Nokia 500 - Telefonen føles varm

Prøv å bruke færrest mulig apper og funksjoner til enhver tid.

I de fleste tilfeller er det normalt at telefonen blir oppvarmet, for eksempel når du bruker flere ressurskrevende apper eller hører på musikk i lengre tid, eller når telefonen lades opp. Lufttemperaturen kan også føre til at telefonen blir oppvarmet.

Telefonen oppfyller Nokias høye teststandarder for enhetssikkerhet. Nokia overholder også den internasjonale standarden for sikkerhet (IEC 60950-1) og landsspesifikke krav.

Telefonen kan redusere ytelsen automatisk, lukke apper eller om nødvendig slå seg av for å unngå å bli for varm og beskytte seg selv.