie interneto, NOKIA gali automatiškai rinkti tam tikrą techninę informaciją, pavyzdžiui, jūsų mobiliojo įrenginio tipą, unikalius įrenginio arba tinklo paslaugos teikėjo identifikatorius, interneto protokolo adresą, laiko juostą, techninius jūsų klientų duomenis ir jūsų sandorius su NOKIA.

Techninė informacija ir jūsų sandoriai Kai naudojate Paslaugą prisijungę prie tinklo, NOKIA gali automatiškai rinkti tam tikrą techninę informaciją, pavyzdžiui, jūsų mobiliojo įrenginio tipą, unikalius įrenginio arba tinklo paslaugos teikėjo identifikatorius, interneto protokolo adresą, laiko juostą, techninius jūsų klientų duomenis ir jūsų sandorius su NOKIA.

Neasmeninis buvimo vietos ar informacijos apie vietą naudojimas

Mes nesusiejame jūsų buvimo vietos duomenų arba vietos informacijos su kita jūsų informacija, galinčia atskleisti jūsų asmens tapatybę, pavyzdžiui, NOKIA paskyra, nebent jūs patys paprašėte mūsų tai padaryti. Pavyzdžiui, jeigu jūs pažymite savo buvimo padėtį žemėlapyje kaip mėgstamą, mes nesusiejame šios informacijos su jūsų buvimo vietos duomenimis, nebent jūs patys paprašėte mūsų tai padaryti. Mes taikome atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad išvengtume jūsų buvimo vietos duomenų susiejimo su kita informacija, kuri be jūsų leidimo galėtų atskleisti jūsų asmens tapatybę.

Paslaugos teikimo sąlygos

Kaip išsamiau paaiškinta privatumo politikoje, Paslaugos surinkta informacija naudojama tam, kad galėtume teikti jums šią Paslaugą, tobulinti savo produktus bei paslaugas ir bendrauti su jumis.

Mes taip pat galime naudoti šią informaciją, kad pateiktumėme jums tobulesnę paiešką ir patarimus, kad geriau padėtume jums rasti vietoves, kurios jums galėtų patikti.

Vieta pagrįsta reklama

Paslauga gali įtraukti reklamos pagal vietoves paslaugas arba tiekti kitus panašius duomenis. Tam tikslui jūsų buvimo vieta nebus nustatoma atskirai. Pavyzdžiui, jeigu jūs prašote informacijos apie orą, jums gali būti pateikiama reklama pagal tą vietovę.

Jokia informacija kitiems paslaugų teikėjams arba reklamuotojams neatskleidžiama.

Paslauga siūlo įvairių pasirinkimų, kad galėtumėte patys kontroliuoti, kaip bus renkami jūsų buvimo vietos duomenys ir kita informacija.

Paslauga siūlo įvairių pasirinkimų, kad galėtumėte patys kontroliuoti, kaip bus renkami jūsų buvimo vietos duomenys ir kita informacija. Jeigu naudojate Paslaugą atsijungę nuo tinklo, jokie jūsų buvimo vietos duomenys ir jokia kita informacija nebus siunčiami į NOKIA. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų įrenginyje vis tiek gali būti išsaugota informacija, kuri, kaip nurodyta pirmiau šiame dokumente, gali būti išsiųsta į NOKIA. Daugiau informacijos apie duomenų rinkimą, susijusį su skirtingais vietos nustatymo būdais, žr. toliau pateiktą informaciją.

Galite pasirinkti lygį, kuriuo norite dalyvauti tobulinant NOKIA produktus ir paslaugas. Galite išjungti statistinės informacijos rinkimą ir anoniminių buvimo vietos duomenų rinkimą automobilio navigacijai bei savo buvimo vietos nustatymo funkcijas, pakeisdami savo Paslaugos nuostatas. Paslauga leidžia jums ištrinti registravimosi istoriją.

