Karšu lietotnes

Spēkā stāšanās datums: 25.4.2014.

Jūsu datu konfidencialitāte Map lietojumprogrammās

Nokia konfidencialitātes politikā ir skaidrots, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati laikā, kad lietojat mūsu produktus un pakalpojumus. Uz Map lietojumprogrammu, tostarp Maps, Drive, Check-In un Guides (“Pakalpojums”) lietošanu attiecas arī tālāk norādītie nosacījumi.

Šī dokumenta mērķis ir sniegt pamatinformāciju par datu apstrādi dažādu Pakalpojumā pieejamo funkciju kontekstā. Šī Pakalpojuma funkcijas nodrošina iespēju atrast vietas un adreses kartē, mijiedarboties ar tām un piekļūt atbilstošam saturam, kā arī noteikt atrašanās vietu kartē. Izmantojot navigāciju, varat atrast piemērotāko maršrutu, lai nokļūtu galamērķī, pat ēkās. Varat arī reģistrēt savu atrašanās vietu. Varat atklāt draugiem un kopīgot ar informāciju par savu atrašanās vietu, izmantojot dažādus sabiedrisko tīklu pakalpojumus (Social Networking Services — SNS).

Pakalpojumos ir iekļauti arī ceļveži, kurus var izmantot lokālā mērogā, lai atrastu piemērotāko saturu un atrašanās vietā pieejamos pakalpojumus, ko nodrošina trešās puses. Mijiedarbības laikā ar trešajām pusēm ieteicams izskatīt attiecīgo trešo pušu konfidencialitātes politiku. Nokia nekontrolē un nav atbildīga par šādu pakalpojumu saturu un funkcijām.

Kādu informāciju Nokia apkopo?

Mēs apkopojam informāciju šādās kategorijās:

Reģistrācijas informācija un kontaktinformācija

Dažu funkciju izmantošanai var būt nepieciešams Nokia konts, piemēram, ja jūs vēlaties informēt citus par savu atrašanās vietu vai sinhronizēt kontaktinformāciju. Pārējās Pakalpojuma funkcijas varat izmantot nepiesakoties.

Atrašanās vietas dati un informācija par vietu

Pakalpojumā tiek izmantota informācija par jūsu faktisko atrašanās vietu (“Atrašanās vietas dati”) un informāciju par vietām (“Informācija par vietu”). Atrašanās vietas dati norāda jūsu pašreizējo vai bijušo atrašanās vietu. Atrašanās vietas dati tiek noteikti, pamatojoties uz pieejamām pozicionēšanas metodēm, piemēram, atbalstītā GPS vai IP adrese. Daudzos ierīču modeļos izmantotā pozicionēšanas metode tiek identificēta Pakalpojuma saskarnē ar ikonu. Informācija par vietu ir vispārīga informācija par konkrētu ģeogrāfisko vietu (piemēram, pilsētu vai restorāna atrašanās vietu), kuru esat mums norādījis, piemēram, kā savu iecienīto vietu.

Ja nav īpaši norādīts, saistībā ar jūsu atrašanās vietu mēs izmantojam gadījumskaitļa identifikatorus, kas neidentificē jūs personīgi.

Kad sākat lietot Pakalpojuma lietojumprogrammu, tā aktivizē jūsu atlasītās pozicionēšanas metodes, lai iegūtu datus par jūsu pašreizējo atrašanās vietu (papildinformāciju par pozicionēšanas metodēm skatiet tālāk).

Pakalpojums var sūtīt jūsu atrašanās vietas datus korporācijai Nokia laikā, kad tiešsaistē izmantojat Pakalpojuma funkcijas, kurās iespējoti vietnoteices pakalpojumi, piemēram, jautājat informāciju par apkaimē pieejamiem pakalpojumiem vai piedāvājumiem, izmantojat meteoroloģijas funkcijas, publiskojat savu atrašanās vietu vai izmantojat reģistrēšanās funkciju, kā arī tad, kad Pakalpojums pieprasa jaunas kartes jauniem rajoniem, uz kuriem esat pārvietojies. Kā norādīts tālāk, jūsu atrašanās vietas dati var tikt apkopoti laikā, kad izmantojat navigācijas funkciju; tas tiek darīts ar mērķi uzlabot mūsu pakalpojumus neidentificējot jūs personiski.p Informācija par vietu var tikt nosūtīta korporācijai Nokia, piemēram, gadījumos, kad sinhronizējat izlases vienumus vai reģistrējat savu atrašanās vietu.

