Nokia 500 - Telefonen lades ikke

  1. Slå telefonen av og på igjen, hvis det lar seg gjøre.
  2. Koble fra laderen og koble den til igjen.
  3. Bruk Nokia-batteriladeren som fulgte med telefonen. Eldre ladere vil muligens ikke lade batteriet helt opp, eller ladingen kan ta lengre tid enn normalt.
  4. Prøv laderen med en annen kompatibel telefon for å finne ut om problemet skyldes laderen.
  5. La telefonen være koblet til laderen i minst 20 minutter. Hvis dette ikke hjelper, må du skifte batteriet (hvis telefonen har et batteri som kan tas ut) for å se om ladeikonet på telefonskjermen vises når du bruker et nytt batteri.