Dalijimasis informacija

Jūsų buvimo vietos duomenys nebus atskleisti kitų paslaugų teikėjams arba reklamuotojams be jūsų leidimo.

Paslauga gali leisti jums rodyti savo buvimo vietos duomenis arba vietos informaciją socialiniuose tinkluose. Paslauga taip pat apima nuorodas į trečiųjų šalių svetaines ir paslaugas. Naudodami šias svetaines ir paslaugas, galite joms pateikti tuometinę savo buvimo vietą kartu su atsitiktiniu anoniminiu identifikatoriumi, skirtu reklamos pateikimui. Rekomenduojame patikrinti savo nuostatas ir tokių socialinių tinklų arba kitų trečiųjų šalių privatumo politiką, kad sužinotumėte, kaip jie apdoroja jūsų duomenis.

Kaip išsamiau paaiškinta Privatumo politikoje, mes galime dalytis jūsų asmeniniais duomenimis:

  • gavę jūsų sutikimą;

  • su NOKIA bendrovėmis ir įgaliotosiomis trečiosiomis šalimis, kurios apdoroja asmeninius duomenis mūsų vardu;

  • kai tai privaloma pagal įstatymus.

Informacija apie buvimo vietos nustatymo metodus

Priklausomai nuo jūsų įrenginio ir nuostatų, jūsų buvimo vietai nustatyti Paslauga naudoja įvairius skirtingus buvimo vietos nustatymo metodus. Šiems vietos nustatymo metodams gali būti naudojamas palydovas, „Wi-Fi“ arba kiti tinklo pagrindu gauti buvimo vietos duomenys. Bendrai naudojant šiuos buvimo vietos nustatymo metodus, NOKIA gali pasiūlyti patį tiksliausią buvimo vietos nustatymą net mažos tinklo aprėpties vietovėse ir pastatų viduje.

Priklausomai nuo galimų buvimo vietos nustatymo nuostatų, įrenginys gali prisijungti prie kitų paslaugų teikėjų serverių, pavyzdžiui, prie operatorių, kurių NOKIA nekontroliuoja arba nenaudoja. Rekomenduojame patikrinti savo nuostatas ir tokių paslaugų teikėjų privatumo politiką, kad sužinotumėte, kaip jie apdoroja jūsų buvimo vietos duomenis.

Kokia informacija renkama?

A-GPS ir „Wi-Fi“ / WLAN pagrįsti buvimo vietos nustatymo metodai naudoja žinomas mobiliųjų bazinių stočių (mobiliųjų ID) ir „Wi-Fi“ / WLAN taškų buvimo vietas. Jums naudojant šiuos buvimo vietos nustatymo metodus, jūsų įrenginys keičiasi šia informacija su buvimo vietos nustatymo serveriu, kad greičiau ir tiksliau pateiktų jums jūsų buvimo vietos duomenis.

Jums naudojant A-GPS buvimo vietos nustatymo būdą, jūsų įrenginys siunčia informaciją apie artimiausių mobiliųjų bazinių stočių GPS vietą (jeigu įmanoma) ir mobiliuosius ID į buvimo vietos nustatymo serverį. Jums naudojant „Wi-Fi“ / WLAN buvimo vietos nustatymo būdą, jūsų įrenginys siunčia informaciją apie GPS vietą (jeigu įmanoma), MAC adresą, pasiekiamų „Wi-Fi“ / WLAN tinklų signalo stiprumą ir vietą buvimo vietos nustatymo serveriui. Jums naudojant mobiliojo ID buvimo vietos nustatymo būdą, į buvimo vietos nustatymo serverį siunčiama informacija apie artimiausių mobiliųjų bazinių stočių mobiliuosius ID. Be to, priklausomai nuo buvimo vietos nustatymo būdo, yra renkami duomenys, pvz., unikalūs įrenginio ar tinklo paslaugų teikėjo identifikatoriai.