Informācija par Pakalpojuma lietojumu

Mēs drīkstam apkopot vispārēju statistikas informāciju par to, kādas Pakalpojuma funkcijas ir izmantotas ierīcē, informāciju par sesijas ilgumu, klikšķu skaitu dažādās funkcijās, par to, vai pakalpojums tika izmantots tiešsaistes vai bezsaistes režīmā, un citu informāciju, neapkopojot jūsu atrašanās vietas datus. Bezsaistes režīmā šī informācija var tikt glabāta jūsu ierīcē, lai tiktu papildu apstrādāta. Tā tiek mums nosūtīta brīdī, kad lietojat Pakalpojumu tiešsaistē, un pēc tam tiek izdzēsta no ierīces.

Kad izmantojat Pakalpojuma nodrošinātās autovadīšanas navigācijas vai “manas pozīcijas” funkcijas, korporācijai Nokia neatkarīgos un nesaistītos intervālos no jūsu ierīces tiek sūtīta informācija par atrašanās vietu, ātrumu, virzienu un laikspiedolu, lai noteiktu satiksmes sastrēgumus, satiksmes modeļus, izmaiņas ceļu apstākļos un citus līdzīgus apstākļus, lai mēs jums varētu sniegt kvalitatīvākus pakalpojumus. Šī informācija tiek analizēta, lai noteiktu neatkarīgus maršrutus un satiksmes modeļus, un tajā ir iekļauts identifikators, kas ir spēkā visā maršruta laikā. Šī informācija mums tiek nosūtīta laikā, kad Pakalpojumu lietojat tiešsaistē, kā arī laikā, kad Pakalpojumu lietojat bezsaistē, pieslēdzot ierīci datoram, izmantojot Nokia Suite vai karšu lādētāju vai arī izmantojot pieejamos Wi-Fi savienojumus, un pēc tam šī informācija tiek izdzēsta no ierīces.

Tehniskā informācija un jūsu veiktās darbības

Laikā, kad lietojat Pakalpojumu, Nokia drīkst automātiski apkopot noteiktu tehnisku informāciju, piemēram, informāciju par mobilās ierīces modeli, unikālās ierīces vai tīkla pakalpojumu sniedzēja identifikācijas datus, interneta protokola adresi, laika joslu, klienta tehnisko informāciju, kā arī informāciju par darbībām, ko esat veicis saistībā ar Nokia.

Kā mēs izmantojam jūsu datus

Atrašanās vietas datu vai informācijas par vietu bezpersoniska izmantošana

Jūsu atrašanās vietas dati vai informācija par vietu netiek saistīta ar citu personu identificējošu informāciju, piemēram, Nokia kontu, izņemot gadījumos, kad esat lūdzis mums veikt šādas darbības. Piemēram, ja norādāt uz vietu kartē, lai to pievienotu izlasei, mēs šo informāciju nesaistām ar jūsu atrašanās vietas datiem, izņemot gadījumos, kad esat lūdzis mums veikt šādas darbības. Mēs veicam atbilstīgus tehniska un organizatoriska rakstura pasākumus, lai nepieļautu jūsu atrašanās vietas datu saistīšanu ar citu personu identificējošu informāciju bez jūsu atļaujas.

Pakalpojumu nodrošināšana

Kā sīkāk skaidrots konfidencialitātes politikā, Pakalpojuma sniegšanas gaitā apkopotā informācija tiek izmantota, lai sniegtu jums Pakalpojumu, izstrādātu mūsu izstrādājumus un pakalpojumus, kā arī sazinātos ar jums un sniegtu ieteikumus.

Turklāt mēs drīkstam izmantot šo informāciju, lai jums nodrošinātu uzlabotas meklēšanas iespējas un sniegtu ieteikumus, kas palīdzētu jums atrast vietas, kuras jums varētu patikt.

Atrašanās vietai atbilstoša reklāma

Pakalpojumā var būt iekļauta atrašanās vietai atbilstošu reklāmu vai līdzīga satura rādīšana. Šajā nolūkā netiekat pozicionēts atsevišķi. Piemēram, ja vēlaties saņemt meteoroloģijas informāciju, iespējams, tiek rādīts arī attiecīgajai atrašanās vietai atbilstošs reklāmas saturs.

Jūsu izvēles iespējas

Pakalpojums piedāvā dažādas iespējas, kā kontrolēt to, kā tiek apkopoti atrašanās vietas dati un cita informācija.

