Smartere hverdag

Hver eneste smarttelefon er et utrolig vindu mot verden, din verden. En bærbar tilkobling til milliarder av mennesker og tilgang til summen av den menneskelige kunnskap.

Du vil selvfølgelig ha det beste vinduet som er mulig, men den virkelige kraften er hva du gjør med den muligheten, hvordan du former arbeidsdagen din og livet ditt.

Det å velge riktig smarttelefon er bare begynnelsen på prosessen med å yte bedre. Det samme omhuet og arbeidet som legges ned når en Nokia-telefon skal utormes, kan også brukes når du skal utforme dagen og arbeidet ditt. Vi tror ikke produktivitet bare handler om å få gjort mer på kortere tid. Vi tror livet er bedre når du kan jobbe lurt, når du kan gjøre ting enklere og med mindre problemer og få en følelse av ro.

En smartere hverdag forsøker å inspirere deg til å få best mulig ut av virksomheten ved å ta i bruk ledende tilnærminger til produktivitet, samarbeid og teknologibruk. Vi deler ideer fra forretningsledere og nytenkere som har en unik tilnærming til kreativitet, lederskap og administrasjon, i tillegg til historier fra Nokia.

Vi begynner dette kvartalet med "å utforme dagen din", og vi forsøker å tenke på hvordan vi arbeider i en tidsalder hvor vi alltid kan være på, hvor vi velger når og hvordan vi tilnærmer oss arbeidet og verden, og hvordan vi kan bruke dette til å oppnå ennå mer enn tidligere.

Bli med oss og del dine tanker og ideer om hvordan vi kan utvikle oss som individer og ansatte. Nokia@Work er oppe og vokser på Twitter og LinkedIn!

fiilis-6

Vi vil også utforske disse emnene:

Mobile sinn

Kan enheten din gjøre deg smartere? Hvis den brukes dårlig, kan den gjøre deg dummere? Uansett om det dreier seg om sosiale nettverk eller ødeleggende teknologier, debatteres det om det at nettet er tilgjengelig når som helst og hvor som helst egentlig er bra for måten vi tenker og jobber på.

Team som flyter

Team må etablere en produktiv og støttende kultur rundt det å bruke teknologi slik at teamet blir mest mulig effektivt. Forventningene om at man alltid kan kommunisere og mytene om superarbeidere som er på døgnet rundt kan være ødeleggende og kan skade produktiviteten. Så hvordan klarer team å jobbe mest mulig effektivt?

Øke fleksibilitet

Mye har blitt sagt om organisatorisk utholdenhet og svar på den "nye normalen" som av og til kalles VUCA – Volatility, Uncertainty, Complexity og Ambiguity (volatilitet, usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet). I følge ny forskning som er gjennomført av psykologer, kan en mer fleksibel oppførsel få oss til å bli flinkere til å omfavne endringer. Dette kan sette oss som individer, team og organisasjoner i bedre stand til å tilpasse oss og klare oss i en uforutsigbar verden.

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger

Svar på en kort undersøkelse om din opplevelse på våre nettsider. Når du er ferdig med å lese, åpnes en spørreundersøkelse du kan besvare.

Vil du svare på en kort spørreundersøkelse?

Tusen takk!

En spørreundersøkelse åpnes når du forlater nettstedet.

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger

Vil du svare på en kort spørreundersøkelse?

Tusen takk!

En spørreundersøkelse blir sendt via e-post.