Naudojant mūsų buvimo vietos nustatymo metodus, kitos informacijos, pavyzdžiui, tinklo bet kokio naudojimo dažnumo duomenų, IP adreso arba SSID/tinklo pavadinimo, NOKIA nerenka.

Jeigu naudojate tik GPS arba kitus per palydovą veikiančius buvimo vietos nustatymo metodus, jokie buvimo vietos duomenys ir jokia kita informacija į NOKIA nesiunčiama tam, kad būtų naudojami buvimo vietos nustatymo metodai. Visgi atkreipkite dėmesį, kad paslaugoms, pagrįstoms įvairiais buvimo vietos nustatymo metodais, vis tiek gali naudojami buvimo vietos duomenys, sukuriami naudojant tam tikrą buvimo vietos nustatymo metodą.

Kaip mes naudojame surinktą informaciją?

A-GPS, mobiliojo ID pagrįstas buvimo vietos nustatymas ir buvimo vietos nustatymas naudojant „Wi-Fi“ / WLAN veikia priklauso nuo žinomų mobiliojo tinklo narvelio ID arba „Wi-Fi“ / WLAN buvimo vietų. Surinkta informacija yra apdorojama, kad jums būtų pateikiami patikimi buvimo vietos duomenys ir išlaikomas informacijos, saugojamos mūsų buvimo vietų nustatymo serveryje, tikslumas, pavyzdžiui, siekiant užtikrinti, kad mobiliojo tinklo narvelio ID vieta yra teisinga.

Informacija, surinkta mūsų buvimo vietų nustatymo serveriuose, saugojama nepriklausomai ir atskirai nuo bet kokių kitų NOKIA paslaugų duomenų bazių. Ji apdorojama anonimiškai ir nebus susieta su informacija, surinkta apie jūsų Paslaugos naudojimą, su jūsų NOKIA paskyra ar bet kuria kita asmenį identifikuojančia informacija. Jokia informacija kitiems paslaugų teikėjams arba reklamuotojams.

Jokia informacija kitiems paslaugų teikėjams arba reklamuotojams neatskleidžiama.

Galite bet kuriuo metu įjungti ir išjungti vieną arba daugiau buvimo vietos nustatymo metodų savo įrenginio nuostatose. Šią funkciją išjungus, jokie susiję duomenys nerenkami. Priklausomai nuo jūsų įrenginio, taip pat galite keisti buvimo vietos nustatymo serverį, į kurį siunčiama informacija, susijusi su buvimo vietos nustatymo metodų naudojimu.

Kita informacija

Patariame būti apdairiems įvardijant savo mėgstamas vietas. Pavyzdžiui, jeigu nenorite, kad visi Paslaugos naudotojai žinotų, kur yra jūsų namai, nevadinkite savo namų buvimo vietos „namais“ ir nesidalykite šia informacija su visais vartotojais.

Prašome pranešti mums, jeigu aptiktumėte bet kokių nederamo pobūdžio duomenų. Daugiau informacijos apie mūsų privatumo praktiką žr. mūsų Privatumo politiką. Informacijos apie paslaugą rasite mūsų pagalbos puslapiuose.

Su mumis galite susisiekti per mūsų klientų aptarnavimo centrą arba naudodami šiuos kontaktinius duomenis:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Būtume dėkingi už Jūsų nuomonę

Baigę pateikite nuomonę apie mūsų svetainę

Dalyvaukite trumpame tyrime ir papasakokite mums apie savo patirtį internete. Pabaigus naršyti, bus atvertas klausimyno, kurį reikėtų užpildyti, langas.

Spustelėkite toliau esantį mygtuką tik tada, kai baigsite naršyti

Dėkojame!

Kai uždarysite tinklavietę, čia atsiras klausimynas

Baigę pateikite nuomonę apie mūsų svetainę

Spustelėkite toliau esantį mygtuką tik tada, kai baigsite naršyti

Dėkojame!

Tyrimas bus išsiųstas el. paštu.