Pakalpojumu varat izmantot tiešsaistes vai bezsaistes režīmā. Ja Pakalpojumu lietojat bezsaistes režīmā, korporācijai Nokia netiek sūtīti ne jūsu atrašanās vietas dati, ne cita informācija. Tomēr ņemiet vērā, ka informācija var tikt saglabāta ierīcē un var tikt nosūtīta korporācijai Nokia, kā tas izklāstīts iepriekš šajā dokumentā. Papildinformāciju par datu apkopošanu saistībā ar dažādu pozicionēšanas metožu lietojumu skatiet tālāk.

Varat izvēlēties, kādā mērā piedalīties Nokia produktu un pakalpojumu izstrādes procesā. Varat atspējot statistikas informācijas, kā arī anonīmu atrašanās vietas datu apkopošanu autobraucēju navigācijas un funkcijas “mana pozīcija” vajadzībām, mainot Pakalpojuma iestatījumus. Pakalpojumā ir pieejama iespēja dzēst reģistrācijas vēsturi.

Informācijas kopīgošana

Jūsu atrašanās vietas dati netiek bez jūsu atļaujas izpausti citiem pakalpojumu sniedzējiem vai reklāmdevējiem.

Pakalpojumā var būt pieejama iespēja publiskot atrašanās vietas datus vai informāciju par vietu, izmantojot sabiedriskos tīklus. Pakalpojumā ir arī iekļauts trešo pušu vietņu un pakalpojumu saturs un attiecīgas saites. Mijiedarbības laikā ar šādām vietnēm un pakalpojumiem, reklāmu rādīšanas nolūkos var tikt norādīta jūsu pašreizējā atrašanās vieta, izmantojot anonīmu gadījumskaitļa identifikatoru. Ieteicams pārbaudīt savus iestatījumus šādos sabiedriskajos tīklos vai citu trešo pušu pakalpojumos, kā arī izskatīt attiecīgās konfidencialitātes politikas, lai gūtu izpratni par to, kā tiek apstrādāta jūsu informācija.

Saskaņā ar konfidencialitātes politiku mēs drīkstam kopīgot jūsu personas datus šādos gadījumos:

  • ar jūsu atļauju;

  • sadarbībā ar Nokia uzņēmumiem un pilnvarotām trešajām pusēm, kas nodrošina personīgo datu apstrādi mūsu vārdā;

  • gadījumos, kad pastāv attiecīga likumos noteikta prasība.

Informācija par pozicionēšanas metodēm

Atkarībā no jūsu ierīces un iestatījumiem, Pakalpojums izmanto dažādas pozicionēšanas metodes, lai noteiktu jūsu atrašanās vietu. Šādās pozicionēšanas metodēs var tikt izmantoti satelīta, Wi-Fi vai citi tīklā atrodami atrašanās vietas dati. Apvienojot dažādas pozicionēšanas metodes, korporācija Nokia var piedāvāt vislabāko iespējamo pozicionēšanas precizitāti arī zonās ar vāju signālu, kā arī telpās.

Atkarībā no pieejamajiem pozicionēšanas iestatījumiem, ierīce var veidot savienojumu ar citu pakalpojumu sniedzēju serveriem, piemēram, operatoriem, kuru darbību Nokia nekontrolē un nepārvalda. Ieteicams pārbaudīt savus iestatījumus šādos sabiedriskajos tīklos vai citu trešo pušu pakalpojumos, kā arī izskatīt attiecīgās konfidencialitātes politikas, lai gūtu izpratni par to, kā tiek apstrādāti jūsu atrašanās vietas dati.

Kāda informācija tiek apkopota?

A-GPS un WiFi/WLAN pozicionēšanas metodēs tiek izmantotas labi zināmas mobilo bāzes staciju (šūnas ID) un WiFI/WLAN punktu atrašanās vietas. Šo pozicionēšanas metožu lietošanas laikā notiek informācijas apmaiņa starp ierīci un pozicionēšanas serveri, lai jums pēc iespējas ātrāk nodrošinātu pēc iespējas precīzus atrašanās vietas datus.

A-GPS pozicionēšanas laikā ierīce pozicionēšanas serverim sūta informāciju par GPS atrašanās vietu (kad tā pieejama) un tuvumā esošo mobilo bāzes staciju šūnas ID. Wi-Fi/LAN pozicionēšanas laikā ierīce pozicionēšanas serverim sūta informāciju par GPS atrašanās vietu (kad tā pieejama), MAC adresi, pieejamo Wi-Fi/WLAN tīklu signāla stiprumu un atrašanās vietu. Izmantojot šūnas ID pozicionēšanas metodes, pozicionēšanas serverim tiek sūtīta informācija par tuvumā esošo mobilo bāzes staciju šūnas ID. Turklāt atkarībā no pozicionēšanas metodes tiek apkopoti arī tādi dati, kā, piemēram, ierīces vai tīkla pakalpojumu sniedzēja unikālie identifikatori.

Korporācija Nokia neapkopo citu informāciju saistībā ar pozicionēšanas metodēm, piemēram, informāciju par tīkla datplūsmas saturu, IP adresi vai SSID/tīkla nosaukumu.

Ja izmantojat GPS vai citas satelīta pozicionēšanas metodes, pozicionēšanas metodes kontekstā korporācijai Nokia netiek sūtīti atrašanās vietas dati vai cita informācija. Tomēr, ņemiet vērā, ka pozicionēšanas metodes rezultātā radītie atrašanās vietas dati var tikt izmantoti pakalpojumos, kuros tiek izmantotas dažādas pozicionēšanas metodes.

Kā mēs izmantojam iegūto informāciju?

A-GPS, šūnas ID atrašanās vietas un Wi-Fi/WLAN pozicionēšanas pamatā tiek izmantota šūnas ID vai Wi-Fi/WLAN punkta zināmā atrašanās vieta. Apkopotā informācija tiek apstrādāta, lai jums sniegtu uzticamus atrašanās vietas datus, kā arī nodrošinātu mūsu pozicionēšanas serverī glabātās informācijas precizitāti, piemēram, lai pārbaudītu, vai šūnas ID atrašanās vieta ir pareiza.

Mūsu pozicionēšanas serveros apkopotā informācija tiek glabāta neatkarīgi un atsevišķi no citu Nokia pakalpojumu datu bāzēm. Tā tiek apstrādāta anonīmi, un netiek saistīta ar apkopoto informāciju par to, kā lietojat Pakalpojumu, jūsu Nokia kontu vai jebkādu citu personu identificējošu informāciju. Ņemiet vērā, ka šī informācija nekādā veidā netiek izpausta citiem pakalpojumu sniedzējiem vai reklāmdevējiem.

Jūsu izvēles iespējas

Jebkurā brīdī ierīces iestatījumu izvēlnē varat iespējot vai atspējot vienu vai vairākas pozicionēšanas metodes. Ja funkcija ir atspējota, saistītie dati netiek apkopoti. Atkarībā no ierīces, iespējams, varat arī mainīt to, kuram pozicionēšanas serverim tiek sūtīta informācija par to, kā izmantojat pozicionēšanas metodes.

Cita informācija

Ieteicams rūpīgi pārdomāt, pirms norādāt savas iecienītākās vietas. Piemēram, ja nevēlaties, lai visi Pakalpojuma lietotāji zinātu jūsu mājas atrašanās vietu, nepiešķiriet attiecīgajai atrašanās vietai nosaukumu “mājas” un nepubliskojiet to ar visiem lietotājiem.

Lūdzu, dariet mums zināmu, ja konstatējat saturu, kas jums šķiet neatbilstīgs pēc būtības. Papildinformāciju par mūsu praksi konfidencialitātes jomā skatiet mūsu konfidencialitātes politikā. Informāciju par pakalpojumu skatiet mūsu atbalsta lapās.

Varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu klientu apkalpošanas dienestu vai šādu kontaktinformāciju:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Mēs priecātos saņemt jūsu atsauksmes.

Kad esat pabeidzis, sniedziet atsauksmi par mūsu tīmekļa vietni.

Aizpildiet šo nelielo anketu par to, kāda bijusi jūsu pieredze tiešsaistē. Kad būsit pabeidzis pārlūkošanu, jums tiks piedāvāts aizpildīt aptauju.

Noklikšķiniet uz zemāk esošās pogas tikai tad, kad esat pabeidzis pārlūkošanu.

Paldies!

Aptauja tiks atvērta, kad iziesit no vietnes.

Kad esat pabeidzis, sniedziet atsauksmi par mūsu tīmekļa vietni.

Noklikšķiniet uz zemāk esošās pogas tikai tad, kad esat pabeidzis pārlūkošanu.

Paldies!

Aptauja tiks nosūtīta e-pastā.