Galutinio vartotojo programinės įrangos sutartis

„Microsoft Mobile“ jums pateikia programinę įrangą ir turinį, kurie priklauso bendrovei „Microsoft Mobile“ ir jos licenciarams. Ši sutartis yra tarp jūsų ir „„Microsoft Mobile Oy““ ir jos filialų, jeigu esate JAV gyventojas, tarp jūsų ir „Nokia Inc.“ ir pakeičia visą ankstesnę informaciją apie šią programinę įrangą. Ši sutartis yra dėl ribotų, nekomercinio galutinio vartotojo teisių; tai nėra pardavimo sutartis.

Jei nesilaikysite kurios nors šios sutarties nuostatų, jūsų galutinio naudotojo teisės automatiškai ir nedelsiant panaikinamos be perspėjimo iš bendrovės „Microsoft Mobile“.

Galite diegti ir naudoti vieną programinės įrangos egzempliorių savo „Microsoft Mobile“ įrenginyje ir (arba) kompiuteryje. „Microsoft Mobile“ nesuteikia daugiau jokių teisių ar licencijų nei aiškiai išreiktų, nei numanomų. Draudžiama perkelti, platinti, keisti, versti, parduoti, sublicencijuoti, nuomoti, imtis atvirkštinės inžinerijos veiksmų, kitaip mėginti atskleisti programinės įrangos programinį kodą arba kurti išvestinius programinės įrangos produktus. Atvirojo kodo programinei įrangai taikomos atitinkamos Atvirojo kodo nuostatos.

Jūsų įrenginys gali tikrinti, ar yra programinės įrangos atnaujinimų iš „Microsoft Mobile“. „Microsoft Mobile“ gali pateikti programinės įrangos atnaujinimus, kuriuos „Microsoft Mobile“ laiko esant svarbiais arba itin svarbiais; tokiu atveju negalite naudotis ankstesne programinės įrangos versija.

Programinei įrangai gali būti eksporto apribojimai pagal JAV Eksporto administracijos taisykles ir kitus importo ar eksporto teisės aktus. Jūs sutinkate griežtai laikytis importo ir eksporto nuostatų ir patvirtinate, kad jūsų pareiga gauti licencijas programinę įrangą eksportuoti, pakartotinai eksportuoti, perkelti arba importuoti.

Kiek tai laidžia įstatymai, (i) programinė įranga pateikiama „kokia yra“ be jokių garantijų ar palaikymo; (ii) bendrovė „Microsoft Mobile“, jos darbuotojai ir licenciarai neatsako už jokią žalą, įskaitant be apribojimų tiesioginę ir netiesioginę žalą.  Jeigu jūsų jurisdikcijoje neleidžiama atsisakyti atsakomybės, tačiau leidžiama ją riboti, tuomet didžiausia atlyginimo suma yra 50 JAV dolerių.

Šios nuostatos neišskiria ir neriboja jokių jūsų privalomų teisių jūsų gyvenamoje šalyje, kurių pagal įstatymus negalima panaikinti. Jei šios sutarties nuostata yra netinkama, kitų nuostatų galiojimas lieka nepakitęs.

Šiai sutarčiai galioja Suomijos įstatymai nepaisant jos prieštaravimo įstatymų nuostatoms. Jei esate JAV gyventojas, šiai sutarčiai taikomi Niujorko įstatymai, nepaisant įstatymų nuostatų pasirinkimo; tokiu atveju jurisdikcija ir išskirtinė bylos nagrinėjimo vieta veiksmams, siekiant vykdyti sutartį, yra atitinkami federaliniai ar valstijos teismai Niujorko apygardoje, Niujorke.

Būtume dėkingi už Jūsų nuomonę

Baigę pateikite nuomonę apie mūsų svetainę

Dalyvaukite trumpame tyrime ir papasakokite mums apie savo patirtį internete. Pabaigus naršyti, bus atvertas klausimyno, kurį reikėtų užpildyti, langas.

Spustelėkite toliau esantį mygtuką tik tada, kai baigsite naršyti

Dėkojame!

Kai uždarysite tinklavietę, čia atsiras klausimynas

Baigę pateikite nuomonę apie mūsų svetainę

Spustelėkite toliau esantį mygtuką tik tada, kai baigsite naršyti

Dėkojame!

Tyrimas bus išsiųstas el. paštu.