Nokia Lumia 900 - Mans tālrunis sakarst

Mēģiniet samazināt vienlaikus izmantoto programmu un funkciju skaitu.

Parasti tālruņa sakaršana ir normāla parādība, piemēram, ja izmantojat vairākas augstas veiktspējas programmas, ilgstoši klausāties mūziku vai tālrunis tiek lādēts. Arī apkārtējās vides temperatūra var izraisīt tālruņa sakaršanu.

Jūsu tālrunis atbilst Nokia augstajiem pārbaudes standartiem saistībā ar ierīču drošību. Nokia arī atbilst starptautiskajiem drošības standartiem (IEC 60950-1) un konkrētas valsts prasībām.

Lai izvairītos no pārmērīgas sakaršanas un aizsargātu sevi, tālrunis var automātiski palēnināt darbību, aizvērt programmas un, ja nepieciešams, pats izslēgties.