Nokia Music un Nokia MixRadio

Stājas spēkā pēc Nokia Devices & Services Business pārdošanas darījuma pabeigšanas Microsoft.

Šajā papildinājumā ir iekļauta būtiska informācija attiecībā uz lietotni Nokia MixRadio un Nokia Music. Dažas tālāk norādītās funkcijas var būt pieejamas tikai vienā vai otrā lietotnē.

Jūsu datu konfidencialitāte lietotnē Nokia Music un Nokia MixRadio

Microsoft Mobile konfidencialitātes politikā ir skaidrots, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati laikā, kad lietojat mūsu produktus un pakalpojumus. Uz lietotnes Nokia Music vai Nokia MixRadio (“Pakalpojums”) lietošanu attiecas arī tālāk norādītā informācija. Ņemiet vērā, ka pakalpojuma funkcijas var būt atkarīgas no tā, kādā veidā piekļūstat pakalpojumam. Ja piekļūstat pakalpojumam, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, tiek nodrošināta savādāka funkciju kopa nekā, ja piekļuvei izmantojat mobilo klientu. Turklāt dažādos ierīču modeļos un pakalpojuma programmatūras versijās var tikt piedāvātas atšķirīgas funkcijas.

Kādu informāciju mēs apkopojam?

Mēs apkopojam informāciju šādās kategorijās:

Kontaktinformācija

Kad reģistrējaties Pakalpojuma lietošanai un izveidojat Nokia kontu, tiek apkopota jūsu kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese un/vai mobilā tālruņa numurs, kā arī jūsu lietotājvārds un parole.

Tehniskā informācija

Laikā, kad lietojat Pakalpojumu, Nokia drīkst automātiski apkopot noteiktu tehnisko informāciju, piemēram, informāciju par mobilās ierīces veidu, unikālās ierīces vai tīkla pakalpojumu sniedzēja identifikācijas datus, IP adresi, laika zonu, klienta tehnisko informāciju, informāciju par valodu un reģionu, detalizētu informāciju par lietojumprogrammas lietošanu, kā arī informāciju par pievienoto vai definēto saderīgo mobilo ierīču veidiem. Informāciju, kā izmantojam sīkfailus, skatiet mūsu sīkfailu politikā.

Kredītkartes vai debetkartes detalizēta informācija

Ja izvēlaties veikt pirkumu, izmantojot kredītkarti vai debetkarti, jums uzņēmumam Microsoft Mobile jānorāda attiecīgās kartes detalizēta informācija. Kredītkartes detalizētā informācija nav saistīta ar jūsu Nokia kontu, ja vien neesat izvēlējies to saistīt. Ja izvēlaties saistīt šo informāciju ar kontu, kartes detalizētās informācijas glabāšanu nodrošina maksājumu pakalpojumu sniedzējs, un tā ir saistīta ar jūsu Nokia kontu, lai to varētu lietot turpmākajiem darījumiem, izmantojot attiecīgo Nokia kontu. Izmantojot Pakalpojumu, varat papildināt savu kontu vai iegādāties papildu abonementu, kas nodrošina piekļuvi uzlabotām Pakalpojuma funkcijām.

Jūsu veiktās darbības

Mēs reģistrējam darbības, ko esat veicis saistībā ar mums, piemēram, reģistrēšanos Pakalpojumā, kā arī pakalpojuma lietošanas gaitā veiktās iegādes un lejupielādes darbības. Piemēram, mēs reģistrējam jūsu lejupielādētos produktus, lejupielādes datumu un laiku, informāciju par iegādātā skaņdarba satura apgabalu, kā arī informāciju par noklausīto straumēšanas vai priekšskatījuma skaņdarbu skaitu, maksājuma summu un apmaksas metodi (ja nepieciešams) un saņēmēja e-pasta adresi (ja šāda informācija ir pieejama). Turklāt mēs reģistrējam jebkādus jūsu sniegtos komentārus, vērtējumus vai apskatus saistībā ar jebkāda veida saturu.

Mūzikas klausīšanās un citi lietojuma dati

Personalizēts profils. Izmantojot šo Pakalpojumu, varat izveidot personalizētu profilu atbilstoši mūzikai, ko klausāties. Šis profils tiek izmantots, lai jums pieejamās iespējas pielāgotu jūsu preferencēm, piemēram, piedāvātu ieteikumus vai sniegtu informāciju par jūsu iecienītajiem izpildītājiem. Šis profils tiek veidots, pamatojoties uz datiem par to, kādu mūziku klausāties. Tie ir dati par to, kādu mūziku klausāties, izlaižat, atzīmējat ar “patīk” vai “nepatīk”, kā arī skaņdarbiem, ko iekļaujat izlasē. Mūzikas klausīšanās dati tiek apkopoti arī, ja iestatāt mūzikas atskaņotāju darbībai fonā un esat iespējojis mūzikas klausīšanās datu apkopošanu.

