Tinklavietės naudojimo sąlygos

Naudodamiesi Prietaisų ir Paslaugų tinklalapiais (kurie yra susiję ir susieti nuorodomis su šiomis teisinėmis sąlygomis) jūs sutinkate su žemiau pateiktomis sąlygomis. Jeigu nesutinkate su šiomis sąlygomis, atminkite, kad jums neleidžiama naudotis šia svetaine.

Šių žiniatinklio tinklalapių autorinės teisės priklauso © Microsoft Mobile Oy 2013 (“Microsoft”). Saugomos visos teisės, kurios nebuvo aiškiai ir konkrečiai suteiktos. Atkūrimas, perdavimas, platinimas ar saugojimas dalies ar viso turinio bet kokia forma be išankstinio rašytinio NOKIA leidimo yra draudžiamas, išskyrus pagal nustatytas sąlygas. „Microsoft“ leidžia naršyti šiuose žiniatinklio tinklalapiuose jūsų kompiuteriu ar spausdinti ištraukas iš šių tinklalapių tik savo asmeniniam naudojimui ir ne tolimesniam platinimui, išskyrus atvejus, kai yra raštiškas „Microsoft“ sutikimas. Atskiriems dokumentams šiuose žiniatinklio tinklalapiuose gali būti taikomos papildomos sąlygos, nurodytos tuose dokumentuose.

Leidžiamas asmeninis, ne komercinis šios svetainės ir jos turinio naudojimas. Pareiškimai spaudai ir kiti dokumentai, priskiriami viešiems, gali būti naudojami viešuosiuose ryšiuose, jei nurodomas informacijos šaltinis.

Ši svetainė ir jos turinys pateikiamas jūsų patogumui. šių žiniatinklio tinklalapių turinys pateikiamas „kaip yra“ ir „kai yra“. „Microsoft“ negarantuoja, kad tinklalapiai bus be klaidų ar jų veikimas bus nepertraukiamas. „Microsoft“ pasilieka teisę koreguoti tinklalapius arba bet kada panaikinti prieigą prie jų. NETEIKIAMA JOKIA IŠREIKŠTA ARBA NUMANOMA GARANTIJA, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPRIBOJANT PAVADINIMO, TEISIŲ NEPAŽEIDIMO AR NUMANOMOS KOMERCINĖS NAUDOS GARANTIJOMIS ARBA TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, SUSIETAI SU ŠIŲ TINKLALAPIŲ PASIEKIAMUMU, TIKSLUMU, PATIKIMUMU AR JŲ TURINIU. „MICROSOFT“ NĖRA NIEKAIP ATSAKINGA UŽ BET KOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ŠALUTINIUS, SPECIALIUS IR PASEKMINIUS NUOSTOLIUS, NEGAUTĄ PELNĄ AR VERSLO VEIKLOS PERTRAUKIMĄ DĖL NAUDOJIMOSI AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS ŠIA PASLAUGA, NET JEIGU BENDROVEI „MICROSOFT“ BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA ATSISAKYTI KAI KURIŲ GARANTIJŲ AR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMŲ, TODĖL KAI KURIE APRIBOJIMAI GALI JUMS NEGALIOTI. TOKIU ATVEJU „MICROSOFT“ ATSAKOMYBĖ RIBOJAMA DIDŽIAUSIA APIMTIMI, KURIĄ LEIDŽIA ĮSTATYMAI.

Kad lengvai pasiektumėte, „Microsoft“ gali pateikti saitus į trečiosioms šalims priklausančias ar valdomas svetaines internete. Prieš naudodamiesi tokia svetaine, turėtumėte peržiūrėti ir sutikti su tos svetainės naudojimosi sąlygomis. Jūs taip pat sutinkate, kad „Microsoft“ niekaip nevaldo tų svetainių turinio ir negali prisiimti jokios atsakomybės už tų trečiųjų šalių sukurtą ar publikuotą turinį. Be to, saitas į trečiosios šalies svetainę nereiškia, kad „Microsoft“ palaiko tą svetainę arba produktus, arba paslaugas, nurodytas trečios šalies svetainėje.

Pateikdami medžiagą į bet kuriuos mūsų serverius, pvz., el. paštu ar per šiuos žiniatinklio tinklalapius, sutinkate: (a) medžiagoje negali būti nieko neteisėto ar kitaip netinkamo publikuoti; (b) prieš pateikdami bet kokią medžiagą protinga apimtimi stengsitės skenuoti ir pašalinti virusus ar kitus teršiančius ar destruktyvius elementus; ir (c) medžiaga priklauso jums arba turite neribotą teisę pateikti ją mums ir „Microsoft“ gali nemokamai publikuoti šią medžiagą ir (arba) ją ar joje pateiktas idėjas panaudoti mūsų produktuose neatsiskaitydami ir teisiškai neatsakydami (d) jūs sutinkate nekelti ieškinio prieš mus dėl medžiagos, kurią pateikiate ir sutinkate garantuoti mūsų nebaudžiamumą, jeigu trečioji šalis imsis veiksmų prieš mus dėl jūsų pateiktos medžiagos.

„Microsoft“ netikrina ir negali peržiūrėti svetainėje vartotojų talpinamo turinio ir neatsako už šį turinį. „Microsoft“ gali bet kada savo nuožiūra pašalinti bet kokį vartotojų publikuotą turinį.

NOKIA yra registruotasis „Nokia Corporation“ prekės ženklas. Produktų pavadinimai yra prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Microsoft Corporation“ arba „Nokia Corporation“, arba atitinkamiems jų filialams. Kiti čia paminėti gaminių ir bendrovių pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekės ženklai arba prekių pavadinimai. Jūsų prieiga prie šios svetainės negali būti vertinama kaip nutuokiamas leidimas, licencija ar teisė naudoti kuriuos nors ženklus, esančius šioje svetainėje be išankstinio raštiško NOKIA ar atitinkamų trečiųjų šalių sutikimo.

Autorių teisės © „Microsoft Mobile Oy“, 2014 m. Visos teisės saugomos.

Būtume dėkingi už Jūsų nuomonę

Baigę pateikite nuomonę apie mūsų svetainę

Dalyvaukite trumpame tyrime ir papasakokite mums apie savo patirtį internete. Pabaigus naršyti, bus atvertas klausimyno, kurį reikėtų užpildyti, langas.

Spustelėkite toliau esantį mygtuką tik tada, kai baigsite naršyti

Dėkojame!

Kai uždarysite tinklavietę, čia atsiras klausimynas

Baigę pateikite nuomonę apie mūsų svetainę

Spustelėkite toliau esantį mygtuką tik tada, kai baigsite naršyti

Dėkojame!

Tyrimas bus išsiųstas el. paštu.