Nokia 500 - Telefonen lades ikke.

1. Hvis batteriet er helt tomt, må du lade telefonen i minst 20 minutter for å være sikker på at den har nok strøm til å starte. Prøv deretter å slå på telefonen på nytt.

2. Hvis telefonen lar seg slå på, prøv laderen med en annen kompatibel telefon for å finne ut om problemet skyldes laderen eller telefonen.

3. Tilbakestill telefonen:

  • Telefoner med batteri som kan tas ut: Ta ut batteriet i ca. 30 sekunder.
  • Telefoner med integrert batteri: La telefonen være koblet til laderen, og trykk og hold nede av/på- og volum ned-tastene samtidig til telefonen vibrerer. Telefonen tilbakestilles når du slipper tastene.

Merk: Etter tilbakestillingen må du kanskje stille inn dato og klokkeslett på telefonen.