Ja piesakāties savā Nokia kontā laikā, kad klausāties mūziku, un vienlaikus ir iespējota mūzikas apkopošanas datu apkopošana, jūsu mūzikas klausīšanās profils tiek piesaistīts jūsu Nokia kontam un paliekt aktīvs, līdz anulējat savu Nokia kontu. Kad anulējat savu Nokia kontu, tiek izdzēsts arī jūsu mūzikas klausīšanās profils. Ja vēlaties atspējot papildinformācijas apkopošanu saistībā ar savu profilu, varat to izdarīt, lietotnes iestatījumu izvēlnē atspējojot kolekciju “usage data” (Lietojuma dati).

Ieteikumi. Pakalpojums var sniegt jums ieteikumus attiecībā uz izpildītājiem vai skaņdarbiem, kas jums varētu patikt. Šo ieteikumu pamatā ir jūsu mūzikas klausīšanās dati un atzīmes “patīk” vai “nepatīk” attiecībā uz konkrētiem skaņdarbiem vai izpildītājiem. Ja esat izveidojis personalizētu profilu un iespējojis tiešos paziņojumus, šie ieteikumi var tikt sniegti tiešo paziņojumu veidā.

Ziņošana licenču turētājiem. Lai sagatavotu mūzikas lietojuma atskaites licenču turētāju vajadzībām mēs apkopojam datus gan par tiešsaistes, gan bezsaistes radio atskaņošanas sesijām, izlaistajiem skaņdarbiem un citiem notikumiem saistībā ar atskaņošanas sesijām. Šī informācija tiek apstrādāta neidentificējamā veidā ar mērķi sagatavot apkopotas licencēšanas atskaites mūzikas satura tiesību turētāju vajadzībām. Informācija tiek apkopota neatkarīgi no jūsu izvēles izveidot personalizētu profilu vai piedalīties Nokia produktu uzlabošanas programmā.

Nokia produktu uzlabošanas programma Piedaloties Nokia produktu uzlabošanas programmā, jūs palīdzat uzlabot mūsu produktus, kā skaidrots piemērojamajā konfidencialitātes politikas papildinājumā. Varat izvēlēties izslēgt produktu uzlabošanas programmu, izmantojot lietotnes vai ierīces iestatījumu izvēlni (atkarībā no ierīces modeļa un programmatūras versijas).

Atrašanās vietas dati

Jūsu atrašanās vietas dati var tikt izmantoti, lai sniegtu jums informāciju par apkaimē notiekošiem pasākumiem vai pielāgotu jūsu mūzikas klausīšanās profilu jūsu atrašanās vietai. Ja esat ieslēdzis mūzikas klausīšanās datu apkopošanu un lietotnes vajadzībām esat arī iespējojis vietnoteices pakalpojumus, atrašanās vietas dati tiek saistīti ar mūzikas klausīšanās datiem. Ja nevēlaties, lai tā notiku, varat izslēgt vietnoteices pakalpojumus lietotnes iestatījumu izvēlnē.

Jūsu izvēles iespējas

Papildus Microsoft Mobile konfidencialitātes politikā noteiktajām izvēles iespējām varat arī atspējot statistikas informācijas apkopošanu Nokia produktu uzlabošanas programmas vajadzībām, izmantojot lietotnes vai ierīces iestatījumu izvēlni (atkarībā no ierīces modeļa un programmatūras versijas).

Varat ieslēgt vai izslēgt mūzikas klausīšanās datu, lietojuma datu vai atrašanās vietas datu apkopošanu, izmantojot Pakalpojuma iestatījumu izvēlni. Mūzikas klausīšanās datu iestatījumi nosaka mūzikas klausīšanās profila izveides procesu. Tā kā jūsu mūzikas klausīšanās profils var tikt saistīts ar jūsu Nokia kontu, ņemiet vērā arī to, ka gadījumā, ja esat iespējojis mūzikas klausīšanās datu apkopošanu un vienlaicīgi esat pieteicies Nokia kontā, jūsu mūzikas klausīšanās dati tiek saistīti ar jūsu Nokia kontu.

Jums nav tiesību atteikties no apkopotas, neidentificējamas informācijas apkopošanas tiesību turētāju licenču atskaišu vajadzībām.

Cita svarīga informācija

Varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu klientu apkalpošanas dienestu vai šādu kontaktinformāciju:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland