Lietotāja programmatūras līgums

Microsoft Mobile jūsu vajadzībām nodrošina noteiktu programmatūru un saturu, kas ir Microsoft Mobile vai Microsoft Mobile licencētāju īpašums (“Programmatūra”). Šis līgums ir noslēgts starp jums un Microsoft Mobile Oy un tās filiālēm, ja esat ASV iedzīvotājs, starp jums un Nokia Inc. , un tas aizstāj jebkādas iepriekšējās vienošanās saistībā ar Programmatūru. Šis ir ierobežotu, nekomerciālu lietotāja tiesību līgums, nevis pārdošanas līgums.

Ja jūs pārkāpjat kādu no šī Līguma noteikumiem, jūsu lietotāja tiesības tiek automātiski un nekavējoties pārtrauktas bez iepriekšēja Microsoft Mobile brīdinājuma.

Jūs drīkstat Microsoft Mobile ierīcē un/vai datorā instalēt un lietot vienu Programmatūras kopiju. Microsoft Mobile jums nepiešķir nekādas citas tiešas vai netiešas tiesības vai licences. Šo Programmatūru nedrīkst pārsūtīt, izplatīt, modificēt, tulkot, pārdot, apakšlicencēt, iznomāt, izīrēt, veikt tās reverso inženieriju un citādi mēģināt atklāt tās pirmkodu vai veidot tās atvasinājumus. Uz atklātā avota licencētu programmatūru attiecas piemērojamie atklātā avota nosacījumi.

Ierīce var pārbaudīt Microsoft Mobile programmatūras atjauninājumu pieejamību. Microsoft Mobile drīkst nodrošināt Programmatūras atjauninājumus, kurus Microsoft Mobile uzskata par svarīgiem vai kritiskiem, un šādā gadījumā jūs nedrīkstat turpināt lietot Programmatūras iepriekšējo versiju.

Programmatūra var būt pakļauta ASV Eksporta administrācijas noteikumos noteiktajiem eksporta kontroles pasākumiem, kā arī citu importa vai eksporta kontroles normatīvo aktu prasībām. Jūs piekrītat stingri ievērot visas piemērojamās importa un eksporta prasības, kā arī apstiprināt, ka jums ir pienākums iegādāties licences Programmatūras eksportēšanai, tālākeksportēšanai, nodošanai citām personām vai importēšanai.

Piemērojamo likumu maksimāli atļautajās robežās i) Programmatūra tiek nodrošināta, kāda tā ir, bez jebkāda veida garantijas vai atbalsta; un ii) Microsoft Mobile, tā darbinieki un licencētāji nav atbildīgi par nekāda veida kaitējumu, tostarp un bez ierobežojumiem tiešu un netiešu kaitējumu.  Ja jūsu jurisdikcijā nav atļauta saistību izslēgšana, tomēr ir atļauta saistību ierobežošana, maksimālā atgūstamā summa ir 50 ASV dolāri.

Šie noteikumi neizslēdz un neierobežo jūsu obligātās tiesības, kādas ir spēkā jūsu dzīvesvietas valstī un nav atsaucamas saskaņā ar likumu. Ja kāds šī līguma nosacījums tiek uzskatīts par nederīgu, tas neietekmē pārējo nosacījumu derīgumu.

Šo līgumu reglamentē Somijas likumi, neņemot vērā tiesību normu kolīzijas. Ja esat ASV iedzīvotājs, šo līgumu reglamentē Ņujorkas likumi, neņemot vērā tiesību normu izvēles nosacījumus, un šādā gadījumā vienīgā jurisdikcija un rīcības pamats šī līguma piemērošanai ir attiecīgās Ņujorkas pavalsts, Ņujorkas federālā vai štata tiesas.

Mēs priecātos saņemt jūsu atsauksmes.

Kad esat pabeidzis, sniedziet atsauksmi par mūsu tīmekļa vietni.

Aizpildiet šo nelielo anketu par to, kāda bijusi jūsu pieredze tiešsaistē. Kad būsit pabeidzis pārlūkošanu, jums tiks piedāvāts aizpildīt aptauju.

Noklikšķiniet uz zemāk esošās pogas tikai tad, kad esat pabeidzis pārlūkošanu.

Paldies!

Aptauja tiks atvērta, kad iziesit no vietnes.

Kad esat pabeidzis, sniedziet atsauksmi par mūsu tīmekļa vietni.

Noklikšķiniet uz zemāk esošās pogas tikai tad, kad esat pabeidzis pārlūkošanu.

Paldies!

Aptauja tiks nosūtīta e-pastā.